This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

CampusInsight - เครื่องมือวิเคราะห์เครือข่ายแคมปัส

CampusInsight ของหัวเว่ยเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เครือข่ายอัจฉริยะสำหรับเครือข่ายแคมปัส เครื่องมือวิเคราะห์นี้จะประเมินประสิทธิภาพเครือข่ายสำหรับผู้ใช้ทุกคนโดยอิงตามบันทึกข้อมูลผู้ใช้นับพันล้านบันทึกและปรับปรุงอัตราการระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้มากถึง 85% ซึ่งจะทำให้มั่นใจในประสบการณ์บริการที่ดีที่สุด

CampusInsight ใช้เทคโนโลยีการวัดและส่งข้อมูลทางไกลในการเก็บข้อมูลข้อผิดพลาดเป็นวินาทีแบบไดนามิก ซึ่งจะดำเนินการการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ที่มีความแม่นยำ CampusInsight จัดการเส้นทาง Wi-Fi ทั้งหมด และยังใช้อัลกอริทึม Big Data เพื่อวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาอย่างรวดเร็วในสถานการณ์จริงโดยใช้เทคโนโลยี AI เพื่อสร้างนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติตามประสบการณ์ผู้ใช้ และปรับปรุงเครือข่าย

Huawei

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติ คำอธิบาย
การระบุโหมดข้อผิดพลาด (ปัญหา)
 • สามารถดูจำนวนของปัญหาการเชื่อมต่อ จำนวน AP ที่เกี่ยวข้อง และจำนวนผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้
 • สามารถดูจำนวนของปัญหาประสิทธิภาพการเชื่อมต่อทางอากาศ จำนวน AP ที่เกี่ยวข้อง และจำนวนผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้
 • สามารถดูจำนวนของปัญหาการโรมมิ่ง จำนวน AP ที่เกี่ยวข้อง และจำนวนผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้
 • สามารถดูข้อมูลปัญหาอย่างละเอียดได้

  ปัญหาการเชื่อมต่อ: อุปสรรคในการเข้าถึงเครือข่าย ไม่สามารถทำให้ผู้ใช้ 5G เข้าถึงเครือข่ายที่ต้องการได้ และการออฟไลน์ที่ไม่คาดคิด

  ปัญหาการเชื่อมต่อทางอากาศ: สัญญาณอ่อน อัตราที่ผิดปกติ ความล่าช้าสูง อัตราการสูญเสียข้อมูลสูง การเชื่อมต่อไม่ดี และเครือข่ายไม่ว่าง

  ปัญหาการโรมมิ่ง: การโรมมิ่งกลุ่ม การโรมมิ่งแบบปิงปอง และการโรมมิ่งล้มเหลวที่สูง

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการเข้าถึง (การเชื่อมต่อ)
 • สามารถดูจำนวนของการล้มเหลวในการเชื่อมโยง การตรวจสอบสิทธิ์ หรือ DHCP และแนวโน้มในอดีตของจำนวนครั้งที่เข้าถึงได้

  สามารถกรองข้อมูลตามชื่อ AP และ SSID ได้

  สามารถวิเคราะห์จำนวนของการล้มเหลวในการเชื่อมโยง การตรวจสอบสิทธิ์ หรือ DHCP ณ ขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจง และจำนวนการเข้าถึงที่ล้มเหลวทั้งหมดตามบรรทัดฐานแบบไดนามิก

 • สามารถดูการแจกแจง AP ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงล้มเหลวได้

  สามารถเปรียบเทียบจำนวนของ AP ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงล้มเหลวกับ AP ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสำเร็จได้

  สามารถดู AP N อันดับแรกที่มีจำนวนการเข้าถึงล้มเหลวสูงสุดได้

 • สามารถดูการแจกแจงผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงล้มเหลวได้

  สามารถเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงล้มเหลวกับ ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสำเร็จได้

  สามารถดูผู้ใช้ N อันดับแรกที่มีจำนวนการเข้าถึงล้มเหลวสูงสุดได้

การวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้ใช้ (ประสิทธิภาพ)
 • สามารถดูแนวโน้มของผู้ใช้ที่กระจายออกไปที่มีประสบการณ์ที่ดี ปานกลาง และแย่ได้

  สามารถดูข้อมูลของผู้ใช้ 2.4G และ 5G ผ่านการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้ได้

  สามารถกรองข้อมูลตามชื่อ AP และ SSID ได้

 • สามารถดูแนวโน้มการแจกแจงผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ที่ดี ปานกลาง และแย่ได้ตามความแรงสัญญาณ อัตราการต่อรอง และอัตราแพคเก็ตที่สูญหาย

  สามารถดูข้อมูลของผู้ใช้ 2.4G และ 5G ผ่านการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้ได้

  สามารถกรองข้อมูลตามชื่อ AP และ SSID ได้

 • สามารถดูการแจกแจง AP ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่ดีได้

  จะมีการเปรียบเทียบจำนวน AP ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่ดีกับจำนวน AP อื่นๆ

  สามารถดู AP N อันดับแรกที่มีจำนวนการเข้าถึงล้มเหลวสูงสุดได้

 • สามารถดูการแจกแจงผู้ใช้ที่มีประสบการณ์แย่ๆ ได้

  สามารถเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้ที่มีประสบการณ์แย่ๆ กับผู้ใช้อื่นๆ ได้

  สามารถดูผู้ใช้ N อันดับแรกที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์แย่ๆ เป็นเวลานานที่สุดได้

การเปิดดูเหตุการณ์ของผู้ใช้ (เหตุการณ์)
 • สามารถดูรายการข้อมูลการเข้าถึงของผู้ใช้ได้
    สามารถกรองข้อมูลตามที่อยู่ MAC ได้
การวิเคราะห์เส้นทางของลูกค้า (เส้นทางของไคลเอ็นต์)
 • สามารถดูข้อมูลผู้ใช้เบื้องต้น, ภาพรวม KPI, ข้อมูลการเชื่อมต่อ, แนวโน้ม KPI, ข้อมูลสรุป และเส้นทางการเข้าถึงได้
การวิเคราะห์รายละเอียด AP (รายละเอียด AP)
 • สามารถดูข้อมูล AP เบื้องต้น ข้อมูลการเข้าถึง ปัญหา 5 ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด และสภาพของ AP ได้
ภาพรวม (แดชบอร์ด)
 • สามารถดูปริมาณการใช้ข้อมูล การแจกแจงผู้ใช้ตามระยะเวลา ช่วงที่มีการใช้งานมากที่สุด จำนวนผู้ใช้ และข้อมูลประสบการณ์ผู้ใช้ได้
    ช่วงระยะเวลาเป็นวันปัจจุบัน สามวันล่าสุด และ 7 วันล่าสุดได้
 • สามารถดูแนวโน้ม KPI ได้

  KPI เป็นจำนวนผู้ใช้ อัตราการต่อรอง ความแรงสัญญาณ ปริมาณการใช้ข้อมูล อัตราการเข้าถึงล้มเหลว อัตราแพคเก็ตที่สูญหาย หรืออัตราสัญญาณรบกวน

  หากดูแนวโน้ม KPI ในวันปัจจุบัน จะมีการเก็บค่าสถิติข้อมูลเป็นชั่วโมง หากดูแนวโน้ม KPI ในช่วงระยะเวลานานกว่าหนึ่งวัน จะมีการเก็บค่าสถิติข้อมูลเป็นวัน

 • สามารถดูการแจกแจง KPI ของ AP ได้

  หากกำหนด KPI เป็นจำนวนผู้ใช้หรือปริมาณการใช้ข้อมูล ตัว AP ที่มีจำนวนผู้เข้าถึงมาก ปานกลาง และน้อย หรือปริมาณการใช้ข้อมูลที่สูง ปานกลาง และต่ำจะแสดงขึ้น

  หากกำหนด KPI เป็นอัตราการต่อรอง ความแรงสัญญาณ อัตราการเข้าถึงล้มเหลว อัตราแพคเก็ตที่สูญหาย หรืออัตราสัญญาณรบกวนที่เป็นดี ปานกลาง และแย่ ตัว AP จะแสดงขึ้นตามจำนวนปัญหา

 • สามารถดูการแจกแจง AP 5 อันดับแรกได้

  หากกำหนด KPI เป็นจำนวนผู้ใช้หรือปริมาณการใช้ข้อมูล AP N อันดับแรกที่มีจำนวนผู้ใช้เข้าถึงมากที่สุดหรือมีการใช้ข้อมูลสูงที่สุดจะแสดงขึ้น

  หากกำหนด KPI เป็นอัตราการต่อรอง ความแรงสัญญาณ อัตราการเข้าถึงล้มเหลว อัตราแพคเก็ตที่สูญหาย หรืออัตราสัญญาณรบกวน ตัว N AP อันดับแรกที่มีจำนวนปัญหามากที่สุดจะแสดงขึ้น

สเกลการจัดการ
 • ในแต่ละชุดสามารถจัดการได้ 10000 AP และ 100000 ผู้ใช้
 • สามารถขยายสเกลการจัดการทางการเพิ่มขยายความจุของเซิร์ฟเวอร์ได้ สามารถจัดการได้สูงสุด 20000 AP

สำหรับคู่ค้า

ถ้าคุณเป็นคู่ค้ากับเราแล้ว โปรด กดที่นี่ เพื่อรับข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม และสามารถ
กดที่นี่ เพื่อเข้าถึงระบบการจัดการ อย่าง การตรวจเช็คสถานะ จัดการออเดอร์ ขอความช่วยเหลือ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่ค้าของ Huawei