Search
  • anylinq-wifi-network-migration-banner-pc2

    AnyLinQ เพิ่มคุณค่าในตลาดดัตช์ด้วยโซลูชันที่มุ่งเน้นข้อมูล

เมื่อข้อมูลมีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และความต้องการของลูกค้าของเราก็เพิ่มมากขึ้นตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจึงยินดีต่อความร่วมมือของเรากับหัวเว่ยมากยิ่งขึ้น เรารู้สึกขอบคุณที่การร่วมมือกันช่วยให้เราสามารถสนับสนุนลูกค้าเดิม ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าใหม่ และที่สำคัญที่สุดคือได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

ที่ AnyLinQ ภารกิจของเรานั้นค่อนข้างเรียบง่าย: เราได้รับแรงผลักดันจากความปรารถนาของเราในการพัฒนาความรู้แล้วนำไปใช้กับลูกค้าของเราอย่างประสบความสำเร็จ เราเป็นบริษัทจากเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเริ่มต้นในฐานะบริษัทที่ปรึกษา จากนั้นเริ่มดูแลข้อมูลของลูกค้าของเรา จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูล

เราใช้ความรู้และความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโซลูชันที่ใช้ข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้ามีข้อมูลที่พร้อมใช้งาน และพวกเขาจะสามารถจัดการและใช้ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม กล่าวโดยสรุปก็คือ เราเป็นพันธมิตรที่มีความกระตือรือร้นและซื่อสัตย์ ซึ่งช่วยให้องค์กรเติบโตขึ้นในโลกที่มีการพัฒนาและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน

คุณภาพและความเรียบง่าย

เราเป็นบริษัทที่กำลังเติบโตโดยมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและจำนวนพนักงานทั้งหมดของเรากำลังเข้าใกล้ 300 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและที่ปรึกษา เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเราและรองรับตลาดประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยโซลูชันแบบครบวงจร เรามีพันธมิตรทางกลยุทธ์อยู่ 5 ราย ซึ่งหัวเว่ยถือว่าเป็นพันธมิตรรายใหญ่ที่สุด

เราเป็นหนึ่งในพันธมิตรมูลค่าเพิ่มยาวนานที่สุด (VAP) ของหัวเว่ย และพันธมิตรการบริการที่ได้รับการรับรอง (CSP) ในยุโรป ความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีของเราเป็นคุณลักษณะจากอุปกรณ์คุณภาพสูงที่หัวเว่ยจัดหาให้ และความสะดวกและความเรียบง่ายในการทำงานร่วมกัน ลักษณะเฉพาะเหล่านี้แสดงให้เห็นได้อย่างดีที่สุดด้วยโครงการ Medical Center Leeuwarden

ซึ่งสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในโรงพยาบาลชั้นนำของเนเธอร์แลนด์

Medical Center Leeuwarden (MCL) เป็นโรงพยาบาลระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่จริงแล้ว นี่เป็นหนึ่งในศูนย์การแพทย์ชั้นนำของประเทศเลยทีเดียว ในปี 2017 MCL อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ นั่นคือการเปลี่ยน Local Area Network (LAN) และ Wireless Local Area Network (WLAN) ทั้งหมด การมีส่วนร่วมของเราในโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่โรงพยาบาลอื่นแนะนำ MCL ให้ใช้บริการ AnyLinQ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย

กล่าวง่ายๆ คือ หลังจากช่วงเวลายื่นข้อเสนอหลายเดือนผ่านไป AnyLinQ ก็ชนะการประมูลจาก MCL เราได้พูดคุยกับหัวเว่ย ซึ่งสามารถเสนออุปกรณ์ชั้นยอดที่มีความซ้ำซ้อนหลายชั้น, สถาปัตยกรรมเรียบง่าย, มาตรฐานแบบเปิด, อัตราส่วนประสิทธิภาพต่อราคาที่ดี, ช่องสัญญาณ Wi-Fi ที่มีความพร้อมใช้งานสูง และความเป็นไปได้ในการใช้เซนเซอร์อัจฉริยะ จากจุดแข็งดังกล่าว เราจึงตัดสินใจว่าหัวเว่ยจะเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ดีที่สุดในการร่วมมือด้วย นั่นหมายความว่า MCL ยุติความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้จัดจำหน่ายเครือข่ายรายก่อนหน้า

หลังจากช่วงการติดตั้งและการใช้งาน และการลองผิดลองถูกระดับหนึ่ง เราได้ดำเนินโครงการจนเสร็จสิ้น ในโครงการส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเครือข่ายทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายของโรงพยาบาล จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งคุณต้องประเมินและแก้ไข ในกรณีนี้ MCL กล่าวว่าไม่เคยได้รับระดับการสนับสนุนแบบนี้หัวเว่ยมีให้จากพันธมิตรรายใดมาก่อน อย่าว่าแต่ผู้จัดจำหน่าย

ตัวอย่างเช่น เราสามารถดำเนินการโอนย้ายเครือข่ายทั้งหมดได้โดยไม่มีการรบกวนเครือข่ายที่สำคัญ ซึ่งชีวิตของมนุษย์ต้องพึ่งหาเครือข่ายเหล่านี้ ข้อดีอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งของการเป็นพันธมิตรกับหัวเว่ยคือ เราสามารถลดระยะเวลานำลงได้มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับการย้ายระบบในระดับเดียวกันในอดีต

หากเกิดปัญหาขึ้น หัวเว่ยก็ให้การสนับสนุนที่โดดเด่น ตัวอย่างเช่น MCL ประสบปัญหาความเข้ากันได้ระหว่างเสาอากาศระบบเทเลเมติกส์และเครื่องส่งสัญญาณระบบเทเลเมติกส์ที่ Philips จัดหาให้ ผู้เชี่ยวชาญของ AnyLinQ, พนักงานของ Philips และวิศวกร R&D ของหัวเว่ยมีทัศนคติเชิงรุกในการแก้ปัญหา ซึ่งหมายความว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเท่านั้น ดังนั้นในกระบวนการนี้ ไม่ได้เกิดค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมใดๆ: เพื่อให้เห็นภาพ เราทราบดีว่าโรงพยาบาลแห่งอื่นในประเทศเนเธอร์แลนด์ต้องซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่เป็นจำนวนเงิน 100,000 ยูโร (112,000 เหรียญสหรัฐฯ) เพื่อแก้ไขปัญหาที่คล้ายกันนี้

ถึงวันนี้ MCL ยังคงประทับใจกับความมุ่งมั่นของหัวเว่ยในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

เนื่องจากเราประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนเครือข่ายและได้รับความไว้วางใจจาก MCL เราจึงสามารถนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราต่อพวกเขาได้ ตัวอย่างเช่น ขณะนี้ MCL ใช้เซิร์ฟเวอร์แร็ค เซิร์ฟเวอร์เบลด E9000 และการกำหนดค่า Hyper Metro OceanStor 6800 ของหัวเว่ย

ซึ่งช่วย Haarlemmermeer จัดการข้อมูล

ในปี 2015 เราได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งคือ การสร้างเครือข่ายสำหรับเทศบาลเมือง Haarlemmermeer ซึ่งเป็นเทศบาลเมืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเนเธอร์แลนด์และเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติหลักของประเทศ คือสนามบิน Schiphol ความร่วมมือระหว่าง AnyLinQ และหัวเว่ยชนะการประมูล เนื่องจากการเสนอคุณภาพที่ดีที่สุดในราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด

นี่เป็นโครงการใหญ่สำหรับเรา เราต้องเปลี่ยน Access Point (AP) กว่า 1,000 จุด สวิตช์หลายร้อยตัว และแกนหลักสองแกน แต่เราก็ประสบความสำเร็จในการใช้เครือข่ายแคมปัสและในอีกหลายปีที่ผ่านมาเราได้คิดค้นนวัตกรรมร่วมกับเทศบาลเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ในปี 2017 Haarlemmermeer มีทางเลือกที่จะ: โอนย้ายระบบไปยังคลาวด์ เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์และฮาร์ดแวร์จัดเก็บข้อมูลล้าสมัยหรือสร้างสภาพแวดล้อมเครือข่ายภายในองค์กรแบบใหม่ หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เทศบาลตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามแนวทางหลัง แต่ก็ยังใช้คลาวด์ในการเก็บข้อมูลถาวร นี่คือจุดที่เราสามารถให้ความช่วยเหลือได้

เราใช้สภาพแวดล้อม Virtual Storage Area Network (VSAN) ในการกำหนดค่าศูนย์ข้อมูลคู่ โดยอาศัยเทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์แชสซีร่วม X6800 ของหัวเว่ย สำหรับการสำรองข้อมูลที่สำคัญที่สุด เรามีโซลูชันสำหรับศูนย์ข้อมูลแบบคู่ในตัวซึ่งใช้ OceanStor 5300 ของหัวเว่ย พร้อมด้วยความช่วยเหลือของ Hyper Metro Software นอกจากนี้ เรายังเปลี่ยนเครือข่ายศูนย์ข้อมูลเป็นแกนหลักสำหรับศูนย์ข้อมูล 100 GB เต็มของหัวเว่ยอีกด้วย

เราได้มาถึงจุดที่เรากำลังเปลี่ยนเครือข่าย ซึ่งเป็นจุดที่มีการนำไปใช้ในเทศบาลเมืองแล้วในปี 2015

ดังที่เราทุกคนทราบ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความต้องการในเครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และเทคโนโลยีต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ก้าวทัน ตัวอย่างเช่น การใช้งาน Skype for Business ตามค่าเริ่มต้นได้มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านประสิทธิภาพสำหรับช่องทาง Wi-Fi อย่างมาก

ในขณะที่เราเขียนอยู่นี้ เรากำลังวางแผนและเตรียมตัวสำหรับการเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ Wi-Fi 6 ใหม่ของหัวเว่ยสำหรับเทศบาลเมือง Haarlemmermeer เรายังได้สร้างระบบหลักสำรองสำหรับแคมปัสในสองพื้นที่และอัปเกรดสแต็กการเข้าถึงจาก 1 GB เป็น 10 GB โดยมีทั้งอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์การเข้าถึงจากหัวเว่ย เทคนิคต่างๆ เช่น Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN) คือเทคโนโลยีการจำลองเสมือนเครือข่ายที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความสามารถในการปรับขยายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลบนคลาวด์ ซึ่งจะถูกใช้ตามค่าเริ่มต้น และเทศบาลเมืองก็ใช้ชุดซอฟต์แวร์ eSight ของหัวเว่ยในการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่ก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ ของ Haarlemmermeer

เมื่อข้อมูลมีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และความต้องการของลูกค้าของเราก็เพิ่มมากขึ้นตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจึงยินดีต่อความร่วมมือของเรากับหัวเว่ยมากยิ่งขึ้น เหนือสิ่งอื่นใด เรารู้สึกขอบคุณที่ความร่วมมือทำให้เราสามารถสนับสนุนและขยายฐานลูกค้าเดิมของเรา ชนะใจลูกค้าใหม่ และ — ที่สำคัญที่สุด — สร้างนวัตกรรม เมื่อข้อมูลหยุดชะงัก เราจะช่วยเชื่อมต่อ

TOP