This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

ด้วยความร่วมมือและการทำงานร่วมกันในเชิงลึก หัวเว่ยและ EZY กำลังมองหาวิธีที่ธุรกิจหลักในห่วงโซ่อุปทานจะสามารถปรับปรุงแนวปฏิบัติของตนจากมุมมองข้อกำหนดของลูกค้า สร้างความสามารถในบริการจัดหาชั้นนำ สร้างคุณค่าสำหรับลูกค้า และสร้างความสามารถในการแข่งขันหลักที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจของทั้งสองฝ่าย

EZY มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ และมีการดำเนินงานในในเอเชีย 15 ประเทศ รวมถึง ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย และปากีสถาน ในปี 2015 EZY ได้กลายเป็นผู้จัดจำหน่ายของหัวเว่ยในปากีสถาน โดยมุ่งเน้นที่การขายผลิตภัณฑ์หลักด้านอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การเงิน การศึกษา และพลังงานไฟฟ้า ในเวลาเพียงไม่กี่ปี อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เพิ่มขึ้นถึง 50 เปอร์เซ็นต์และ EZY ได้กลายเป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำในอุตสาหกรรม ICT ของปากีสถาน

ในระหว่างการพัฒนาอย่างรวดเร็วของธุรกิจองค์กรของหัวเว่ยในปากีสถาน หัวเว่ยประสบปัญหามากมายในการทำงานร่วมกันด้านการจัดหากับ EZY เมื่อทีมห่วงโซ่อุปทานของหัวเว่ยไปเยี่ยมพันธมิตรของ EZY ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจของ EZY ชี้ให้เห็นว่าระยะเวลาการจัดหาของหัวเว่ยยาวนานผิดปกติและมีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ต่ำ ความท้าทายคือการหาวิธีที่จะบรรลุการทำงานร่วมกันด้านการผลิตและการขายที่มีประสิทธิภาพ ขจัด 2 ‘อุปสรรค'สำคัญ คือระยะเวลาการจัดหาที่ยาวนานและความไม่มีประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกัน และสร้างช่องทางการจัดหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การมุ่งเน้นปัญหาและการกำหนดเป้าหมาย

ในปี 2018 นโยบายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของปากีสถานเข้มงวดขึ้น (ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถูกตั้งไว้น้อยกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทำให้เงินรูปีอ่อนค่าลงอย่างมาก ระดับกำไรขององค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) ลดลง และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอื่นๆ ปรับตัวลดลง ระยะเวลาการจัดหาแบบครบวงจร (E2E) ของประเทศคือ 24 วันโดยจัดอยู่ในอันดับสุดท้ายในตะวันออกกลาง EZY ไม่ได้รับเงินคืนจากรางวัลจูงใจในการจัดหา Management By Objective (MBO) ในขณะเดียวกัน ความต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนก็เพิ่มขึ้นในพันธมิตรช่องทางจัดจำหน่ายทุกระดับ

ฝ่ายห่วงโซ่อุปทานของหัวเว่ยและ EZY จัดการประชุมการจัดหาในช่องทางกับตัวแทน Tier-2 ในเขตการาจี โดยการรับฟังความต้องการและข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายและทบทวนกรณีภายในหลังการประชุม หัวเว่ยและ EZY ได้พบหกอุปสรรคสำคัญในการสร้างเส้นทางการจัดส่งที่รวดเร็ว

• การจัดการ PSI ไม่มีการประสานงานที่ดี และช่วงเวลานำที่ยาวนานสำหรับวัสดุที่ไม่ได้การคาดการณ์อย่างถูกต้อง

• ผลิตภัณฑ์เสมือนเทอร์มินัลอยู่ภายใต้โหมดการผลิต (ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม) ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาการผลิตยาวนาน

• เนื่องจากความตกต่ำของสภาพแวดล้อมทางการค้าระหว่างประเทศ ในขณะนี้สำนักงานศุลกากรของปากีสถานจึงกำหนดให้ต้องมีการอนุมัติสัญญานำเข้า (IC)

• จำนวนตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้าสูง — 58 ราย — และมีคุณสมบัติและความสามารถแตกต่างกันอย่างมาก

• ปริมาณสินค้าโดยประมาณไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถจัดหาใบรายการบรรจุหีบห่อได้ทันเวลา

• เมื่อขอ Type Approval Certificate (TAC) ซึ่งเป็นใบอนุญาตนำเข้าที่ใช้สำหรับพิธีการศุลกากรของอุปกรณ์กลุ่มประเภทเทอร์มินัล สำหรับพิธีการศุลกากร แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบในการดำเนินการของตนเอง กระบวนการนี้จึงยาวนานและแต่ละฝ่ายต้องทำซ้ำกัน

ฝ่ายห่วงโซ่อุปทานของหัวเว่ยสรุปกระบวนการทางธุรกิจในการจัดหา ปัญหา และความต้องการให้กับ EZY หลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจของพันธมิตรและความต้องการรายปีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สำคัญแล้ว ฝ่ายห่วงโซ่อุปทานของหัวเว่ยได้รับมือกับความท้าทายต่างๆ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของมาตรการหลายอย่างตามสถานการณ์จริง ห่วงโซ่อุปทานตั้งเป้าหมายไว้ 4 ข้อคือ ทำให้รอบการจัดหา E2E สั้นลง ปรับปรุงคุณภาพด้านโลจิสติกส์ และลดจำนวนตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้าและเปลี่ยนศูนย์การจัดหาไปที่ดูไบ

การเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยไม่ฉวยโอกาส

กลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องของเราทำให้เราไม่คิดฉวยโอกาสเพื่อที่จะหาผลลัพธ์ที่รวดเร็วและได้รับประโยชน์ในทันที แต่ฝ่ายห่วงโซ่อุปทานของหัวเว่ยต้องร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรทำงานเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้สูงสุด

เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการเตรียมสินค้าและลดเวลาในการเตรียมสินค้า: EZY รายงานว่าระยะเวลาการจัดหาผลิตภัณฑ์เทอร์มินัลเครือข่ายออปติคัล (ONT) ยาวนานมาก (45 วัน) หัวเว่ยและผู้จัดจำหน่ายได้เข้าเยี่ยมชม Cybernet ซึ่งเป็นลูกค้า ISP ในการาจีเพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการจัดหาที่มีช่วงเวลานำ นอกจากนั้นลูกค้ายังเปิดเผยระบบ PSI ภายในให้กับหัวเว่ยอีกด้วย EZY แก้ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ให้ตัวแทนผลิตที่ลูกค้าวิจารณ์เนื่องจากระยะเวลารอนานได้โดยปรับปรุงการควบคุมความเสี่ยงภายในและใช้ช่องทางสินค้าคงคลังล่วงหน้าของศูนย์การจัดหา ขณะนี้สามารถดำเนินการผลิตและจัดส่งให้เสร็จสิ้นได้ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากออกใบสั่งซื้อ (PO)

ปรับปรุงระบบการประมาณการและปรับให้สอดคล้องกับการจัดส่งแบบออฟไลน์: เราแนะนำให้บุคลากรฝ่าย IT ปรับปรุงระบบการประมาณการปริมาณสินค้าตามกรณีที่เกิดความคลาดเคลื่อนจากค่าประมาณการ ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลการจัดส่งแบบเรียลไทม์ ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นจากการประมาณการปริมาณสินค้าที่ไม่ถูกต้อง และช่วยให้พันธมิตรช่องทางจัดจำหน่ายสามารถย้ายเวลาจองโลจิสติกส์จากหลังการผลิตไปยังก่อนการผลิต ลดเวลารอของกระบวนการต่อเนื่องและทำให้การส่งมอบด้านโลจิสติกส์ระหว่างทั้งสองฝ่ายมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงโหมดความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และปรับปรุงประสิทธิภาพการจอง: แต่เดิม EZY ส่งมอบตามสัญญา Free on Board (FOB) ให้กับตัวแทนจำหน่าย Tier-2 มากกว่า 10 รายที่มีคุณสมบัติด้านโลจิสติกส์ที่จำกัดที่ท่าเรือต้นทางสำหรับการขนส่ง หลังจากการเปรียบเทียบและวิเคราะห์สถิติในเชิงปริมาณ พวกเขาได้ระบุจุดอ่อนด้านประสิทธิภาพในลิงก์ด้านโลจิสติกส์ที่เฉพาะเจาะจง ทำงานร่วมกับ EZY และตัวแทนจำหน่าย Tier 2 เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับมาตรการการปรับปรุง รวมถึงการออกแบบและใช้รางวัลจูงใจ MBO ด้านโลจิสติกส์ EZY จะค่อยๆ ลดสัดส่วนของการขนส่งของตัวแทนจำหน่าย Tier 2 ลง เมื่อมีการใช้ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้าหลักสำหรับการจองโลจิสติกส์มากขึ้น ระยะเวลาการจองจะสั้นลงจาก 7 ถึง 10 วันเหลือเพียง 2 ถึง 3 วัน

ปรับปรุงเวลารอพิธีการศุลกากรและลดต้นทุนการยื่นเอกสาร: ปากีสถานมีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เข้มงวด ดังนั้นความสามารถของฝ่ายห่วงโซ่อุปทานของหัวเว่ยในการสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญในขณะที่ให้บริการที่ดีเยี่ยมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความร่วมมือนี้ โดยจะปรับปรุงกระบวนการภายในอย่างจริงจัง ขอ IC ล่วงหน้าเพื่อปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ และแนะนำให้ลูกค้าขอ IC เพื่อลดเวลารอการจัดส่งลง 3 วัน

ตัวอย่างเช่น ฝ่ายห่วงโซ่อุปทานของหัวเว่ยขอ TAC จากหน่วยงานโทรคมนาคมของปากีสถาน (PTA) ล่วงหน้าและอนุญาตตัวแทนในทุกระดับ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการที่ไม่สามารถใช้ TAC ร่วมกันในช่องทางจัดจำหน่ายได้ และลดเวลาในการยื่นเอกสารลงโดยเฉลี่ย 15 วัน

ระยะเวลาการจัดหา E2E สั้นลง 13.1 วันในปี 2019 — ซึ่งสั้นลง 11 วันจากในปี 2018 โดยใช้มาตรการการปรับปรุงสำหรับการร่วมมือในเชิงลึกระหว่างทั้งสองฝ่าย EZY ได้รับรางวัลจูงใจในการจัดหา MBO เป็นครั้งแรก โดยเป็นอันดับหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดในตะวันออกกลาง พันธมิตรช่องทางจัดจำหน่ายทุกระดับประทับใจกับการยื่นเอกสารล่วงหน้าของหัวเว่ยเพื่อขออนุมัติ TAC สำหรับตัวแทนทุกระดับ ซึ่งแสดงออกมาให้เห็นในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของบุคคลที่สามซึ่งห่วงโซ่อุปทานของหัวเว่ยสามารถทำคะแนนได้ถึง 81.7 คะแนน — มากกว่าบริษัทคู่แข่งถึง 8.7 คะแนน

ฝ่ายห่วงโซ่อุปทานของหัวเว่ยและตัวแทนจำหน่าย Tier-2 จำนวน 7 รายมารวมตัวกันที่สำนักงานใหญ่ของ EZY ในการาจีเพื่อเข้าร่วมเวิร์คช็อป

เพื่อขยายความร่วมมือและค้นหาผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ฝ่ายห่วงโซ่อุปทานของหัวเว่ยและ EZY จะทำงานร่วมกันในด้านการจัดหาที่กว้างขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโมเดลการจัดหาจากศูนย์การจัดหาในดูไบไปยังศูนย์การจัดหาท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้รอบการจัดหาผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ยยิ่งสั้นลงสำหรับลูกค้าปลายทาง (25 วันสำหรับการขนส่งทางทะเลและ 10 วันสำหรับการขนส่งทางอากาศ) การจัดหาของหัวเว่ยจะได้รับการอัพเกรดจากช่องทางพิเศษกลายเป็นทางด่วน เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของ EZY รวมทั้งพันธมิตรช่องทางจัดจำหน่ายอื่นๆ และบรรลุประโยชน์สำหรับหัวเว่ย พันธมิตรช่องทางจัดจำหน่าย และลูกค้าในทุกระดับ

0 ผู้อ่าน

(0 คะแนน)

ชอบบทความนี้ไหม โปรดให้คะแนน

0/500

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
ส่งข้อมูล

0  ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นอื่นๆ

   คุณได้ให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว

   ข้อมูลของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

   เกิดข้อผิดพลาดในการให้คะแนน

   เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล

   โปรดใส่ความคิดเห็นให้เรียบร้อยก่อน