This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

FabricInsight – ตัววิเคราะห์เครือข่ายศูนย์ข้อมูล

FabricInsight คือตัววิเคราะห์เครือข่ายศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ Big Data ระบบจะทำการวิเคราะห์แอปพลิเคชันเครือข่ายในทุกๆ ที่ และแสดงภาพแทนคุณสมบัติต่างๆ เพื่อทำให้แอปพลิเคชันและเครือข่ายใช้งานได้ง่ายขึ้น

FabricInsight รวบรวมแพคเก็ตบริการจริงจำนวนมหาศาลโดยใช้การวัดและส่งข้อมูลทางไกล ทำให้มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันภายในและเครือข่ายต่างๆ ของศูนย์ข้อมูล อีกทั้งจะแสดงแผนที่แอปพลิเคชันและคุณภาพของเครือข่ายในแบบเวลาจริงในช่วงขณะนั้น ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถระบุข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วและควบคุมความเสี่ยงได้ก่อนที่บริการจะได้รับผลกระทบ

หัวเว่ยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้าน IT โดยที่ FabricInsight เป็นไปตามข้อกำหนดของ O&M แบบอัจฉริยะในด้านการเงินและศูนย์ข้อมูลของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่

Huawei

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติ คำอธิบาย
แดชบอร์ด รองรับโฮสต์ แอปพลิเคชัน และสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล Fabric ที่ใช้ภาพแสดง
รองรับการคัดกรองทั้งระบบแบบหลายมิติ
ให้ผู้ใช้สามารถดูสถิติในอดีตตามระยะเวลาที่ผู้ใช้กำหนดได้
ให้ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และแก้ไขแม่แบบ และแก้ไขและบันทึกรูปแบบการจัดวางของมุมมองปัจจุบันได้
การแสดงภาพเครือข่าย รองรับการรับข้อมูลโฟลว์หลายมิติ
ให้ผู้ใช้สามารถดูจำนวนเหตุการณ์ SYN, ปริมาณการใช้งาน, และการหน่วงเวลาในช่วงเวลาที่ระบุ
เปรียบเทียบและวิเคราะห์การหน่วงเวลาโดยเฉลี่ยและการหน่วงเวลาสูงสุดของเหตุการณ์ TCP บนเครือข่ายภายในช่วงเวลาที่ระบุ
แสดงโทโพโลยีเครือข่าย Fabric ในปัจจุบัน ทำเครื่องหมายบอกลิงก์ที่ผิดปกติ และเก็บสถิติจำนวนของที่อยู่ IP ที่ใช้งานอยู่ของสวิตช์ใบ
แสดงเหตุการณ์ TCP ที่ผิดปกติบนเครือข่ายภายในช่วงเวลาที่ระบุ รวมถึงการรับส่ง TCP RST, TCP ใหม่, ข้อผิดพลาดแพคเก็ตตั้งสถานะ TCP, ข้อผิดพลาดหน้าต่าง TCP, ข้อผิดพลาด TTL, และความล้มเหลวในการตั้งค่าลิงก์
รองรับการติดตามโฟลว์โดยใช้ลิงก์
การแสดงภาพแอปพลิเคชัน ค้นหาและแสดงข้อมูลจากหลายๆ มิติ
วิเคราะห์สถานะสภาพของแอปพลิเคชัน
วิเคราะห์การโต้ตอบระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ และแสดงการโต้ตอบของแอปพลิเคชันในโทโพโลยี
รองรับการวิเคราะห์ภายในแอปพลิเคชันและการมองเห็นทั้งสองฝั่งระหว่างแอปพลิเคชันและเครือข่าย
กำหนดแอปพลิเคชันตามที่อยู่ IP หรือพอร์ต
การแสดงภาพเหตุการณ์ ค้นหาและคัดกรองข้อมูลจากหลายๆ มิติ
ให้ผู้ใช้สามารถดูแกนเวลาเหตุการณ์ TCP และรายละเอียดเหตุการณ์ของแต่ละโฟลว์ในระยะเวลาที่ระบุได้
แพลตฟอร์ม CloudAPP
O&M แบบเคลื่อนที่
รองรับมุมมองแอปพลิเคชัน
รองรับการตรวจสอบแอปพลิเคชัน
รองรับการวิเคราะห์เหตุการณ์

สำหรับคู่ค้า

ถ้าคุณเป็นคู่ค้ากับเราแล้ว โปรด กดที่นี่ เพื่อรับข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม และสามารถ
กดที่นี่ เพื่อเข้าถึงระบบการจัดการ อย่าง การตรวจเช็คสถานะ จัดการออเดอร์ ขอความช่วยเหลือ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่ค้าของ Huawei