This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

จากภูมิประเทศที่งดงามราวภาพวาดไปจนถึงสัตว์ป่าแปลกตา รัฐบาลเคนยาเริ่มใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะตัวในช่วง 1970 เมื่อเวลาผ่านไป สามารถจัดตั้งเขตอนุรักษ์สัตว์ป่า 65 แห่ง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 11 ของอาณาเขตประเทศเคนยา ความพยายามในการอนุรักษ์เหล่านี้ไม่ได้ให้ผลประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่ยังก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจด้วยโดยการท่องเที่ยวได้กลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ เคนยายังคงเผชิญกับความท้าทายด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย รวมถึงอุบัติเหตุการจราจร อาชญากรรม และการก่อการร้าย แม้ว่าปัญหาด้านความปลอดภัยที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยในตอนแรกก็อาจมีผลกระทบที่ไม่คาดคิดและแพร่ขยายออกไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมากได้

ระบบล้าสมัย

รัฐบาลเคนยามองว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยในเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ หัวเว่ยร่วมมือกับ Safaricom ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือชั้นนำในประเทศเคนยา เพื่อศึกษาระบบการจัดการการรักษาความปลอดภัยแบบเก่าและพบปัญหาต่างๆ

ระบบ Terrestrial Trunked Radio (TETRA) ที่มีอยู่ที่ใช้ในเมืองหลวงของไนโรบีและเมืองอื่นๆ สนับสนุนเฉพาะบริการส่งข้อความและเสียงแนร์โรว์แบนด์ โดยไม่มีทั้งความสามารถด้านวิดีโอและข้อมูลบรอดแบนด์ ในกรณีฉุกเฉิน ศูนย์บัญชาการไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้จัดการขาดข้อมูลที่สำคัญในการตัดสินใจที่ดีที่สุด

การทำงานร่วมกันและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ด้วยความร่วมมือกับ Saffarom หัวเว่ยปรับ Computer Aided Dispatch (CAD), Geographic Information System (GIS) การจัดการเหตุการณ์, ระบบ Telepresence, และโซลูชันระบบชุมสายโทรศัพท์แบบบรอดแบนด์ เพื่อให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่มีในระบบที่ใช้ก่อนหน้านี้ ด้วยการผสานรวมระบบอย่างครอบคลุม โซลูชันเหล่านี้ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและความสามารถในการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ อย่างมาก ซึ่งรวมถึงตำรวจ การดูแลสุขภาพ การดับเพลิง และแผนกดูแลพลเรือน

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการประมวลผลเหตุการณ์ โซลูชันนี้จึงใช้เอเจนต์มากกว่า 100 รายในศูนย์สั่งการ โดยมีระบบ GIS และระบบประมวลผลเหตุการณ์รวมอยู่ด้วย เมื่อได้รับสายเรียกเข้า ตำแหน่งการโทรจะแสดงบนแผนที่ GIS พร้อมด้วยทรัพยากรต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น ตำรวจชุมชน ตำรวจการจราจร หน่วยงานดับเพลิง และบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพ ระบบการสื่อสารแบบผนวกรวมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างแผนก การสื่อสาร และการจัดส่งประสิทธิภาพด้วยการสนับสนุนการสื่อสารด้วยเสียง สำหรับเหตุการณ์สำคัญ การประชุมผ่านวิดีโอมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ระบบ Telepresence ความละเอียดสูง (HD) ของหัวเว่ยใช้อินเทอร์เฟซการสื่อสารมาตรฐานในการเชื่อมต่อกับจอเทอร์มินัลร่วมได้อย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษาจากระยะไกล และปรับปรุงประสบการณ์โดยรวม

หัวเว่ยยังให้เทอร์มินัลพกพา eLTE มากกว่า 7000 เครื่องกับตำรวจเคนยาอีกด้วย ในกรณีฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ภาคสนามในไนโรบีสามารถกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งบนเทอร์มินัล Trunk ของอุปกรณ์มือถือ เพื่ออัปโหลดวิดีโอ HD ที่บันทึกไว้ในไซต์ไปยังหน้าจอขนาดใหญ่ในศูนย์สั่งการได้อย่างง่ายดาย จากนั้น ศูนย์สั่งการจะส่งต่อวิดีโอไปยังเทอร์มินัล Trunk ในรถตำรวจ และแสดงภาพคำสั่งและความร่วมมือระหว่างศูนย์สั่งการ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม และรถตำรวจ

ผลที่สามารถวัดได้

ศูนย์สั่งการแบบรวมที่แสดงภาพช่วยลดเวลาในการตอบสนองโดยเฉลี่ยจาก 30 นาทีเหลือเพียง 8 นาที ระบบใหม่นี้สนับสนุนคำสั่งและการจัดส่งด้วยภาพ ซึ่งช่วยเร่งการสื่อสารที่มีความสำคัญเพื่อลดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิต

นับตั้งแต่มีการนำระบบไปใช้งาน มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญหลายอย่างโดยไม่มีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย เช่น การเยี่ยมชมของพระสันตะปาฟรานซิสในประเทศเคนยาในเดือนพฤศจิกายน 2015 โครงการนี้กลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานในแอฟริกา และมีพนักงาน 10,000 คนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงาน

0 ผู้อ่าน

(0 คะแนน)

ชอบบทความนี้ไหม โปรดให้คะแนน

0/500

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
ส่งข้อมูล

0  ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นอื่นๆ

   คุณได้ให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว

   ข้อมูลของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

   เกิดข้อผิดพลาดในการให้คะแนน

   เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล

   โปรดใส่ความคิดเห็นให้เรียบร้อยก่อน