This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

Need Help?

  เครือข่ายขับเคลื่อนแบบมุ่งเน้นคืออะไร

  • อัจฉริยะ

  • เรียบง่าย

  • อัลตราบรอดแบนด์

  • เปิด

  • ความมั่นคง

  การสำรวจ CIO สากล 3,160 องค์กรจาก 15 อุตสาหกรรมล่าสุดของ Gartner[1] แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอลโดยทั่วไปมีส่วนทำให้รายได้ขององค์กรเพิ่มขึ้นประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ และได้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจสู่ระบบดิจิตอลแล้วประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอลขององค์กรพึ่งพาการพัฒนาของ Internet of Things (IoT) และได้รับการปรับรูปแบบโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI), Big Data และเทคโนโลยีคลาวด์ ซึ่งทำให้การรับรู้ประสบการณ์ของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ การเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับเปลี่ยนได้ และการดำเนินการเชิงคาดการณ์มีความสำคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ระบบดิจิตอล

  โซลูชันเครือข่ายขับเคลื่อนแบบมุ่งเน้นของหัวเว่ยนำเทคโนโลยี Big Data และ AI มาสู่เครือข่ายแบบ All-Cloud โซลูชันดังกล่าวได้รับการขับเคลื่อนโดยลอจิกธุรกิจและกลยุทธ์บริการที่ใช้ประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทางเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยองค์กรสร้างเครือข่ายดิจิตอลที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

  โซลูชันเครือข่ายขับเคลื่อนแบบมุ่งเน้นของหัวเว่ยทำให้ได้ระบบอัตโนมัติและระบบอัจฉริยะระดับสูงเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชัน ซึ่งประกอบด้วยการระบุเจตนารมณ์ของธุรกิจในเชิงรุก การกำหนดค่าเครือข่ายแบบครบวงจรโดยอัตโนมัติ การรับรู้ประสบการณ์ของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงรุก เครือข่ายขับเคลื่อนแบบมุ่งเน้นยังสามารถทำงานเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิดที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมขององค์กรได้ ซึ่งมอบ API แบบเปิดที่ครอบคลุม เครื่องมือการพัฒนาและการเขียนโปรแกรม และแอปพลิเคชันที่ได้รับการตรวจสอบ ทั้งหมดนี้จะช่วยในการสร้างระบบนิเวศแอปพลิเคชันที่ครอบคลุม

  [1]:Gartner, “The 2018 CIO Agenda: Mastering the New Job of the CIO” โดย Andy Rowsell-Jones, Tomas Nielsen และบุคคลอื่น (29 กันยายน 2017)

  โซลูชัน

  • โซลูชันเครือข่ายแบบสาขา

  • โซลูชันเครือข่ายศูนย์ข้อมูล

  • โซลูชัน SD-WAN

  • โซลูชัน EC-IoT

  • ระบบ Agile WAN

  โซลูชันเครือข่ายแบบสาขา

  โซลูชัน CloudCampus ของหัวเว่ยซึ่งเหมาะสำหรับเครือข่ายแบบสาขาขององค์กร ใช้หลักปรัชญา Intent-Driven Network (IDN) ใหม่ การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ Big Data และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้กับระบบคลาวด์และ SDN ทำให้ CloudCampus ของหัวเว่ยสามารถช่วยองค์กรสร้างเครือข่ายสำหรับอนาคตที่สามารถจัดหาบริการได้โดยอัตโนมัติ ตรวจจับข้อผิดพลาดล่วงหน้า รับรองประสบการณ์ผู้ใช้สูงสุดอย่างต่อเนื่อง และค้นพบการคุกคามทั่วทั้งเครือข่ายได้อย่างชาญฉลาด เครือข่ายที่ CloudCampus ของหัวเว่ยสร้างจะมีความชาญฉลาด เรียบง่าย ปลอดภัย และเป็นระบบเปิด โดยจะมองประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้แต่ละคน ในแต่ละแอปพลิเคชัน ในแต่ละช่วงเวลา และป้องกันการโจมตีนิรนามที่มีอยู่ทั่วไป โดยแนวทางนี้ทำให้สามารถเร่งการเปลี่ยนสู่ดิจิตอลขององค์กรได้

