This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าถึงกันเพื่อประโยชน์ที่แท้จริง

ศูนย์ดำเนินการอัจฉริยะทำหน้าที่เป็นสมองและระบบประสาทส่วนกลางสำหรับสมาร์ทซิตี้ ซึ่งผสารและเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลและการประมวลผล ศูนย์ดำเนินการอัจฉริยะยังให้แพลตฟอร์มสำหรับเทคโนโลยี การดำเนินการ และการจัดการ:

ตรวจสอบการดำเนินการของเมืองเพื่อให้เจ้าพนักงานมืออาชีพทราบสภาพล่าสุดอยู่ตลอด

• เร่งความเร็วในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินด้วยการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน

• จำลองการดำเนินการของเมืองและสนับสนุนระบบการตัดสินใจอัจฉริยะด้วยการวางแผนการพัฒนาเมืองแบบรวมศูนย์ และการทำเหมืองและการวิเคราะห์ข้อมูล

• ระบบข้อมูลแบบโอเพนซอร์สนำเสนอบริการข้อมูล ‘ชาญฉลาด' ที่ปรับให้เหมาะสำหรับพลเมือง

โซลูชันศูนย์ดำเนินการอัจฉริยะของหัวเว่ย ได้รับการสนับสนุนโดยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ระบบคลาวด์อันทรงพลัง ยิ่งไปกว่านั้น Huawei ได้ร่วมมือกับคู่ค้าที่มีประสบการณ์เพื่อมอบฟีเจอร์ที่ครอบคลุม เช่น ฐานข้อมูลการจัดการเมือง บริการสนับสนุนข้อมูลและทรัพยากร แอปพลิเคชันระหว่างหน่วยงาน และแผนสำหรับสร้างศูนย์ดำเนินการของเมือง โซลูชันของหัวเว่ย ประกอบด้วย:

• โครงสร้างพื้นฐาน ICT: แพลตฟอร์มระบบคลาวด์ eGovernment จัดสรรและจัดการโครงสร้างพื้นฐาน IT และทรัพยากรข้อมูลจากส่วนกลาง เช่น การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และทรัพยากรเครือข่าย

• ฐานข้อมูลการบริหารจัดการเมือง: ข้อมูลประชากร ที่อยู่อาศัย เศรษฐศาสตร์มหภาค และข้อมูลทางภูมิศาสตร์สนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลและระบบการตัดสินใจที่มีความยืดหยุ่น

• บริการสนับสนุนข้อมูลและทรัพยากร: ใช้ประโยชน์จาก Big Data โดยการผสมผสานข้อมูลทั่วทั้งอุตสาหกรรมที่กระจายตัวในทางภูมิศาสตร

• แอปพลิเคชันบริการระหว่างหน่วยงาน: การแสดงสถานะการดำเนินการของเมืองสำหรับการตรวจตราและการแจ้งเตือน การรับมือและการสั่งการเหตุฉุกเฉินร่วมกัน การจำลองและการวางแผนแบบรวมศูนย์ บริการข้อมูล ‘เมืองเปิด' และการบริหารจัดการการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

• ศูนย์ดำเนินการของเมือง: จอแสดงผลขนาดใหญ่ การประชุมแบบดิจิตอล ระบบขยายพลังเสียง การสลับระหว่างวิดีโอและเสียง ระบบควบคุมกลาง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

