Search
  • eomc910

    ระบบการบริหารจัดการเครือข่าย eOMC910

ภาพรวม

  • ภาพรวม
  • ข้อมูลจำเพาะ
  • แหล่งข้อมูล
  • สำหรับคู่ค้า
eOMC910

ระบบการบริหารจัดการเครือข่าย eOMC910

แพลตฟอร์ม NMS สมบูรณ์แบบซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการและซ่อมบำรุง เพื่อการบริหารจัดการอย่างครบวงจรสำหรับ LTE ทั้งเครือข่าย ตลอดจนเครือข่ายหลัก, สถานีฐานรับส่งสัญญาณ, เซิร์ฟเวอร์สั่งงานและแม้แต่อุปกรณ์ไร้สายต่างๆ การปรับแต่งระบบปฏิบัติการอย่างง่าย, การอัปเกรดซอฟท์แวร์, การวินิจฉัยเครื่องมือและการควบคุมการทำงานจากอินเทอร์เฟซกราฟิกของแพลตฟอร์มมาตรฐาน

สัมผัสกับแพลตฟอร์ม NMS ครบวงจรเพียงรายเดียว ที่มาพร้อมคุณสมบัติเครื่องมือดูแลระบบสมบูรณ์แบบที่มีระบบ O&M อย่างง่ายแก่เครือข่ายและอุปกรณ์ไร้สายในองค์กร


10 Times Storage Performance

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

24/7 Worldwide

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

All-Flash 50 Percent TCO

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์ eOMC910 (ขนาดใหญ่)  eOMC910 (ขนาดกลาง) 
ขนาด (H x W x D) 86.1 มม. x 447 มม. x 708 มม. 86.1 มม. x 447 มม. x 708 มม.
น้ำหนัก ประมาณ 27 กก. ประมาณ 27 กก.
แรงดันไฟฟ้า 100V ถึง 240V AC 100V ถึง 240V AC
การใช้พลังงาน < 481W < 224W
อุณหภูมิการทำงาน 5°C ถึง 45°C 5°C ถึง 45°C
ความชื้นสัมพัทธ์ 8% RH ถึง 90% RH 8% RH ถึง 90% RH
ความสูง ≤ 3,000 ม. (9,842.40 ฟุต); เมื่ออยู่ที่ระดับความสูงมากกว่า 900 ม. (2,952.72 ฟุต) อุณหภูมิการทำงานจะลดลง 1°C (1.8°F) ต่อ 300 ม. (984.24 ฟุต) ≤ 3,000 ม. (9,842.40 ฟุต); เมื่ออยู่ที่ระดับความสูงมากกว่า 900 ม. (2,952.72 ฟุต) อุณหภูมิการทำงานจะลดลง 1°C (1.8°F) ต่อ 300 ม. (984.24 ฟุต)
ความน่าเชื่อถือของฮาร์ดแวร์ Huawei RH2288 V3 Huawei RH2288 V3
MTBF 260,000 ชั่วโมง 260,000 ชั่วโมง

TOP