  โซลูชันเครือข่ายศูนย์ข้อมูล

  การใช้การประมวลผลบนคลาวด์, Big Data, และอินเทอร์เน็ตมือถือกำลังเร่งให้เกิดบริการใหม่ๆ และสร้างทราฟิกศูนย์ข้อมูลเพิ่มเร็วขึ้น ซึ่งต้องใช้การตอบสนองอย่างรวดเร็วจากเครือข่ายศูนย์ข้อมูล

  โซลูชันเครือข่ายศูนย์ข้อมูลบนระบบคลาวด์ CloudFabric จากหัวเว่ยใช้งานสวิตช์คอร์หลักซีรีส์ CloudEngine 12800 สวิตช์บอกซ์ประสิทธิภาพสูงซีรีส์ CloudEngine 8800/7800/6800/5800 และสวิตช์เสมือน CloudEngine 1800V โซลูชันนี้ทำงานร่วมกับตัวควบคุมแบบ Agile ของหัวเว่ยเพื่อส่งมอบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลรุ่นใหม่ให้แก่ลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยี SDN เพื่อให้เกิดการดีไซน์โซลูชันที่รวดเร็วและยืดหยุ่น การใช้งานเครือข่ายอัตโนมัติ และ O&M เครือข่ายอัจฉริยะ

  • เครือข่ายศูนย์ข้อมูล CloudFabric

   โซลูชัน CloudFabric ของหัวเว่ยอิงจากสวิตช์คอร์หลักประสิทธิภาพสูง CloudEngine 12800 สวิตช์ ToR CloudEngine 8800/7800/6800/5800 ประสิทธิภาพสูง และสวิตช์เสมือน CloudEngine 1800V โซลูชันนี้ใช้งานได้กับตัวควบคุมแบบ Agile ของหัวเว่ย และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์เครือข่ายอัจฉริยะ FabricInsight โดยส่งมอบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลรุ่นใหม่แก่ลูกค้าเพื่อการใช้งานเครือข่ายที่รวดเร็ว, O&M เครือข่ายอัจฉริยะ การเชื่อมต่ออัลตราบรอดแบนด์ และสร้างระบบนิเวศแบบเปิด

   เรียนรู้เพิ่มเติม
  • AI Fabric Intelligent and Lossless Data Center Network
   Huawei launched AI Fabric Ultra-High-Speed Ethernet solution, the industry’s first Ethernet-based AI DCN solution. It uses unique iLossLessTM intelligent lossless switching algorithm to provide customers with the optimal network performance.
   เรียนรู้เพิ่มเติม
  • โซลูชันการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูลคลาวด์

   โซลูชัน DCI ของหัวเว่ยบรรลุการผสมผสานเครือข่ายระบบคลาวด์ปัจจุบันและอนาคต ปรับปรุงการย้ายข้อมูลความเร็วสูงระหว่างศูนย์ข้อมูล กำจัดการติดขัดที่เกี่ยวข้องกับแบนด์วิธ เพิ่มการใช้งานแบนด์วิธระหว่างศูนย์ข้อมูล และลดการสิ้นเปลืองพลังงานในห้องอุปกรณ์ลงได้ครึ่งหนึ่ง 

   ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อความเร็วสูง 400G การ์ดไลน์เราเตอร์ 4T อัลตร้าอินเทอร์เกรด และการควบคุมทั้งเครือข่ายที่อิงตัวควบคุมแบบ Agile ทำให้รองรับการทำงานบริการระบบคลาวด์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และการวิวัฒน์แบนด์วิธเครือข่ายที่รวดเร็ว โดยทำให้เกิดการจัดเตรียมบริการที่รวดเร็ว และตรวจสอบรวมทั้งปรับทราฟิกของข้อมูลแบบเรียลไทม์

