This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

โซลูชันกล้องวงจรปิดอัจฉริยะสำหรับการจราจร

โซลูชันกล้องวงจรปิดอัจฉริยะสำหรับการจราจรของหัวเว่ยช่วยสร้างระบบจัดการการคมนาคมที่ขนส่งปลอดภัย ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานและทางรถไฟ

เทคโนโลยีอัจฉริยะช่วยทำให้บริการขนส่งสาธารณะมีความสะดวกด้วยการลดการจราจรติดขัดและทำให้การนำทางง่ายขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้ยังให้การเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์อย่างทั่วถึง เพื่อให้การแจ้งเตือนล่วงหน้า และเปิดใช้งานการควบคุมเหตุการณ์ในระหว่างเกิดเหตุบนทางหลวง ท่าอากาศยาน และทางรถไฟในทุกสภาพอากาศ

โซลูชันกล้องวงจรปิดอัจฉริยะสำหรับการจราจรใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ที่สำคัญและขับเคลื่อนด้วย AI ของหัวเว่ย เพื่อให้มั่นใจในความเป็นอัจฉริยะ ปลอดภัย และเคลื่อนไหวอย่างราบรื่นสำหรับการขนส่งผ่านระบบความปลอดภัยอัจฉริยะแบบฟูลสแต็ค ซึ่งสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

โซลูชัน

 • การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน

 • การรักษาความปลอดภัยทางรถไฟ

 • เทอร์มินัลการจราจรอัจฉริยะ

jichang v2
โซลูชันการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานของหัวเว่ยผนวกรวม 4K SDC, CloudIVS และ AI ในระบบการจัดการที่ครบวงจรเพื่อนำเสนอการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะให้แก่ท่าอากาศยาน ให้การรักษาความปลอดภัยแบบเรียลไทม์อย่างทั่วถึงแก่สนามบิน ทางวิ่ง ทางขับ และลานจอด เพื่อให้เป็นท่าอากาศยานที่ปลอดภัยโดยไม่รบกวนผู้โดยสาร
guidao
โซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางรถไฟของหัวเว่ยผสานรวมเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อนำเสนอระบบการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพที่ให้ประสบการณ์อันน่าพึงพอใจแก่ผู้โดยสาร โซลูชันนี้ช่วยในการนำระบบเฝ้าระวังที่น่าเชื่อถือมาใช้สำหรับระบบรถไฟเพื่อให้ได้การดำเนินงานที่ปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
transportation new

โซลูชันเทอร์มินัลการจราจรอัจฉริยะของหัวเว่ยผสานรวมกล้องที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ (SDC) ที่ปรับเปลี่ยนตามฉากได้เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมและแพลตฟอร์มการประมวลผลความหนาแน่นสูงที่มีอัลกอริทึมการจำแนกยานพาหนะและอัลกอริทึมการตรวจจับเหตุการณ์ระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม โซลูชันนี้ทำให้สามารถจำแนกในขั้นทุติยภูมิและการตรวจสอบการฝ่าฝืนกฎจราจรในเบื้องต้นได้อย่างชาญฉลาด ช่วยลดปริมาณงานที่ต้องทำด้วยตนเอง และปรับปรุงประสิทธิภาพและความแม่นยำของการออกใบสั่ง

 • การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน

  jichang v2
  โซลูชันการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานของหัวเว่ยผนวกรวม 4K SDC, CloudIVS และ AI ในระบบการจัดการที่ครบวงจรเพื่อนำเสนอการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะให้แก่ท่าอากาศยาน ให้การรักษาความปลอดภัยแบบเรียลไทม์อย่างทั่วถึงแก่สนามบิน ทางวิ่ง ทางขับ และลานจอด เพื่อให้เป็นท่าอากาศยานที่ปลอดภัยโดยไม่รบกวนผู้โดยสาร
 • การรักษาความปลอดภัยทางรถไฟ

  guidao
  โซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางรถไฟของหัวเว่ยผสานรวมเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อนำเสนอระบบการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพที่ให้ประสบการณ์อันน่าพึงพอใจแก่ผู้โดยสาร โซลูชันนี้ช่วยในการนำระบบเฝ้าระวังที่น่าเชื่อถือมาใช้สำหรับระบบรถไฟเพื่อให้ได้การดำเนินงานที่ปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
 • เทอร์มินัลการจราจรอัจฉริยะ

  transportation new

  โซลูชันเทอร์มินัลการจราจรอัจฉริยะของหัวเว่ยผสานรวมกล้องที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ (SDC) ที่ปรับเปลี่ยนตามฉากได้เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมและแพลตฟอร์มการประมวลผลความหนาแน่นสูงที่มีอัลกอริทึมการจำแนกยานพาหนะและอัลกอริทึมการตรวจจับเหตุการณ์ระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม โซลูชันนี้ทำให้สามารถจำแนกในขั้นทุติยภูมิและการตรวจสอบการฝ่าฝืนกฎจราจรในเบื้องต้นได้อย่างชาญฉลาด ช่วยลดปริมาณงานที่ต้องทำด้วยตนเอง และปรับปรุงประสิทธิภาพและความแม่นยำของการออกใบสั่ง

สำหรับคู่ค้า

ถ้าคุณเป็นคู่ค้ากับเราแล้ว โปรด กดที่นี่ เพื่อรับข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม และสามารถ
กดที่นี่ เพื่อเข้าถึงระบบการจัดการ อย่าง การตรวจเช็คสถานะ จัดการออเดอร์ ขอความช่วยเหลือ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่ค้าของ Huawei