This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

FusionServer 2288H V5 Rack Server

ช่วยให้สามารถนำการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย และการจัดการมารวมเข้าด้วยกันได้ อีกทั้งยังเป็นแพลตฟอร์มอันทรงพลังให้กับผู้ให้บริการเครือข่ายระดับไฮเอนด์หรือแอปพลิเคชันระดับองค์กร และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับศูนย์ข้อมูล การจำลองเสมือน บริการที่สำคัญยิ่งและ HPC

 • FusionServer E9000 คือเซิร์ฟเวอร์สถาปัตยกรรมแบบหลอมรวม 12U 16 เบลดที่รวมทรัพยากรหน่วยคำนวณ พื้นที่จัดเก็บ เครือข่าย และการจัดการเข้าด้วยกัน E9000 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับศูนย์ข้อมูล การจำลองเสมือน ภารกิจที่สำคัญต่อองค์กร และ HPC

  เรียนรู้เพิ่มเติม
 • FusionServer CH121 V5 เป็นโหนดประมวลผล 2 ซ็อคเก็ตครึ่งระยะความกว้างสำหรับเซิร์ฟเวอร์เบลดที่มีสถาปัตยกรรมแบบหลอมรวม E9000 โหนดที่ได้รับการปรับแต่งมาสำหรับแอปพลิเคชันดังเช่น ระบบเสมือนจริง, การประมวลผลบนคลาวด์, HPC และ NFV นี้นำเสนอความสามารถในการคำนวณที่มีความหนาแน่นสูงและความจุของหน่วยความจำที่สูงเป็นพิเศษ

  เรียนรู้เพิ่มเติม
 • FusionServer CH242 V5 คือโหนดประมวลผล 4 ซ็อคเก็ตเต็มความกว้างสำหรับเซิร์ฟเวอร์เบลดที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบหลอมรวม E9000 โหนดนี้มีประสิทธิภาพการคำนวณสูงเป็นพิเศษ ความสามารถในการปรับขนาด และความน่าเชื่อถือ และตอบสนองความต้องการของภารกิจที่สำคัญต่อองค์กรได้

  เรียนรู้เพิ่มเติม
 • FusionServer CH121L V5 คือโหนดประมวลผลระบายความร้อนด้วยของเหลว 2 ซ็อคเก็ตครึ่งความกว้างรุ่นล่าสุดสำหรับเซิร์ฟเวอร์เบลดที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบหลอมรวม E9000 FusionServer CH121L V5 ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับการประยุกต์ใช้อย่างเช่นการจำลองเสมือน, การประมวลผลบนคลาวด์, HPC และ NFV อีกทั้งยังมีความสามารถในการประมวลผลที่มีความหนาแน่นสูงและความจุหน่วยความจำขนาดใหญ่พิเศษ

  เรียนรู้เพิ่มเติม
 • FusionServer CH221 V5 เป็นโหนดประมวลผลส่วนต่อขยาย I/O เต็มความกว้างรุ่นล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์เบลดที่มีสถาปัตยกรรมแบบหลอมรวม E9000 CH221 V5 ส่งมอบพลังการคำนวณและความสามารถในการต่อขยาย PCIe ที่เหนือกว่า และสามารถใช้งานกับงานที่มีการคำนวณสูงและงานที่ต้องเร่งการทำงาน เช่น การสร้างภาพวิดีโอ, AIและ HPC

  เรียนรู้เพิ่มเติม
 • FusionServer CH225 V5 โหนดประมวลผลระบบจัดเก็บข้อมูลเต็มระยะความกว้างใหม่ล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์เบลดสถาปัตยกรรมแบบหลอมรวม E9000 มอบพลังประมวลผลที่เหนือชั้นและความจุระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการใช้งานในกรณีต่างๆ ที่ต้องการประสิทธิภาพการประมวลผลสูงและระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และบริการค้นหา

  เรียนรู้เพิ่มเติม
 • เซิร์ฟเวอร์เบลด

  FusionServer 2288H V5 Rack Server

  ช่วยให้สามารถนำการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย และการจัดการมารวมเข้าด้วยกันได้ อีกทั้งยังเป็นแพลตฟอร์มอันทรงพลังให้กับผู้ให้บริการเครือข่ายระดับไฮเอนด์หรือแอปพลิเคชันระดับองค์กร และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับศูนย์ข้อมูล การจำลองเสมือน บริการที่สำคัญยิ่งและ HPC

  • FusionServer E9000 คือเซิร์ฟเวอร์สถาปัตยกรรมแบบหลอมรวม 12U 16 เบลดที่รวมทรัพยากรหน่วยคำนวณ พื้นที่จัดเก็บ เครือข่าย และการจัดการเข้าด้วยกัน E9000 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับศูนย์ข้อมูล การจำลองเสมือน ภารกิจที่สำคัญต่อองค์กร และ HPC

   เรียนรู้เพิ่มเติม
  • FusionServer CH121 V5 เป็นโหนดประมวลผล 2 ซ็อคเก็ตครึ่งระยะความกว้างสำหรับเซิร์ฟเวอร์เบลดที่มีสถาปัตยกรรมแบบหลอมรวม E9000 โหนดที่ได้รับการปรับแต่งมาสำหรับแอปพลิเคชันดังเช่น ระบบเสมือนจริง, การประมวลผลบนคลาวด์, HPC และ NFV นี้นำเสนอความสามารถในการคำนวณที่มีความหนาแน่นสูงและความจุของหน่วยความจำที่สูงเป็นพิเศษ

   เรียนรู้เพิ่มเติม
  • FusionServer CH242 V5 คือโหนดประมวลผล 4 ซ็อคเก็ตเต็มความกว้างสำหรับเซิร์ฟเวอร์เบลดที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบหลอมรวม E9000 โหนดนี้มีประสิทธิภาพการคำนวณสูงเป็นพิเศษ ความสามารถในการปรับขนาด และความน่าเชื่อถือ และตอบสนองความต้องการของภารกิจที่สำคัญต่อองค์กรได้

   เรียนรู้เพิ่มเติม
  • FusionServer CH121L V5 คือโหนดประมวลผลระบายความร้อนด้วยของเหลว 2 ซ็อคเก็ตครึ่งความกว้างรุ่นล่าสุดสำหรับเซิร์ฟเวอร์เบลดที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบหลอมรวม E9000 FusionServer CH121L V5 ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับการประยุกต์ใช้อย่างเช่นการจำลองเสมือน, การประมวลผลบนคลาวด์, HPC และ NFV อีกทั้งยังมีความสามารถในการประมวลผลที่มีความหนาแน่นสูงและความจุหน่วยความจำขนาดใหญ่พิเศษ

   เรียนรู้เพิ่มเติม
  • FusionServer CH221 V5 เป็นโหนดประมวลผลส่วนต่อขยาย I/O เต็มความกว้างรุ่นล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์เบลดที่มีสถาปัตยกรรมแบบหลอมรวม E9000 CH221 V5 ส่งมอบพลังการคำนวณและความสามารถในการต่อขยาย PCIe ที่เหนือกว่า และสามารถใช้งานกับงานที่มีการคำนวณสูงและงานที่ต้องเร่งการทำงาน เช่น การสร้างภาพวิดีโอ, AIและ HPC

   เรียนรู้เพิ่มเติม
  • FusionServer CH225 V5 โหนดประมวลผลระบบจัดเก็บข้อมูลเต็มระยะความกว้างใหม่ล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์เบลดสถาปัตยกรรมแบบหลอมรวม E9000 มอบพลังประมวลผลที่เหนือชั้นและความจุระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการใช้งานในกรณีต่างๆ ที่ต้องการประสิทธิภาพการประมวลผลสูงและระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และบริการค้นหา

   เรียนรู้เพิ่มเติม

ทำไมต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์หัวเว่ย

 • 62 low latency zero packet loss
  การประมวลผลความหนาแน่นสูงและประสิทธิภาพสูงสุด

  การผสมอย่างมั่งคั่งด้วยโหนด 2U จำนวน 4 โหนด และโหนด 4U จำนวน 4 โหนด ทำให้มีแพลตฟอร์มการประมวลผลความหนาแน่นสูงสำหรับสถานการณ์การประมวลผลประสิทธิภาพสูงต่างๆ

 • 7 continuous innovation
  การจัดการที่ไม่ซับซ้อนและ O&M แบบง่าย

  จัดการหลายโหนดในโหมดรวมกลุ่ม ลดจำนวนสายเคเบิลและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีระบบวินิจฉัยข้อผิดพลาดนอกช่องสัญญาณและไลบรารีเตือนล่วงหน้าของผู้เชี่ยวชาญ จึงช่วยให้ระบุตำแหน่งข้อผิดพลาดได้แม่นยำกว่า 93%

 • 13 open cooperation
  สถาปัตยกรรมที่ใช้ร่วมกันและประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง

  โหนดประมวลผลหลายโหนดใช้โมดูลร่วมกันเพื่อพัฒนาการใช้งานทรัพยากรฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยี DEMT ลดการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด การเปิด/ปิดอัตโนมัติสำหรับระบบจ่ายไฟหลายเฟส การปรับความเร็วพัดลมด้วยอัลกอริทึม PID และแหล่งจ่ายไฟแบบใช้งานอยู่และแบบสแตนด์บาย

สำหรับคู่ค้า

ถ้าคุณเป็นคู่ค้ากับเราแล้ว โปรด กดที่นี่ เพื่อรับข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม และสามารถ
กดที่นี่ เพื่อเข้าถึงระบบการจัดการ อย่าง การตรวจเช็คสถานะ จัดการออเดอร์ ขอความช่วยเหลือ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่ค้าของ Huawei