   เรียนรู้เพิ่มเติม
  • บริการด้านระบบความปลอดภัยศูนย์ข้อมูล Cloud
   FabricInsight ทำให้มองเห็นเครือข่ายได้จากมุมมองของแอปพลิเคชัน ซึ่งช่วยระบุข้อผิดพลาดได้ในไม่กี่นาที
   เรียนรู้เพิ่มเติม
  โซลูชัน SD-WAN

  โซลูชัน Software-Defined-WAN (SD-WAN) ของหัวเว่ยช่วยแก้ปัญหาเครือข่ายขององค์กร ได้แก่ ต้นทุนที่สูง ประสบการณ์ที่ไม่เป็นที่พึงพอใจ การใช้งานที่ล่าช้า และการใช้งานและการบำรุงรักษาที่ยุ่งยาก โดยการเชื่อมต่อกันแบบออนดีมานด์ระหว่างสำนักงานสาขา ระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่ และระหว่างสาขาและคลาวด์ เพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับผ่านการควบคุมและการเร่งจำนวนผู้เข้าใช้งานแบบอัจฉริยะตามการใช้งาน เกตเวย์แบบ universal computing gateways (uCPEs) แบบเปิด และการใช้งานและการบำรุงรักษาที่มองเห็นได้ชัดเจนบนคลาวด์

  • การเชื่อมต่อโครงข่ายในทุกสถานการณ์

   ด้วยการผสานรวม MPLS, อินเทอร์เน็ตและ 3G/LTE links เข้าด้วยกัน โซลูชันสร้างการเชื่อมต่อโครงข่ายที่พร้อมรองรับทุกสถานการณ์ การทำงานที่ไว้วางใจได้และปรับได้อย่างยืดหยุ่นระหว่างจุดเข้าถึงต่างๆ เช่น สาขาขององค์กร สำนักงานใหญ่ Cloud สาธารณะ และระบบคลาวด์ส่วนตัว ช่วยเพิ่มแบนด์วิธ WAN และลดต้นทุนแบนด์วิธ

   เรียนรู้เพิ่มเติม
  • โซลูชันการปรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด

   โซลูชันใช้การควบคุมและเพิ่มจำนวนผู้เช้าชมตามการใช้งานแบบอัจฉริยะด้วยความสามารถในการระบุการใช้งานที่เป็นที่นิยมและปรับแต่งได้ตามต้องการอย่างถูกต้อง  ซึ่งแยกแยะบริการเครือข่ายและนโยบายจำนวนผู้เข้าใช้งานในแต่ละการใช้งานเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานหลักที่คุ้มค่า

   เรียนรู้เพิ่มเติม
  • การใช้งาน VAS แบบออนดีมานด์

   โซลูชันมาพร้อมกับ uCPE แบบเปิดบนสถาปัตยกรรม x86 หรือ ARM และรองรับการใช้งาน VASs หลักแบบออนดีมานด์ (เช่น vWOC และ vFW) ให้บริการ WAN VASs อย่างรวดเร็วสำหรับองค์กร และสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพสูงควบคู่ไปกับระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรม

   เรียนรู้เพิ่มเติม
  • O&M อัจฉริยะ

   โซลูชันมีโหมดการกำหนดค่าแบบไร้สัมผัสที่ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นและใช้อุปกรณ์แบบ plug-and-play และมองเห็นสถานะทั้งเครือข่ายและมีมุมมองเชิงสถิติที่ครอบคลุมจากจุดต่างๆ ลิงก์ และมุมมองการใช้งาน ช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติและลด OPEX

   เรียนรู้เพิ่มเติม
  • โซลูชันการรักษาความปลอดภัยสำหรับสาขา

   ระบบการเชื่อมต่อแบบครบวงจรที่มีความปลอดภัยสำหรับสาขาและพื้นที่ขององค์กรขนาดใหญ่ที่สามารถปรับใช้และจัดการจากส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว 