 • บริการระบบรัฐแบบอไจล์
  โซลูชัน eGovernment Cloud ของหัวเว่ย ช่วยให้รัฐสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ ให้แพลตฟอร์มสำนักงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับพนักงาน และมีบริการที่หลากหลายและสะดวกสบายสำหรับองค์กรและสาธารณะ ด้วยความเข้าใจอันลึกซึ้งถึงระบบข้อมูลของรัฐและนวัตกรรมด้าน IT ดังนั้น หัวเว่ยจึงมีโซลูชัน eGovernment cloud ที่มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
  จากความร่วมมือกับผู้รวมระบบและผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ (Independent Software Vendors: ISV) ทำให้ Huawei สามารถนำเสนอ:
  • โครงสร้างพื้นฐานของการแบ่งปันข้อมูล
  • แพลตฟอร์มที่รองรับข้อมูลแบบเปิด
  • แอปพลิเคชันอัจฉริยะที่หลากหลาย
  • การสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยรอบด้าน
  • ระบบ O&M ที่มีประสิทธิภาพ
 • การแบ่งปันข้อมูล
  Huawei มีบริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure-as-a-Service: IaaS) หลายอย่าง:
  • การวางแผนและการออกแบบศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัย
  • เครือข่ายที่มีความคล่องตัว
  • ระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูง
  • การจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย
  • เทคโนโลยีระบบเสมือนจริงที่มีประสิทธิภาพ
  ความสามารถดังกล่าวนี้ผสานทรัพยากรของศูนย์ข้อมูลเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการแบ่งปันข้อมูลที่ประกอบด้วย:
  • ห้องเก็บอุปกรณ์
  • ทรัพยากรการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล
  • ทรัพยากรเครือข่าย
  • การกู้คืนความเสียหาย (DR)
 • รองรับข้อมูลแบบเปิด
  Huawei ทำงานร่วมกับคู่ค้าหลายรายเพื่อนำเสนอบริการด้านแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service: PaaS) ที่มากไปด้วยความสามารถ: • แพลตฟอร์มสำหรับการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลของรัฐจะผนวกรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลด้านประชากร องค์กร และภูมิศาสตร์ เข้ากับข้อมูลไดนามิก เช่น ความเคลื่อนไหวของประชากร การวางแผนชุมชนเมือง การบังคับทางปกครอง และระบบทะเบียนราษฎร์ การผนวกรวมนี้จะปรับปรุงความสามารถในการวางแผนและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินของรัฐ • แพลตฟอร์มสนับสนุนหน่วยงานรัฐเคลื่อนที่ผสานรวมโมดูลองค์กรออกใบรับรอง (CA) และการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MDM) เพื่อนำความสามารถในการลงชื่อเข้าใช้ระบบเพียงครั้งเดียวไปใช้และขยายบริการต่างๆ ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ • แพลตฟอร์มสำหรับทรัพยากรทางภูมิศาสตร์ของรัฐบาลผสานรวมทรัพยากรทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลายไว้ในแผนที่พื้นฐานเพียงแผนที่เดียว เพื่อให้รองรับการใช้งานของรัฐได้หลายอย่างได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงระบบการตัดสินใจ กิจการน้ำ กาววางแผนชุมชนเมือง และการตอบสนองต่อภัยพิบัติ • แพลตฟอร์มการจัดการ Big Data ของรัฐจะวิเคราะห์ ประมวลผล และตรวจสอบข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเพื่อให้การสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์สำหรับระบบการตัดสินใจของรัฐ และสำรวจดูมูลค่าที่อาจซ่อนอยู่ในข้อมูลจำนวนมหาศาล • ศูนย์ข้อมูลแบบแยกส่วนสำหรับการปรับใช้ตามความต้องการและการขยายขีดความสามารถ โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลที่รักษาสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพสูงตรงตามความต้องการในการประหยัดพลังงาน แพลตฟอร์ม O&M ที่มีความน่าเชื่อถือสูงทำให้หน่วยงานของรัฐบาลสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการ และชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์กร (eSDKs) ยังให้อินเทอร์เฟซแบบเปิดที่จะผนวกรวมระบบของบริษัทอื่นและนำการบริการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพไปใช้
 • แอปพลิเคชันอัจฉริยะสำหรับรัฐบาล
  ระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการแบ่งปันข้อมูลและความสามารถในการรองรับข้อมุลแบบเปิดของหัวเว่ย ทำให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ชั้นนำมากกว่า 100 รายให้ความสนใจที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับรัฐบาลที่มีความหลากหลายและชาญฉลาด แอปพลิเคชันทางเลือกเหล่านี้ทำให้หน่วยงานรัฐ องค์กร และสาธารณชนได้รับความสามารถของซอฟต์แวร์บริการ (SaaS) ที่มีความหลากหลาย ซึ่งรวมถึง:
  • สำนักงานอัตโนมัติ
  • รัฐเคลื่อนที่
  • การวางแผนชุมชนเมือง
  • การแบ่งปันข้อมูล
  • การจัดการบริการออนไลน์
  • การบริหารจัดการองค์กร

เรียนรู้เพิ่มเติม

 • การตรวจตราที่ครอบคลุม

  ทำให้แสดง ตรวจตรา และแจ้งเตือนสถานะการดำเนินการของเมืองได้เพื่อให้ทราบสภาพของเมืองอยู่เสมอ

 • การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินร่วมกัน

  ปรับปรุงความสามารถในการรับมือและสั่งการเหตุฉุกเฉินเพื่อให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

 • การวางแผนแบบรวมศูนย์

  ปรับใช้การวิเคราะห์และการทำเหมือง Big Data เพื่อจำลองการดำเนินการของเมืองและสนับสนุนระบบการตัดสินใจอัจฉริยะ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง