This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:
Huawei

พันธมิตรความปลอดภัยระดับโลกของหัวเว่ยใช้ Advanced ICT สำหรับความปลอดภัยสาธารณะแบบ End-to-End

การเร่งสู่ความเป็นเมืองนับเป็นความท้าทายใหญ่สำหรับเมืองขนาดเล็กๆ ในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย ในบริบทนี้ เจ้าหน้าที่ของเมืองได้อาศัย ICT เพื่อช่วยปกป้องชุมชน หัวเว่ยได้จับมือกับผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยระดับโลกเพื่อส่งมอบโซลูชันความปลอดภัยสาธารณะที่ครอบคลุม โซลูชันเหล่านี้ส่งมอบคำสั่งแบบครบวงจรและการสั่งงานแบบเสมือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ผนวกแพลตฟอร์มแบบคลาวด์เข้ากับระบบวิเคราะห์อัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย และเพื่อให้มั่นใจในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสำหรับสาธารณะ

  • โซลูชันการสื่อสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแบบเห็นภาพ

  • โซลูชันคำสั่งแบบคอนเวิร์จ

public safety solution visualized emergency communication
โซลูชันการสื่อสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแบบเห็นภาพ

ผสานบริการมืออาชีพและใช้งานหน่วยการส่งแบบเห็นภาพและการตัดสินใจที่รวดเร็ว

โซลูชันคำสั่งแบบคอนเวิร์จ

ส่งมอบศูนย์ควบคุมแบบคอนเวิร์จที่เห็นภาพทั้งกระบวนการ ส่งเสริมการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน