This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

โซลูชัน SAP HANA

องค์กรธุรกิจการผลิตมีระบบการบริการที่หลากหลาย ซึ่งทำให้แหล่งข้อมูลมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นไปตามๆ กัน ดังนั้นเอง องค์การเหล่านั้นจึงจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มที่รวมการแสดงผลและการสืบค้นข้อมูลเข้าด้วยกัน

แดชบอร์ดแสดงผลของหัวเว่ย ได้ใช้คุณสมบัติของแพลตฟอร์ม HANA เพื่อดำเนินการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซับซ้อนของสถาปัตยกรรม IT และอัพเดทข้อมูลแบบเรียลไทม์ โดยระบบดังกล่าวจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารจัดการองค์กรการผลิตขนาดใหญ่ในแบบเรียลไทม์

โซลูชัน HANA ของหัวเว่ย มาพร้อมกับการแสดงผลในรูปแบบของแบบจำลอง อัตราส่วนการบีบอัดในระดับสูง และประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม และด้วยระบบนี้เอง ฝ่ายการผลิตของหัวเว่ย Songshan Lake จึงได้พัฒนาแดชบอร์ดสำหรับการดำเนินการผลิตในระดับโลกและสำหรับศูนย์สั่งการ

โซลูชัน HANA แบบออลแฟลชของหัวเว่ย รองรับระบบ BW ในอดีต ระบบต้องใช้เวลาถึง 6 นาทีในการสร้างรายงานการผลิตในโรงงาน แต่ในตอนนี้กลับเหลือเพียง 40 วินาทีเท่านั้น มากไปกว่านั้น ในอดีต การสร้างรายงานมีอัตราความล้มเหลวโดยเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งครั้งต่อ 2 วัน แต่ในตอนนี้ระบบสามารถสร้างรายงานได้ตลอดกระบวนการโดยไม่มีข้อผิดพลาดได้แล้ว โครงสร้างพื้นฐานแบบออลแฟลชสามารถเพิ่มความเร็วในการประมวลผลหน่วยความจำ และเพิ่มประสิทธิภาพของ HANA IO ให้สูงขึ้น 3 ถึง 10 เท่า

สถานการณ์ทางธุรกิจหลักๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโซลูชัน HANA ของหัวเว่ยมีดังนี้:

 • การแจ้งเตือนด้านคุณภาพของ Big Data
  ความท้าทาย: องค์กรธุรกิจด้านการผลิตในระดับโลกได้กระจายตัวไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก และนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่องค์กรจะต้องมีการบริการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การสนับสนุนผ่านการตรวจสอบติดตามและการแจ้งเตือน อีกทั้ง กระบวนการผลิตยังเต็มไปด้วยข้อมูลที่ซับซ้อนอีกด้วย ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องดึงข้อมูลสำคัญเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหาด้านการผลิต
  วิธีการแก้ไข: ระบบการแจ้งเตือน Big Data สำหรับกระบวนการผลิตเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแบบอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยแสดงผลการแจ้งเตือนด้านคุณภาพที่ครอบคลุมตั้งแต่ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง (E2E) ให้กับองค์กรธุรกิจด้านการผลิตในระดับโลก ตั้งแต่วินาทีที่ได้รับวัตถุดิบจากผู้ผลิตสินค้าเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต และไปจนถึงการนำออกสู่ตลาด โดยเราได้สร้างระบบ IT ซึ่งจะทำการเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อบ่งชี้ปัจจัยที่จะส่งผลต่อคุณภาพ หรือปัจจัยที่อาจทำให้ระบบส่งการแจ้งเตือนได้ ระบบดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเกณฑ์ที่เหมาะสม และรูปแบบการทำเหมืองข้อมูลโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เก็บมาได้ หลังจากที่ระบบได้ส่งคำแจ้งเตือนโดยอ้างอิงจากรูปแบบการคำนวณที่ตั้งไว้แล้ว ระบบจะส่งข้อมูลการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการด้านคุณภาพ ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถบ่งชี้ปัญหาผ่านการวิเคราะห์ความล้มเหลวที่รวดเร็วได้
  Huawei ได้จัดเตรียมแพลตฟอร์ม FusionInsight Big Data และโซลูชันการเร่งข้อมูล Big Data (FPGA และการ์ด SSD ) เพื่อสนับสนุนคุณสมบัติในการแจ้งเตือนด้านคุณภาพของ Big Data
  ประโยชน์สำหรับลูกค้า: การ์ดบีบอีดข้อมูล DA200 จะช่วยให้ระบบประหยัดโหนดข้อมูลลงถึง 30% และส่งมอบสิทธิ์ในการใช้งานระบบ Big Data อีกด้วย ES3000 NVMe SSD จะช่วยให้ความเร็วในการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ของ Spark เร็วขึ้น 40%
 • การวินิจฉัยปัญหาผ่านระบบคลาวด์อัจฉริยะ
  ความท้าทาย: การวินิจฉัยข้อผิดพลาดเป็นปัญหาของการซ่อมบำรุง เราจะซ่อมแซมอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้อย่างไร
  วิธีการแก้ไข: การวินิจฉัยแบบออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์ และการทดสอบโมเดลแบบอัจฉริยะจะช่วยให้คุณสามารถวินิจฉัยข้อผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวินิจฉัยแบบออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์จะช่วยให้คุณสามารถทำการวินิจฉัยได้จากระยะไกล และยกระดับการใช้งานผู้เชี่ยวชาญได้ตามความต้องการของคุณ โมเดลอัจฉริยะดังกล่าวสามารถเรียนรู้อัลกอริทึมผ่านแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อสร้างเมตริก D และปรับค่าพารามิเตอร์ได้แบบอัตโนมัติ มากไปกว่านั้น โมเดลดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนโมเดลการวินิจฉัยปัญหาผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อีกด้วย ซึ่งโมเดลอัจฉริยะนี้จะช่วยให้คุณสามารถทำการทดลอง ระบุตำแหน่งข้อผิดพลาด และปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้
  Huawei ยังมีพูลทรัพยากรต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยแพลตฟอร์มประมวลผลแบบครบวงจร รุ่น G ซีรีย์ และแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ระบบคลาวด์อัจฉริยะรุ่นใหม่ของ Atlas เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยปัญหาผ่านระบบคลาวด์อัจฉริยะอีกด้วย
  ประโยชน์สำหรับลูกค้า: ระบบดังกล่าวสามารถช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของการวินิจฉัย และลดต้นทุนแรงงานและวัตถุดิบได้อีกด้วย
 • การบริหารจัดการความต้องการในการปรับแต่ง
  ความท้าทาย: ทุกวันนี้มีความต้องการในการปรับแต่งมากขึ้นอย่างมาก องค์กรจะสามารถทำการผลิตแบบยืดหยุ่นและลดระยะเวลากระบวนการระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อไปจนถึงการจัดส่งได้อย่างไรบ้าง
  วิธีการแก้ไข: ระบบวิเคราะห์การพยากรณ์ของ HANA จะช่วยคุณในการพยากรณ์และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติวัตถุดิบในคลังจากซอฟต์แวร์ ERP และด้วยระบบนี้เอง คุณจะสามารถทำการพยากรณ์รอบการจัดส่ง ให้คะแนนผู้ผลิต และเลือกผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้
  ประโยชน์สำหรับลูกค้า: รอบการจัดส่งลดลง 20% และการพยากรณ์รอบการจัดส่งแม่นยำขึ้นมากกว่า 80%
 • การซ่องบำรุงเชิงคาดการณ์
  ความท้าทาย: การผลิตแบบอัตโนมัติได้นำเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวนมากเข้ามาใช้งาน อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดก็อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการผลิตได้ เราจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเหล่านี้ได้อย่างไร
  วิธีการแก้ไข: โซลูชัน HANA มาพร้อมกับแพลตฟอร์มที่มีโมเดลการพยากรณ์สำหรับซ่อมบำรุง และระบบวิเคราะห์การพยากรณ์ ซึ่งจะช่วยคุณให้สามารถระบุปัจจัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดและพยากรณ์โอกาสความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นบนแต่ละชิ้นส่วน
  ประโยชน์สำหรับลูกค้า: โซลูชันดังกล่าวจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบติดตามสถานะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ และดำเนินการแก้ไขตามที่คาดการณ์ไว้ก่อนที่ทรัพย์สินของลูกค้าจะเกิดข้อผิดพลาดได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

 • การประมวลผลหน่วยความจำที่รวดเร็วขึ้น

  รูปแบบออลแฟลช การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ที่รวดเร็ว และการพัฒนาแดชบออร์ดแบบอไจล์

 • การโหลดข้อมูลอย่างรวดเร็ว

  สูงสุดถึง 128 HANA โหนด และโหลดข้อมูล HANA ด้วยความเร็ว 2 นาที/TB (เร็วกว่าคลังเก็บข้อมูลแบบเดิมถึง 3 เท่า)

 • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความต่อเนื่องของบริการ

  การสำรองข้อมูลแบบสแนปช็อต (Snapshot) โดยไม่มีการสูญเสียข้อมูลในระดับ 2 และโซลูชันไร้เกตเวย์แบบ Active-Active เพื่อให้มั่นใจในระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของ HANA และความต่อเนื่องของบริการ

สำหรับคู่ค้า

ถ้าคุณเป็นคู่ค้ากับเราแล้ว โปรด กดที่นี่ เพื่อรับข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม และสามารถ
กดที่นี่ เพื่อเข้าถึงระบบการจัดการ อย่าง การตรวจเช็คสถานะ จัดการออเดอร์ ขอความช่วยเหลือ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่ค้าของ Huawei