   เรียนรู้เพิ่มเติม
  โซลูชัน EC-IoT

  ประสิทธิภาพของ EC-IoT แบบเปิดและสถาปัตยกรรมการจัดการคลาวด์ตอบสนองต่อความต้องการของการจัดการข้อมูลแบบขอบและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลสำหรับองค์กร นอกจากนี้ EC-IoT ยังมีโปรโตคอลอุตสาหกรรมและอินเตอร์เฟซแอปพลิเคชันที่หลากหลาย 

  ระบบ Agile WAN

  Agile WAN ของหัวเว่ย ใช้เทคโนโลยี เช่น SDN และการทำงานร่วมกันระหว่าง IP + ออพติคอลที่ช่วยทำให้องค์กรต่างๆ เปลี่ยนไปยังระบบดิจิตอลอย่างรวดเร็ว

  • โซลูชันการนำส่งข้อมูลขององค์กร

   เครือข่ายการนำส่งข้อมูลขององค์กรคือหัวใจหลักของแอปพลิเคชันเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหม่ หัวเว่ย ผู้นำในตลาดเครือข่ายการนำส่งข้อมูลขององค์กร มีโซลูชันการนำส่งข้อมูลขององค์กรความเร็วสูง แบนด์วิธสูง ปราศจากการติดขัด การทำงานที่ไว้วางใจได้ในระดับสูงอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยี WDM/OTN, MSTP และไมโครเวฟ

   เรียนรู้เพิ่มเติม
  • โซลูชัน Intent-Driven IP

   ความสามารถในการรองรับที่สูง การทำงานที่ไว้วางใจได้ในระดับสูง การใช้งานและการบำรุงรักษาที่ง่าย (O&M) และการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าที่ต่ำ ช่วยให้มั่นใจว่าเราเตอร์ที่ใช้งานได้อย่างคล่องตัวนี้ช่วยสร้างระบบเครือข่ายแบบเปิด อัจฉริยะและมีแบนด์วิธสูงที่ให้บริการได้หลากหลายประเภทพร้อมการรับประกันคุณภาพที่โดดเด่นแตกต่าง

   เรียนรู้เพิ่มเติม
  • โซลูชันเครือข่ายแบบสาขา

   โซลูชันเครือข่ายแบบสาขา

   โซลูชัน CloudCampus ของหัวเว่ยซึ่งเหมาะสำหรับเครือข่ายแบบสาขาขององค์กร ใช้หลักปรัชญา Intent-Driven Network (IDN) ใหม่ การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ Big Data และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้กับระบบคลาวด์และ SDN ทำให้ CloudCampus ของหัวเว่ยสามารถช่วยองค์กรสร้างเครือข่ายสำหรับอนาคตที่สามารถจัดหาบริการได้โดยอัตโนมัติ ตรวจจับข้อผิดพลาดล่วงหน้า รับรองประสบการณ์ผู้ใช้สูงสุดอย่างต่อเนื่อง และค้นพบการคุกคามทั่วทั้งเครือข่ายได้อย่างชาญฉลาด เครือข่ายที่ CloudCampus ของหัวเว่ยสร้างจะมีความชาญฉลาด เรียบง่าย ปลอดภัย และเป็นระบบเปิด โดยจะมองประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้แต่ละคน ในแต่ละแอปพลิเคชัน ในแต่ละช่วงเวลา และป้องกันการโจมตีนิรนามที่มีอยู่ทั่วไป โดยแนวทางนี้ทำให้สามารถเร่งการเปลี่ยนสู่ดิจิตอลขององค์กรได้

  • โซลูชันเครือข่ายศูนย์ข้อมูล

   โซลูชันเครือข่ายศูนย์ข้อมูล

   การใช้การประมวลผลบนคลาวด์, Big Data, และอินเทอร์เน็ตมือถือกำลังเร่งให้เกิดบริการใหม่ๆ และสร้างทราฟิกศูนย์ข้อมูลเพิ่มเร็วขึ้น ซึ่งต้องใช้การตอบสนองอย่างรวดเร็วจากเครือข่ายศูนย์ข้อมูล

   โซลูชันเครือข่ายศูนย์ข้อมูลบนระบบคลาวด์ CloudFabric จากหัวเว่ยใช้งานสวิตช์คอร์หลักซีรีส์ CloudEngine 12800 สวิตช์บอกซ์ประสิทธิภาพสูงซีรีส์ CloudEngine 8800/7800/6800/5800 และสวิตช์เสมือน CloudEngine 1800V โซลูชันนี้ทำงานร่วมกับตัวควบคุมแบบ Agile ของหัวเว่ยเพื่อส่งมอบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลรุ่นใหม่ให้แก่ลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยี SDN เพื่อให้เกิดการดีไซน์โซลูชันที่รวดเร็วและยืดหยุ่น การใช้งานเครือข่ายอัตโนมัติ และ O&M เครือข่ายอัจฉริยะ

   • เครือข่ายศูนย์ข้อมูล CloudFabric

    โซลูชัน CloudFabric ของหัวเว่ยอิงจากสวิตช์คอร์หลักประสิทธิภาพสูง CloudEngine 12800 สวิตช์ ToR CloudEngine 8800/7800/6800/5800 ประสิทธิภาพสูง และสวิตช์เสมือน CloudEngine 1800V โซลูชันนี้ใช้งานได้กับตัวควบคุมแบบ Agile ของหัวเว่ย และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์เครือข่ายอัจฉริยะ FabricInsight โดยส่งมอบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลรุ่นใหม่แก่ลูกค้าเพื่อการใช้งานเครือข่ายที่รวดเร็ว, O&M เครือข่ายอัจฉริยะ การเชื่อมต่ออัลตราบรอดแบนด์ และสร้างระบบนิเวศแบบเปิด

    เรียนรู้เพิ่มเติม
   • AI Fabric Intelligent and Lossless Data Center Network
    Huawei launched AI Fabric Ultra-High-Speed Ethernet solution, the industry’s first Ethernet-based AI DCN solution. It uses unique iLossLessTM intelligent lossless switching algorithm to provide customers with the optimal network performance.
    เรียนรู้เพิ่มเติม
   • โซลูชันการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูลคลาวด์

    โซลูชัน DCI ของหัวเว่ยบรรลุการผสมผสานเครือข่ายระบบคลาวด์ปัจจุบันและอนาคต ปรับปรุงการย้ายข้อมูลความเร็วสูงระหว่างศูนย์ข้อมูล กำจัดการติดขัดที่เกี่ยวข้องกับแบนด์วิธ เพิ่มการใช้งานแบนด์วิธระหว่างศูนย์ข้อมูล และลดการสิ้นเปลืองพลังงานในห้องอุปกรณ์ลงได้ครึ่งหนึ่ง 

    ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อความเร็วสูง 400G การ์ดไลน์เราเตอร์ 4T อัลตร้าอินเทอร์เกรด และการควบคุมทั้งเครือข่ายที่อิงตัวควบคุมแบบ Agile ทำให้รองรับการทำงานบริการระบบคลาวด์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และการวิวัฒน์แบนด์วิธเครือข่ายที่รวดเร็ว โดยทำให้เกิดการจัดเตรียมบริการที่รวดเร็ว และตรวจสอบรวมทั้งปรับทราฟิกของข้อมูลแบบเรียลไทม์

    เรียนรู้เพิ่มเติม
   • บริการด้านระบบความปลอดภัยศูนย์ข้อมูล Cloud
    FabricInsight ทำให้มองเห็นเครือข่ายได้จากมุมมองของแอปพลิเคชัน ซึ่งช่วยระบุข้อผิดพลาดได้ในไม่กี่นาที
    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • โซลูชัน SD-WAN

   โซลูชัน SD-WAN

   โซลูชัน Software-Defined-WAN (SD-WAN) ของหัวเว่ยช่วยแก้ปัญหาเครือข่ายขององค์กร ได้แก่ ต้นทุนที่สูง ประสบการณ์ที่ไม่เป็นที่พึงพอใจ การใช้งานที่ล่าช้า และการใช้งานและการบำรุงรักษาที่ยุ่งยาก โดยการเชื่อมต่อกันแบบออนดีมานด์ระหว่างสำนักงานสาขา ระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่ และระหว่างสาขาและคลาวด์ เพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับผ่านการควบคุมและการเร่งจำนวนผู้เข้าใช้งานแบบอัจฉริยะตามการใช้งาน เกตเวย์แบบ universal computing gateways (uCPEs) แบบเปิด และการใช้งานและการบำรุงรักษาที่มองเห็นได้ชัดเจนบนคลาวด์

   • การเชื่อมต่อโครงข่ายในทุกสถานการณ์

    ด้วยการผสานรวม MPLS, อินเทอร์เน็ตและ 3G/LTE links เข้าด้วยกัน โซลูชันสร้างการเชื่อมต่อโครงข่ายที่พร้อมรองรับทุกสถานการณ์ การทำงานที่ไว้วางใจได้และปรับได้อย่างยืดหยุ่นระหว่างจุดเข้าถึงต่างๆ เช่น สาขาขององค์กร สำนักงานใหญ่ Cloud สาธารณะ และระบบคลาวด์ส่วนตัว ช่วยเพิ่มแบนด์วิธ WAN และลดต้นทุนแบนด์วิธ

    เรียนรู้เพิ่มเติม
   • โซลูชันการปรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด

    โซลูชันใช้การควบคุมและเพิ่มจำนวนผู้เช้าชมตามการใช้งานแบบอัจฉริยะด้วยความสามารถในการระบุการใช้งานที่เป็นที่นิยมและปรับแต่งได้ตามต้องการอย่างถูกต้อง  ซึ่งแยกแยะบริการเครือข่ายและนโยบายจำนวนผู้เข้าใช้งานในแต่ละการใช้งานเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานหลักที่คุ้มค่า

    เรียนรู้เพิ่มเติม
   • การใช้งาน VAS แบบออนดีมานด์

    โซลูชันมาพร้อมกับ uCPE แบบเปิดบนสถาปัตยกรรม x86 หรือ ARM และรองรับการใช้งาน VASs หลักแบบออนดีมานด์ (เช่น vWOC และ vFW) ให้บริการ WAN VASs อย่างรวดเร็วสำหรับองค์กร และสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพสูงควบคู่ไปกับระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรม

    เรียนรู้เพิ่มเติม
   • O&M อัจฉริยะ

    โซลูชันมีโหมดการกำหนดค่าแบบไร้สัมผัสที่ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นและใช้อุปกรณ์แบบ plug-and-play และมองเห็นสถานะทั้งเครือข่ายและมีมุมมองเชิงสถิติที่ครอบคลุมจากจุดต่างๆ ลิงก์ และมุมมองการใช้งาน ช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติและลด OPEX

    เรียนรู้เพิ่มเติม
   • โซลูชันการรักษาความปลอดภัยสำหรับสาขา

    ระบบการเชื่อมต่อแบบครบวงจรที่มีความปลอดภัยสำหรับสาขาและพื้นที่ขององค์กรขนาดใหญ่ที่สามารถปรับใช้และจัดการจากส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว 

    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • โซลูชัน EC-IoT

   โซลูชัน EC-IoT

   ประสิทธิภาพของ EC-IoT แบบเปิดและสถาปัตยกรรมการจัดการคลาวด์ตอบสนองต่อความต้องการของการจัดการข้อมูลแบบขอบและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลสำหรับองค์กร นอกจากนี้ EC-IoT ยังมีโปรโตคอลอุตสาหกรรมและอินเตอร์เฟซแอปพลิเคชันที่หลากหลาย 

  • ระบบ Agile WAN

   ระบบ Agile WAN

   Agile WAN ของหัวเว่ย ใช้เทคโนโลยี เช่น SDN และการทำงานร่วมกันระหว่าง IP + ออพติคอลที่ช่วยทำให้องค์กรต่างๆ เปลี่ยนไปยังระบบดิจิตอลอย่างรวดเร็ว

   • โซลูชันการนำส่งข้อมูลขององค์กร

    เครือข่ายการนำส่งข้อมูลขององค์กรคือหัวใจหลักของแอปพลิเคชันเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหม่ หัวเว่ย ผู้นำในตลาดเครือข่ายการนำส่งข้อมูลขององค์กร มีโซลูชันการนำส่งข้อมูลขององค์กรความเร็วสูง แบนด์วิธสูง ปราศจากการติดขัด การทำงานที่ไว้วางใจได้ในระดับสูงอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยี WDM/OTN, MSTP และไมโครเวฟ

    เรียนรู้เพิ่มเติม
   • โซลูชัน Intent-Driven IP

    ความสามารถในการรองรับที่สูง การทำงานที่ไว้วางใจได้ในระดับสูง การใช้งานและการบำรุงรักษาที่ง่าย (O&M) และการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าที่ต่ำ ช่วยให้มั่นใจว่าเราเตอร์ที่ใช้งานได้อย่างคล่องตัวนี้ช่วยสร้างระบบเครือข่ายแบบเปิด อัจฉริยะและมีแบนด์วิธสูงที่ให้บริการได้หลากหลายประเภทพร้อมการรับประกันคุณภาพที่โดดเด่นแตกต่าง

    เรียนรู้เพิ่มเติม

  แอปพลิเคชัน

  • 0103

   คุณคือผู้จัดการปฏิบัติการในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ต้องเช็คราคารายการสินค้า1ล้านรายการต่อวัน ที่กำลังมองหากลยุทธ์การขายที่ดีที่สุดหรือเปล่า?

   ด้วยเครือข่ายอัจฉริยะนี้ Huawei ได้ปรับโซลูชันให้สามารถใช้งานได้กับอุตสาหกรรมค้าปลีก ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิตอลของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่มีร้านย่อยมากกว่า 800 ร้าน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการกำหนดราคาและความเข้าใจในสินค้าด้วยประสบการณ์ผู้ใช้
  • 0203

   คุณคือครูที่สอนนักเรียน 3.6 ล้านคนจาก 20,000 โรงเรียนและต้องตอบคำถามพวกเค้าแบบเรียลไทม์หรือเปล่า?

   การแบ่งปันแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่หลากหลายช่วยให้นักเรียนที่แม้จะอยู่่ห่างไกลให้ได้รับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ล้ำสมัยและได้รับการศึกษาแบบดิจิตอลที่ครอบคลุมได้อย่างเท่าเทียม
  • 0303

   คุณเป็นนักโภชนาการที่คาดหวังว่าจะให้บริการคำปรึกษาด้านโภชนาการแบบออนไลน์สำหรับผู้ป่วย 400,000 คนในโรงพยายบาล 150 แห่งหรือไม่

   Shanghai Aihui Health Technology Co., Ltd. รวมศูนย์การปรับใช้และการจัดการ ช่วยบริการโรงพยาบาล เช่น การจัดการด้านการจัดทำอาหารและการดูแลสุขภาพ โดยยึดตามโซลูชันที่กำหนดเองและเครือข่ายอัจฉริยะของหัวเว่ย

  แอปพลิเคชันเพิ่มเติม

  สำหรับพาร์ทเนอร์

  ถ้าคุณเป็นพาร์ทเนอร์กับเราแล้ว โปรด กดที่นี่ เพื่อรับข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม และสามารถ
  กดที่นี่  เพื่อเข้าถึงระบบการจัดการ อย่าง การตรวจเช็คสถานะ จัดการออเดอร์ ขอความช่วยเหลือ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ หัวเว่ยพาร์ทเนอร์