This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

โซลูชันการสื่อสารเชิงปฏิบัติสำหรับรถไฟ

Huawei นำเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมหลายระบบเข้ามาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในระบบสื่อสารของรถไฟในปัจจุบัน โซลูชันต่างๆ ของหัวเว่ย ครอบคลุมแนวคิดโดยรวมสำหรับระบบสื่อสารของรถไฟสามแนวคิดไว้อย่างครบถ้วนดังนี้: ระบบสั่งการบริการที่สำคัญ ระบบแกนหลักที่กว้างขวาง และอุปกรณ์บรอดแบนด์ริมราง

โซลูชันการสื่อสารเชิงปฏิบัติสำหรับรถไฟของหัวเว่ยมีความสามารถในการวางระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูง ยืดหยุ่น และมีเครือข่ายการสื่อสารจากต้นทางถึงปลายทางที่ทันสมัย เครือข่ายการสื่อสารแบบนี้จะเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน ช่วยลดค่าใช้จ่าย และปกป้องเงินลงทุนสำหรับระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบล้อเลื่อน

 • เครือข่ายไร้สายแบบ GSM-R ทำให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือ

  เทคโนโลยีเซลลูลาร์ GSM สำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม - สำหรับรถไฟ (GSM-R) ของหัวเว่ยมีดีไซน์ระบบสำรองที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดในอุตสาหกรรมสำหรับ Network Entities (NE) เครือข่ายไร้สายแบบ GSM-R ซึ่งติดตั้งจากหลากหลายเทคโนโลยีและกลไกการป้องกันต่างๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของหัวเว่ย สามารถป้องกันความล้มเหลวของแแต่ละจุด เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบ และมีความสามารถในการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดความเสียหาย
  โซลูชัน GSM-R ของหัวเว่ยให้สถานีฐานรับส่งสัญญาณแบบกระจายที่ไม่เหมือนใคร สถานีแบบกระจายเหล่านี้จะใช้อัลกอริธึม Automatic Frequency Control (AFC) ซึ่งได้รับสิทธิบัตร เพื่อปรับปรุงคุณภาพการครอบคลุมพื้นที่ที่มีสัญญาณวิทยุในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อน เช่น ภูเขา อุโมงค์ สถานีเชื่อมต่อรถไฟ และย่านสับเปลี่ยนรถไฟ
  นอกจากนี้ Huawei ยังใช้เทคนิคการใช้เซลล์ร่วมกันสำหรับ RRU หลายๆ หน่วย โดยทำการกำหนดค่าภาครับส่งสัญญาณวิทยุทางไกลหกหน่วยไว้ในเซลล์เดียวกัน ซึ่งสามารถลดอัตราการเกิดแฮนด์โอเวอร์ได้ถึง 83% การเกิดแฮนด์โอเวอร์น้อยลงย่อมหมายถึงมีโอกาสที่ระบบสื่อสารจะถูกรบกวนน้อยลง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการควบคุมการเดินขบวนรถไฟ ทำให้อุปกรณ์ส่งอาณัติสัญญาณด้อยคุณภาพลง หรือหยุดการเดินรถไฟ
 • MSTP แบบลูกผสมเป็นระบบเครือข่ายที่มีความน่าเชื่อถือ

  มาตรฐานแบบ Optical Transport Network (OTN) และ Multi-Service Transport Platform (MSTP) ทำให้มีความสามารถที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวางระบบ Automatically Switched Optical Network (ASON) บนแกนหลักของเครือข่ายรถไฟ การหลอมรวม และการเข้าถึงเลเยอร์ต่างๆ ระบบ ASON เหล่านี้ได้รับการปกป้องโดยมาตรการที่หลากหลาย รวมถึง Multiplex Section Protection (MSP), Subnetwork Connection Protection (SNCP) และป้องกันระบบล่มภายในเวลาเพียง 50 มิลลิวินาที มีระบบป้องกันที่สมบูรณ์แบบในระดับอุปกรณ์ เครือข่ายและระดับบริการ ซึ่งเครือข่ายรับส่งข้อมูลแบบลูกผสม MSTP มีความสามารถในการป้องกันการล่มต่างๆ ที่เกิดจากภัยยธรรมชาติหรือความผิดพลาดของมนุษย์ได้ในจุดเดียว

 • การรับส่งข้อมูลบรอดแบนด์ที่สามารถรองรับการเข้าถึงบริการที่หลากหลายจากริมราง

  โซลูชันการสื่อสารเชิงปฏิบัติงานรถไฟของหัวเว่ย สามารถรองรับอินเทอร์เฟซได้มากกว่าหกรูปแบบ ตั้งแต่แบบ Foreign Exchange Station (FXS) ไปจนถึงแบบ GE อินเทอร์เฟซเฟล่านี้มีหน้าที่ควบคุมการเข้าถึงบริการต่างๆ เช่น เสียง วิดีโอ และข้อมูลบนรางรถไฟ สามารถรองรับการช่วยเหลือแบบฉุกเฉิน ป้องกันและคอยตรวจสอบความเสียหาย ตรวจสอบความปลอดภัยของรถไฟ สนับสนุนระบบไฟฟ้ากำลังของเทเลแมกคานิค และตรวจสอบทางข้ามรางรถไฟ เทคโนโลยี Advanced Passive Optical Network (PON) มีความน่าเชื่อถือและมีช่องสัญญาณรับส่งข้อมูลที่มีแบนด์วิธกว้างสำหรับการสื่อสารตามรางรถไฟ

เรียนรู้เพิ่มเติม

 • ความน่าเชื่อถือสูง

  การออกแบบสำหรับองค์ประกอบต่างๆ ของเครือข่าย (NEs) ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในอุตสาหกรรมเพื่อความน่าเชื่อถือในระดับ 99.999%

 • การพัฒนาอย่างราบรื่น

  MSTP แบบไฮบริดที่รองรับการพัฒนาเครือข่ายรับส่งข้อมูล IP ทั้งหมด และ GSM-R สามารถพัฒนาไปเป็น LTE-R ได้

 • โซลูชันที่ครบครันตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

  พบกับระบบสื่อสารสำหรับรถไฟที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และพร้อมรองรับความต้องการในอนาคต

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง