Search

ม.อ.-หัวเว่ยจัดเทคเดย์อัพเดทเทคโนฯ ลับฝีมือนักศึกษาป้อนอุตสาหกรรมไอซีที

2023.12.19

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับหัวเว่ย ประเทศไทย จัดพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรม (Innovation Center) ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้(จ.สงขลา) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คนที่ 3 จากซ้าย) พร้อมคณาจารย์และผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยฯ ร่วมพิธีเปิด ซึ่งการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมในครั้งนี้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนยุคดิจิลทัลที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จากอุปกรณ์จริง


สงขลา, 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 – หัวเว่ย เอ็นเตอร์ไพรส์ ประเทศไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดงาน Huawei Tech Day 2023 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้(จ.สงขลา) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านไอซีทีและผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพาร์ทเนอร์ ให้รับทราบถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลทั่วโลก และการอัพเดทเทคโนโลยีอย่างเข้มข้นในกลุ่มโซลูชันสำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็น Campus Network, นวัตกรรมเพื่อการจัดการข้อมูลอันซับซ้อน โซลูชันสมาร์ท คลาสรูม สำหรับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการก้าวสู่ยุคดิจิทัล ตลอดจนถึงการเผยโฉมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เช่น Wi-Fi 7

พร้อมกันนี้ยังได้จัดพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรม (Innovation Center) ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้(จ.สงขลา) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์ของหัวเว่ยทั้งบริษัท พี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท ทีซีที วาตาชิ กรุ๊ป จำกัด  และบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่สำหรับให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ พร้อมเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจากอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมไอที

นายวรวิทย์ จำปาไชยศรี รองประธานอาวุโสกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เราอยู่ในโลกที่กำลังก้าวสู่ความอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจากรายงาน Intelligent World 2030 ของหัวเว่ยได้คาดการณ์ทิศทางของอุตสาหกรรมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าที่กล่าวถึงเทคโนโลยีอนาคต และทิศทางการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ พลังงานดิจิทัล และโซลูชันทางด้านยานยนต์อัจฉริยะ เพื่อให้อุตสาหกรรมต่างๆได้เล็งเห็นถึงโอกาส และค้นพบคุณค่าใหม่ๆในการดำเนินธุรกิจ

จากแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นส่งผลให้อุตสาหกรรมจำเป็นต้องเตรียมพร้อม โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งภายในศูนย์ดังกล่าวหัวเว่ยยังได้รับความร่วมมือร่วมกับพันธมิตรในการสนับสนุนอุปกรณ์ และโซลูชันไอซีที เช่น ระบบกล้องวงจรปิด และไอเดีย ฮับ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทดลอง และเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี

“ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม หัวเว่ยมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีมาช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลในภาคสถาบันการศึกษา โดยในงาน Huawei Tech Day 2023 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำผู้เชี่ยวชาญจากโซลูชันในกลุ่มต่างๆ มาแนะนำเทรนด์และแนวทางความเป็นไปได้ของการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งาน และต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ให้โอกาสหัวเว่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งบริษัทมุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถก้าวสู่ดิจิทัลได้อย่างราบรื่น” นายวรวิทย์กล่าว

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางด้านไอทีของนักศึกษาภายใต้โครงการ “Huawei ICT Academy” ซึ่งความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหัวเว่ย ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมและสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมไอซีทีในประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนหลักสูตรและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้านไอซีทีที่ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น 5G, Cloud Computing, IoT และ Big Data เพื่อให้นักศึกษา ได้สัมผัสประสบการณ์การใช้โซลูชันจริง อันจะช่วยส่งเสริมความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาความรู้ในด้านเทคโนโลยี ตลอดจนช่วยส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีเฉพาะทาง พร้อมก้าวเข้าสู่สายอาชีพในภาคอุตสาหกรรมต่อไป โดยสามารถเข้ามาใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ซึ่งมีศักยภาพและมีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจของ มหาวิทยาลัยฯ และ บริษัท หัวเว่ยฯ ได้เป็นอย่างดี


TOP