Search
  • SwitchCenter

    ระบบควบคุมการโทร SwitchCenter และเซิร์ฟเวอร์ Firewall Traversal

ภาพรวม

  • ภาพรวม
  • คุณสมบัติ
  • ข้อมูลจำเพาะ
  • แหล่งข้อมูล
  • สำหรับคู่ค้า
SwitchCenter

ระบบควบคุมการโทร SwitchCenter และเซิร์ฟเวอร์ Firewall Traversal

มอบการสื่อสารทางวีดิโอแบบไร้ที่ติระหว่างเครือข่ายต่างๆ โดยใช้ทั้ง การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ H.323 และโปรโตคอลการเริ่มช่วงประชุม (Session Initiation Protocol: SIP) รวมถึงการริเริ่มการเชื่อมต่อแบบตอบโต้ (ICE) ที่อาศัย H.323 และ H.460 และระบบที่ติดต่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ของอินเตอเน็ต (STUN) สำหรับโปรแกรมแปลผลที่อยู่ของเครือข่าย (STUN) ซอฟแวร์ SwitchCenter รองรับการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัว และปรับตัวให้เข้าได้กับข้อกำหนดอันหลากหลายของการสื่อสารผ่านวีดิโอ

Flexible Networking

การเข้าถึงแบบโปรโตคอลคู่ และรองรับพร๊อกซี่ของระบบป้องกันการเข้า

รองรับการจัดการการลงชื่อเข้าใช้ การตรวจสอบว่าเป็นผู้ใช้ตัวจริง (เป็นตัวเลือก) และ การควบคุมการโทรที่มีหลากหลาย การตั้งค่าแบนด์วิธที่ยืดหยุ่น และการควบคุมเส้นทางการส่งสัญญาณ, รองรับการโทร SIP (การโทรแบบผ่านเส้นทางสื่อสารสัญญาณ) และการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้เพื่อความปลอดภัย

การสื่อสารทางวีดิโอในเครือข่ายต่างๆ

รองรับโปรโตคอล H.460 และ ICE ซึ่งเป็นโปรโตคอลมาตรฐาน การใช้งานที่ยืดหยุ่นสามารถตอบสนองการใช้งานในสภาพการณ์ทางเครือข่ายอันหลากหลาย รองรับการสื่อสารข้ามเครือข่ายที่ความเร็วสูงสุด 300 เม็กกะบิตต่อวินาที ในอุปกรณ์เครื่องเดียว


Converged Management

ระบบการจัดการที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

การจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับที่อยู่ของอุปกรณ์ปลายทาง, การอัพเกรดซอฟแวร์, การแจ้งเตือนและการควบคุมสถานะอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ผ่านทางระบบจัดการการบริการ 2.0v (SMC2.0) ของหัวเว่ย


ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ

SwitchCenter

มาตรฐานการสื่อสาร

ITU-T H.323 และ IETF SIP

โปรโตคอลอื่นๆ ที่รองรับ

H.225, H.245, Q.931, H.235, SDP, TLS/SRTP, H.239 และ BFCP

H.460, ICE, STUN, TURN, SNP (สิทธิบัตรของหัวเว่ย) และ SIP trunk

TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSH, SNMP, LDAP/H350, RTP, RTCP และ DDNS

การลงทะเบียน

6,000

การใช้สายพร้อมกัน

4,000 (H.323) หรือ 1,000 (SIP)

อัตราความเร็ว Firewall Traversal

300 Mbit/s

ระบบควบคุมการโทรและระบบกำหนดที่อยู่

รองรับ H.323 gatekeeper, เซิร์ฟเวอร์ SIP และพร็อกซี่ SIP

การลงทะเบียนโหนด การควบคุมการโทร การบริหารจัดการแบนด์วิธ การแสดงสถานะ การบริหารจัดการสาย การบริหารจัดการเส้นทาง การบริหารจัดการโซน และการแปลงหมายเลข

การเข้ารหัสแบบ H.235/TLS/SRTP และการลงบันทึกระบบ

การประชุมผ่านอุปกรณ์ปลายทางหลายตัว รวมถึงระบบ SiteCall

การกำหนดที่อยู่ของ SIP Trunk

การหมุนและการกำหนดที่อยู่ของ URI

Firewall Traversal

ตรงตามมาตรฐาน H.460 18/19 (H.323)

ตรงตามมาตรฐาน ICE/STUN/TURN สำหรับไฟร์วอลล์ (SIP)

ตรงตามมาตรฐานการทำงานผ่าน SNP ที่ได้รับสิทธิบัตรของหัวเว่ย

รองรับ Firewall Traversal สำหรับวิดีโอที่มีพอร์ตสำหรับเครือข่ายสองพอร์ต

รองรับการโทรด้วย URI

รองรับการโทรด้วย @IP, @ชื่อโฮสต์ และ IP##

ความปลอดภัย

การบริหารจัดการบันทึกข้อมูลที่ผ่านระบบ HTTPS และ SSH

การรับรองความถูกต้องของรายชื่อที่ได้รับอนุญาต/บัญชีดำ

การรับรองความถูกต้องแบบ LDAP

การเข้ารหัสแบบ H.235/TLS/SRTP

CDR

ไฟล์ตัวอักษรแบบ CDR

การซ่อมบำรุงและการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ผ่านเว็บอินเทอร์เฟซแบบ SMC 2.0

บรรทัดคำสั่ง


Technical Support

TOP