This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

โซลูชันช่วยสร้างแคมปัสดิจิตอล

การประยุกต์ใช้งานใหม่ๆ ทางการศึกษากำลังถือกำเนิดขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ สถาบันอุดมศึกษามีงานที่ต้องปรับปรุงเครือข่ายแคมปัสของพวกเขาให้ทันสมัย เพื่อให้สามารถก้าวไปพร้อมกับรูปแบบการสอนสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดได้ พวกเขายังคาดหวังถึง O&M ที่ไม่ซับซ้อน การบริหารจัดการเครือข่ายที่ลดน้อยลง และภาระงานของแผนกบริหารจัดการเครือข่ายของพวกเขาที่ได้รับการดูแล

โซลูชัน CloudCampus Higher Education ของหัวเว่ยช่วยสร้างเครือข่ายแคมปัสที่มีประสิทธิภาพสูง ปรับใช้ได้ง่าย และบริหารจัดการได้ เพื่อมอบบริการข้อมูลคุณภาพสูงสำหรับครูและนักเรียน โซลูชันนี้ดำเนินตามแนวคิด SDN และใช้ตัวควบคุมแบบ Agile เป็นศูนย์ควบคุมเครือข่าย มี eSight และ CampusInsight เป็นศูนย์ O&M ใช้สวิตช์แบบ Agile S12700/S7700 ซีรีส์ เป็นโหนดการเข้าถึงและการบังคับใช้นโยบายแบบหลอมรวม และสวิตช์การเข้าถึงทุกซีรีย์และผลิตภัณฑ์การเข้าถึง Wi-Fi ที่รองรับทุกสถานการณ์

เรียนรู้เพิ่มเติม

  • Wi-Fi ที่รองรับทุกสถานการณ์, สร้างเครือข่ายแคมปัสดิจิตอลประสิทธิภาพสูง

    ผลิตภัณฑ์ Wi-Fi ที่ได้รับการปรับแต่งเหมาะสำหรับการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในสถานที่ต่างๆ เช่น ห้องเรียน ห้องประชุม หอพัก และสนามกีฬา นอกจากนี้ CampusInsight ยังบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่าย Wi-Fi แบบไดนามิกด้วย

  • สวิตช์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้อย่างเต็มที่, สร้างเครือข่ายแคมปัสแบบ Agile ที่มีประสิทธิภาพสูง

    สวิตช์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้อย่างเต็มที่ S12700 ซีรีส์ ช่วยสร้างเครือข่ายการสวิตชิ่งหลัก 100G เพื่อตอบสนองความต้องการบริการที่ต้องการแบนด์วิธสูงของครูและนักเรียน เช่น การดาวน์โหลดไฟล์และวิดีโอออนไลน์

  • เครือข่ายแคมปัส SDN บรรลุ “เครือข่ายอเนกประสงค์เครือข่ายเดียว”

    ตัวควบคุมแบบ Agile ของหัวเว่ยให้การวางแผนและการสร้างเครือข่ายเสมือน (VN) ผ่านทางการดำเนินการที่คล้ายคลึงกับการนำทาง และให้จัดหาการกำหนดค่าบริการโดยอัตโนมัติเพื่อให้ปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วโดยที่มีค่าใช้จ่าย O&M ต่ำ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Share link to: