This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

โซลูชันเครือข่ายไร้สายในโรงเรียน

การพัฒนาวิธีการสอนอันล้ำสมัยอย่างรวดเร็ว เช่น การเรียนรู้แบบโต้ตอบทางออนไลน์ นั้นทำให้เครือข่ายแคมปัสของโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาประสบกับความท้าทายต่างๆ เช่น แบนด์วิธที่จำกัด เครือข่ายไม่ครอบคลุม และความกดดันในเรื่อง O&M ที่เพิ่มขึ้น

โซลูชัน CloudCampus Primary Education ให้แพลตฟอร์มการจัดการบนระบบคลาวด์จากส่วนกลางเพื่อช่วยผู้ดูแลระบบการศึกษาจัดการและดูแลรักษาเครือข่ายไร้สายของโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา เครือข่ายไร้สายประสิทธิภาพสูงนี้ทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และในปัจจุบันยังมอบเครือข่ายแคมปัสคุณภาพสูงสำหรับโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาในหลายๆ ประเทศ เช่น จีน สเปน และปรากวัย

เรียนรู้เพิ่มเติม

  • เครือข่ายไร้สายประสิทธิภาพสูงรองรับแอปพลิเคชันการสอนที่ครอบคลุม

    AP ที่มีช่องวิทยุสามช่องจะเพิ่มจำนวนผู้ใช้พร้อมกันถึง 50 เปอร์เซ็นต์ AP ที่หลอมรวม Wi-Fi IoT สามารถเพิ่มขยายได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้แอปพลิเคชันดังเช่น eSchoolbag และการจัดการสุขภาพของนักเรียน

  • การปรับใช้เครือข่ายแคมปัสบนระบบคลาวด์ทำให้ได้ O&M ที่อัจฉริยะและเรียบง่าย

    มีการผสานการปรับใช้เครือข่ายบนระบบคลาวด์, O&M ส่วนกลางจากระยะไกล และการจัดการที่มีการแสดงผล ไม่จำเป็นต้องให้วิศวกรเครือข่ายเข้าร่วมในกระบวนการการปรับใช้ จึงช่วยลด OPEX ลงถึง 80 เปอร์เซ็นต์

  • การจัดการการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมสร้างสภาพแวดล้อมเครือข่ายแคมปัสที่แข็งแกร่งและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    การตรวจสอบและการอนุญาตแบบรวมศูนย์สำหรับผู้ใช้ระบบมีสายและไร้สายช่วยปกป้องเครือข่ายจากผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต มีการจัดการและควบคุมแอปพลิเคชันมากกว่า 6,000 แอป ซึ่งจะสร้างความปลอดภัยให้กับสภาพแวดล้อมเครือข่ายและปกป้องแอปพลิเคชันของคุณครู

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง