This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

Need Help?

ศูนย์ข้อมูลบนระบบคลาวด์

Huawei มีแฟ้มผลงานโซลูชันศูนย์ข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โซลูชันระบบคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้สร้างขึ้นบนเทคโนโลยีแกนประมวลผลที่ผ่านการรับรองพร้อมด้วยสถาปัตยกรรมแบบเปิดที่รวมผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูงเข้าไว้ด้วยกัน:

 • การจำลองเสมือนการประมวลผล ที่จัดเก็บข้อมูล และทรัพยากรเครือข่าย
 • ซอฟต์แวร์การจัดการระบบคลาวด์สำหรับการใช้งาน การจัดการ และการบำรุงรักษาทรัพยากรแบบครบวงจร
 • ขีดความสามารถของ Software-Defined Networking (SDN)
 • ความต่อเนื่องของบริการพร้อมด้วยการป้องกันและการกู้คืนความเสียหาย

Huawei เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้วยโซลูชันศูนย์ข้อมูลบนระบบคลาวด์โดยใช้ประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล โซลูชันศูนย์ข้อมูลบนระบบคลาวด์รวม:

 • สถาปัตยกรรมศูนย์ข้อมูลบนระบบคลาวด์แบบกระจาย (DC²)
 • ซอฟต์แวร์การจัดการศูนย์ข้อมูล ManageOne
 • ขีดความสามารถของ SDN ในการผสมผสานเครือข่ายที่มีอยู่และเครือข่ายในอนาคตเข้าด้วยกัน
 • ความต่อเนื่องของการบริการและการกู้คืนความเสียหาย (DR)

Huawei มีรูปแบบการติดตั้งที่หลากหลาย รวมถึงโซลูชันศูนย์ข้อมูลคอนเทนเนอร์ โซลูชันศูนย์ข้อมูลระบบโมดูล่า โซลูชันการรวมและการโยกย้ายศูนย์ข้อมูล แต่ละโซลูชันสามารถช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างศูนย์ข้อมูลระบบคลาวด์ที่ยืดหยุ่น คล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูง และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผ่านรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม

ความท้าทาย

การดำเนินการศูนย์ข้อมูลบนระบบคลาวด์ต่าง ๆ ต้องสามารถเอาชนะความท้าทายหลายประการ โซลูชันต้องให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับความหลากหลายของธุรกิจบริการ ต้นทุน ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการปรับขนาด ประสิทธิภาพการใช้งาน การใช้งานและการบำรุงรักษา (O&M) ถือเป็นปัจจัยทั้งหมดที่ต้องนำมาพิจารณาเมื่อเลือกโซลูชันศูนย์ข้อมูลเพื่อรับมือกับความต้องการทางธุรกิจ

การผสมผสานส่วนประกอบของระบบ IT ที่หลากหลายยังกลายเป็นปัญหาสำหรับผู้จัดการ IT ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX) แต่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

Huawei ออกแบบโซลูชันแบบครบวงจรที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์การวิจัยและการพัฒนา (R&D) ซึ่งรวมเซิร์ฟเวอร์ ที่จัดเก็บข้อมูล เครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยเข้ากับระบบการติดต่อสื่อสารแบบครบวงจร (UC) ทั้งหมดได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อเอาชนะความท้าทายที่หลากหลายในขณะเดียวกันก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและทำให้การปรับใช้งานง่ายขึ้น

โซลูชัน

Huawei มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการให้บริการศูนย์ข้อมูลบนระบบคลาวด์ในทุกขนาดสำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย นับจากระบบโทรคมนาคมระดับผู้ให้บริการที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงสุดถึง 99.999% ไปจนถึงศูนย์ข้อมูลส่วนบุคคล โซลูชันต่าง ๆ จัดแบ่งประเภทเป็นศูนย์ข้อมูลบนระบบคลาวด์ส่วนตัว แบบสาธารณะ แบบกระจาย และแบบไฮบริด ทุกประเภทให้บริการลูกค้าด้วยสถาปัตยกรรมที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม เซิร์ฟเวอร์ ที่จัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย อุปกรณ์การรักษาความปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจต่าง ๆ

ตามสถาปัตยกรรมศูนย์ข้อมูลบนระบบคลาวด์แบบกระจาย โซลูชันศูนย์ข้อมูลบนระบบคลาวด์จึงมี:

 • ระบบปฏิบัติการคลาวด์ FusionSphere
 • ระบบการจัดการศูนย์ข้อมูล ManageOne
 • ระบบเครือข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ Cloud Fabric
 • การบริการที่ต่อเนื่องพร้อมด้วยการป้องกันความเสียหายและระบบการสำรองข้อมูลเพื่อการกู้คืน

สามารถเข้ากันได้กับเครือข่ายที่มีอยู่ด้วยเทคโนโลยีแบบเครือข่าย SDN

วิธีการที่เน้นการบริการของ Huawei รวมการจัดการทรัพยากรแบบ QoS เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริการที่เชื่อถือได้ พร้อมด้วยการผสมผสานที่ง่ายสำหรับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต

Get big benefits with enterprise ICT solutions from Huawei

Fast, easy access to services

Converged architecture has IT infrastructure up and running within 3 hours

Smooth evolution

SDN simplifies evolution for traditional networks with a future-oriented DCaaS architecture

Reliable service across regions

Traveling users access services from the nearest network with cross-VDC expansion

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

 • First Affiliated Hospital of Zhengzhou University Uses Huawei’s Solutions

 • Fouad AlMaskeen discusses DCDC solution

  Saudi Electric Company Introduces Distributed Cloud Data Center Program

 • Forrester Praises Huawei’s Private Cloud

 • Global Customers Recommend Huawei Servers

 • EspacioRack & Huawei Collaborate on SAP HANA

 • TIRIAS Research Discusses Cloud Trends

  TIRIAS Research Discusses Cloud Trends

 • 2+7 Distributed Media Cloud Program

  Phoenix TV Launches Distributed Media Cloud

 • Distributed cloud data center and NAS storage system for Phoenix TV

  Phoenix TV Rises on the Wings of Huawei

 • FusionSphere creates an SDN data center solution

  FusionSphere Brings CloudFabric Innovation

 • Telefonica & Huawei Telco Cloud MOU Ceremony

 • Huawei Cloud Disaster Recovery Solution

 • วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

โซลูชั่น

โซลูชันการประมวลผลประสิทธิภาพสูง

โซลูชัน HPC ตามวัฎจักรการพัฒนาเต็มระยะเวลาและทุกโดเมนบนเซิร์ฟเวอร์ของ Huawei และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลความจุขนาดใหญ่

โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบนโครงสร้างพื้นฐาน IT

ใช้คุณสมบัติการจัดเก็บข้อมูลแบบหลอมรวมและอัจฉริยะ สถาปัตยกรรมแบบเปิด และการออกแบบระบบแบบเบ็ดเสร็จที่ผ่านการรับรอง

โซลูชัน SAP HANA

เปิดใช้งานซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลหน่วยความจำ SAP HANA รองรับการขยายอย่างราบรื่น และเร่งการใช้แอปพลิเคชันที่สำคัญ

Data Center Network Solution

Huawei’s CloudFabric Data Center Network Solution supports sustainable service development.

ส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลบนระบบคลาวด์

ประสิทธิภาพการคำนวณ การจัดเก็บข้อมูล การสำรองข้อมูล และโซลูชันการกู้คืนความเสียหายสำหรับองค์กรที่คล่องตัว

FusionCube Hyper-Converged Infrastructure

Huawei’s FusionCube hyper-converged infrastructure brings compute, storage, network, virtualization, and management into one tightly integrated package to achieve high performance, low latency, and rapid deployment. FusionCube’s built-in distributed storage engines enable deep convergence of compute and storage. These Huawei-developed engines eliminate performance bottlenecks while allowing for flexible capacity expansion. FusionCube supports industry mainstream databases and virtualization software.

Windows Server Software-Defined Solution

End-to-end, lifecycle-aware Windows Server software-defined Solutions based on Huawei FusionServer and high-performance NVMe SSD.

การประมวลผลบนระบบคลาวด์

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน IT ของศูนย์ข้อมูลทั่วไปใหม่ ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถลดความซับซ้อนของการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าทางธุรกิจ

Hybrid Cloud Solution for Microsoft Azure Stack

Huawei’s Hybrid Cloud Solution for Microsoft Azure Stack provides a self-service portal and APIs.

Atlas Intelligent Cloud Hardware Platform

Huawei’s Atlas is a new-generation intelligent cloud hardware platform built for emerging services.

ดูว่า Huawei มีส่วนช่วยให้ลูกค้าองค์กรประสบผลสำเร็จได้อย่างไร

Phoenix TV’s International Data Center Rises

New TV data center has integrated architecture with balanced security, efficiency, & convergence

Unified IT Network Pays Dividends

Huawei’s unified IT network architecture reduces CAPEX, improves O&M and energy costs for major bank

Petrobras Mobile Data Centers

Quickly deployed and re-deployed containerized data centers that are managed and monitored centrally

Drug Maker Takes the Right Prescription

Drug maker’s unified cloud system is just what the doctor ordered for the next 10 years of growth

Partners Build Cloud Data Centers Together

Huawei and a leading ISP/IDC service provider collaborated on new, cost-effective, high-performance cloud data centers

Plug-and-Play Micro DC Updates IT System

MCC Singapore chose Huawei’s plug-and-play Micro Data Center and HD desktop cloud solution

WORLDWIDE