This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

ศูนย์ข้อมูลบนระบบคลาวด์สำหรับการศึกษาวางรากฐานสำหรับการเปลี่ยนการศึกษาสู่รูปแบบดิจิตอล

การผสมผสานและการแบ่งปันแหล่งข้อมูลคือปัญหาสำคัญในการสร้างการศึกษาที่มุ่งเน้นที่ข้อมูล ศูนย์ข้อมูลการศึกษาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับการแบ่งปันและเชื่อมต่อความแตกต่างทางดิจิตอล

ศูนย์ข้อมูลบนระบบคลาวด์สำหรับการศึกษาของหัวเว่ยใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพเสมือน ซอฟต์แวร์การจัดการแบบรวมศูนย์ และกลไกรับประกันความต่อเนื่องของบริการที่เชื่อถือได้ เพื่อส่งมอบศูนย์ข้อมูลที่ว่องไว มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ เพื่อช่วยให้การศึกษามุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคลาวด์

โซลูชันคลาวด์ Huawei FusionCloud ของภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์คอมพิวติ้งและเทคโนโลยี Big Data เพื่อจัดหาทรัพยากรร่วมกันและความสามารถในการให้บริการระบบคลาวด์แบบเต็มรูปแบบเพื่อมอบโซลูชั่นสำหรับลูกค้าด้านการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น การแปลสภาพทรัพยากรที่มีอยู่ รวมถึงโฮสติ้งคลาวด์และคลาวด์ไฮบริด

โมดูลาร์ศูนย์ข้อมูล

สถาปัตยกรรมโมดูลาร์รวมการทำธุรกรรมระบบไฟฟ้ากระแสตรง ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ และระบายความร้อนด้วยอากาศ ลดระยะเวลาการจัดส่งถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โหมดการก่อสร้างแบบ 'berth' ช่วยให้สามารถจำลองและขยายขีดความสามารถได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดการลงทุนเริ่มแรก ประสิทธิภาพของ UPS แบบโมดูลาร์สูงถึง 97%

เรียนรู้เพิ่มเติม

  • การปรับใช้งานที่รวดเร็ว

    ศูนย์ข้อมูลเสมือนทำให้แบ่งสรรแหล่งข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่น และให้บริการการศึกษาได้อย่างทันท่วงที

  • การจัดการที่มีประสิทธิภาพ

    การจัดการศูนย์ข้อมูลแบบรวมศูนย์ในหลากหลายวิทยาเขตช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพได้ถึง 10 เท่า

  • การลงทุนที่ลดลง

    สถาปัตยกรรม OpenStack ทำให้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันทำงานร่วมกับอุปกรณ์จากผู้จำหน่ายหลากหลายได้ ซึ่งช่วยลดการลงทุนลงได้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง