This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

โซลูชันระบบคลาวด์สำหรับรถไฟในเมือง

ด้วยอัตราการขยายตัวและปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงมีความต้องการให้เส้นทางรถไฟมีการผนวกรวมเป็นเครือข่ายหลายเส้นทางที่ต้องการการปฏิบัติการอัจฉริยะและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การเติบโตนี้จะสร้างความท้าทายใหม่ๆ มาสู่ระบบ ICT นั่นคือ:

• การปฏิบัติการรถไฟโดยอัตโนมัติต้องการระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพิ่มเติมและการเชื่อมโยงบริการ

• เส้นทางรถไฟดำเนินการแยกจากกันและขาดความสม่ำเสมอด้านสถาปัตยกรรมบริการ, แพลตฟอร์มทางเทคนิค และข้อมูล อุปกรณ์ IT ที่กระจัดกระจายไม่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการแบบรวมหลายเส้นทาง

• เนื่องด้วยสถาปัตยกรรม ICT ที่มีอยู่ จึงยากที่จะแบ่งการสร้างรถไฟและประสบการณ์การปฏิบัติการหรือการสร้างสรรค์บริการ

• โซลูชันระบบคลาวด์รถไฟของหัวเว่ย เสนอแพลตฟอร์มคลาวด์อัจฉริยะและปลอดภัยที่เร่งการเปลี่ยนจากการปฏิบัติการแบบเส้นทางเดี่ยวเป็นแบบหลายเส้นทาง

 • แพลตฟอร์มคลาวด์ที่ NOCC และเซิร์ฟเวอร์สถานีเสมือนจริง ใช้งานการรับส่งผสานรวมหลายบริการและการแบ่งปันทรัพยากร

  แพลตฟอร์มระบบคลาวด์รถไฟมี ISCS, AFC, PIS, ACS, CCTV, และระบบแอปพลิเคชันอื่นๆ แบบรวมศูนย์ แพลตฟอร์มผสานรวมทรัพยากร รวมถึงสถาปัตยกรรมและข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน แพลตฟอร์มนี้สนับสนุนการแบ่งปันทรัพยากร, การประมวลผลจริงตามต้องการ และการปรับขนาดที่ยืดหยุ่น รองรับการปฏิบัติการที่ครบถ้วน, การบริการร่วมกัน, การบริการและข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและเป็นบรรทัดฐาน รวมไปถึงทรัพยากรและสถาปัตยกรรมแบบรวมและแบบบนแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการจากเส้นทางเดี่ยวเป็นหลายเส้นทาง และวางฐานรากที่แข็งแกร่งสำหรับการเชื่อมโยงบริการอย่างใกล้ชิดและการวิเคราะห์ Big Data

 • สถาปัตยกรรมการกู้คืนความเสียหายภายในเมือง ทำให้มีความน่าเชื่อถือสูงสำหรับบริการภารกิจสำคัญ

  สถาปัตยกรรมการกู้คืนความเสียหายภายในเมืองตามลำดับขั้น มีบริการต่างๆ กับกลไกความน่าเชื่อถือเฉพาะเจาะจง เช่น ระบบแบบเชิงรุกสำหรับบริการภารกิจสำคัญที่ขจัดการขัดจังหวะการบริการและการสำรองข้อมูลคลัสเตอร์ VM และกลไกอื่นๆ สำหรับการบริการที่ไม่สำคัญ มีการปรับใช้กลไกโยกย้าย VM แบบสด เพื่อให้มั่นใจในการให้บริการต่อเนื่องแม้ว่าอุปกรณ์จริงมีข้อผิดพลาด FusionSphere สร้างการประมวลผล, เครือข่าย, และทรัพยากรระบบจัดเก็บข้อมูลแบบเสมือนจริงเป็นพูลข้อมูลเสมือนและสนับสนุนการปรับใช้คลัสเตอร์ ใช้เครือข่าย DWDM แบนด์วิธใหญ่ในการรับส่งข้อมูล รูปแบบนี้สามารถเปิดใช้งานคู่กันสำหรับบริการรถไฟภารกิจสำคัญระหว่างศูนย์ข้อมูลที่ใช้งานและศูนย์ข้อมูลที่เตรียมพร้อมและสามารถพร้อมให้บริการต่อเนื่องตลอดทุกวัน ความสามารถในการกู้คืนความเสียหายได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ

 • ระบบป้องกันความปลอดภัยรอบเครือข่ายแบบเว้นระยะและตามลำดับขั้นช่วยให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือ, ควบคุมได้ และตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย

  การบริการผู้โดยสาร, ข้อมูลการจัดการ และระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติการในระบบข้อมูลคลาวด์รถไฟจะถูกแยกออกจากกัน แผนการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลระดับประเทศ ระดับ 3 ของจีน ได้นำมาใช้สำหรับเครือข่ายการปฏิบัติการ เฟรมเวิร์คความปลอดภัยโดยรวมยังออกแบบมาสำหรับแพลตฟอร์มคลาวด์บนระบบ ICT เพื่อรับประกันการป้องกันความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแพลตฟอร์มคลาวด์, O&M และเลเยอร์โครงสร้าง

 • ศูนย์ข้อมูลแบบแยกส่วนนั้นมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม, ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ, น่าเชื่อถือ และปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว

  ศูนย์ข้อมูลแบบแยกส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพผนวกแหล่งจ่ายและจัดสรรไฟฟ้า, ระบบระบายความร้อน, ระบบป้องกันความปลอดภัย, ระบบตรวจสอบพลังงานและสภาพแวดล้อม รวมไปถึงตู้ การออกแบบแยกส่วนช่วยให้นำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงตอบสนองการประหยัดพลังงานและความต้องการที่น่าเชื่อถือ ส่วนประกอบดิจิทัลรองรับการจัดการแบบอัจฉริยะ, การตรวจสอบสถานะการทำงานแบบเรียลไทม์, และประสิทธิภาพของ O&M ในการปรับปรุงตำแหน่งที่ผิดพลาดโดยอัตโนมัติ มาตรการประหยัดพลังงานที่หลากหลายช่วยลด PUE ให้เหลือ 1.45

เรียนรู้เพิ่มเติม

 • ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ

  DR หลายระดับ และระบบจัดเก็บข้อมูลแบบเชิงรุกให้ความมั่นใจในความน่าเชื่อถือของการปฏิบัติการรถไฟที่ไม่จำเป็น

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  การใช้ทรัพยากร IT เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ค่าใช้จ่ายการลงทุนอุปกรณ์ IT ลดลง 16 เปอร์เซ็นต์

 • ความเข้ากันได้และความเปิดกว้าง

  สถาปัตยกรรมคลาวด์ไฮบริดสามารถใช้งานนวัตกรรมบริการ Cloud สาธารณะสำหรับผู้โดยสารและการปฏิบัติการรถไฟ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง