This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

โซลูชัน eHospital บนเครือข่ายแบบอไจล์

การสื่อสารและเทคโนโลยีด้านข้อมูลเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล โรงพยาบาลหลายแห่งกำลังใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และรวมเครือข่ายที่เคยแยกอยู่กระจัดกระจายให้เข้ามาอยู่ด้วยกัน เพื่อช่วยให้แพทย์และการให้บริการรักษาสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น สะดวกขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับสภาวะทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อนในทุกวันนี้ โรงพยาบาลจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย มีแบนด์วิธสูง และสามารถปฏิบัติงานและซ่อมบำรุงเครือข่ายได้ง่าย (O&M) เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เครือข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ (SDN) และตัวควบคุมแบบอไจล์ของหัวเว่ยคือหนึ่งในเทคโนโลยีที่สุดยอด

• กลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลายจะต้องการการเข้าถึงแบบผสมทั้งแบบมีสายและไร้สาย บริการแบบอินทราเน็ตและเอ็กซ์ทราเน็ต (นอกองค์กร) บริการโรงพยาบาลในพื้นที่และระยะไกล ตลอดจนบริการทางการแพทย์ที่เฉพาะเจาะจง

• เครือข่ายที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน จำเป็นต้องอาศัยระบบจำลองเสมือน รวมทั้ง SDN เทคโนโลยีไร้สายสำหรับบริการทางการแพทย์ทั้งในโรงพยาบาลและทางไกล

• มีการปรับปรุงด้านความปลอดภัยที่จำเป็นอันเป็นผลมาจากเครือข่ายที่ไร้สาย

 • ระบบบริหารจัดการและควบคุมเครือข่ายที่ง่ายยิ่งขึ้น

  เครือข่ายสำหรับโรงพยาบาลที่ทันสมัยจะสามารถเอาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและนโยบายควบคุมการเข้าถึงออกไปจากฮาร์ดแวร์และฐานข้อมูลแบบเก่าของตนเองได้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามารถเข้าถึงบริการขั้นสูงได้อย่างง่ายดายเพื่อให้บริการกับผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย

  สามารถปรับสเกลได้และเสมือนจริง: สามารถปรับสเกลสวิตช์หลักสำหรับศูนย์ข้อมูลของซีรีย์ CloudEngine 12800 (CE12800) ได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่ 64 Tbit/s ถึง 128 Tbit/s และจำลอง CE12800 หนึ่งเครื่องสู่สวิตช์แบบลอจิคัล 16 ตัว


  ระบบคลัสเตอร์สวิตช์ รุ่นที่ 2 (CSS2): จำลองสวิตช์หลายๆ ตัวลงในสวิตช์หรือคลัสเตอร์แบบลอจิคัล เพื่อช่วยให้ง่ายต่อสถาปัตยกรรมของเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ


  เครือข่ายลูกผสมแบบมีสาย/ไร้สาย: รวมเครือข่ายแบบมีสายและไร้สายให้เป็นหนึ่งเดียว โดยทำการรวมระบบส่งต่อบริการ ระบบควบคุมการเข้าถึง และระบบ O&M ไว้ในที่เดียว


  สวิตช์ CE12700: เครือข่ายไร้สายแบบขยายสามารถครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งโซนไปจนถึงทั้งโรงพยาบาลและสาขาที่ห่างไกล

 • ความปลอดภัยของเครือข่ายแบบไร้พรมแดน

  โซลูชันความปลอดภัยแบบเดิมๆ จะมีความซับซ้อน มีการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันไปบนเลเยอร์ต่างๆ ของสถาปัตยกรรมแบบ Open Systems Interconnection (OSI) เทคโนโลยี Big Data ของหัวเว่ยจะช่วยตัดความซับซ้อนออกไป โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อมต่ออยู่นั้นจากส่วนกลาง เพื่อแสดงสถานะความปลอดภัยของทั้งเครือข่าย ลูกค้าได้รับการจัดการและการควบคุมความปลอดภัยในแบบอัจฉริยะ ครอบคลุมทั้งโลก และต่อเนื่อง

เรียนรู้เพิ่มเติม

 • การหลอมรวมระบบแบบใช้สายและไร้สายอย่างราบรื่น

  ตัวควบคุมการเข้าถึงระดับเทราบิตป้องกันการบายพาสของการรับส่งข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากให้กับการส่งต่อบริการแบบไร้สาย

 • การวิเคราะห์ที่ยึดตาม Big Data และการป้องกันเชิงรุก

  การตรวจพบปัญหาที่รวดเร็ว การตอบสนอง และการจัดสรรทรัพยากรแบบไดนามิกช่วยปกป้องความปลอดภัยของเครือข่าย

 • ความน่าเชื่อถือระดับแถวหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรม

  ระบบคลัสเตอร์สวิตช์ รุ่นที่ 2 (CSS2) เพิ่มประสิทธิภาพการทำคลัสเตอร์แฟบริคสวิตช์ CSS สำหรับเครือข่ายที่มีเสถียรภาพ