This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

เอเธนส์คือ เมืองหลวงของกรีซและเกี่ยวเนื่องกับ Athena เทพธิดาแห่งความเฉลียวฉลาด เมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของศิลปะ การเรียนรู้ และปรัชญา รวมถึงศูนย์กลางเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม การเมือง และวัฒนธรรมของกรีซ ในเมืองที่น่าอยู่แห่งนี้ส่วนประกอบทางประวัติศาสตร์ ที่ทันสมัย คลาสสิค และเป็นที่นิยมได้รับการผสมผสานเป็นอย่างดี

หนึ่งในสถานที่อันโดดเด่นของเมืองคือ Piraeus Bank ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 100 ปี Piraeus Bank ก่อตั้งขึ้นในปี 1916 เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกรีซและถือครองสัดส่วนเงินกู้และเงินฝากของลูกค้าเป็นจำนวนมากที่สุด ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ธนาคารมีบริการและผลิตภัณฑ์ด้านการเงินที่ครอบคลุมสำหรับลูกค้ามากกว่า 5.4 ล้านรายผ่านเครือข่ายสาขาประมาณ 540 สาขาในกรีซ

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2018 กรีซได้สรุปโครงการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจครั้งที่ 3 และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2010 ที่ประเทศจะไม่พึ่งพาเงินกู้ของทางการ ก่อนหน้านั้น ในวันที่ 21 มิถุนายน 2018, Eurogroup ได้ตกลงกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในความยั่งยืนด้านหนี้สินของกรีซในระยะกลางและระยะยาว

ประเทศจะยังคงอยู่ภายใต้ Enhanced Surveillance Procedure เป็นเวลาหลายปีเพื่อรักษาการปฏิรูปด้านงบประมาณและโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง ธนาคารกรีซจะยังคงร่วมมือกับหน่วยงานของยุโรปในช่วงหลังโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากรีซจะยังคงรักษาความเป็นไปได้ที่จะก้าวไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีการแข่งขันสูง

เศรษฐกิจของกรีกกำลังขยายตัวและอัตราการว่างงานลดลงตั้งแต่ปี 2017 และแนวโน้มทั้งสองอาจจะเร่งตัวขึ้นในปีต่อๆ ไป

• ปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคของประเทศกรีซเพิ่มขึ้นในปี 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในเชิงบวก เหตุการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุง การให้สินเชื่อ และ สภาพคล่องของภาคธนาคาร

• โดยมีอัตราการขยายตัวของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 2.2 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2019 ภายใต้สมมติฐานที่ว่าอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสนี้เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าจะยังคงที่สำหรับ Q4.19 (กล่าวคือ +0.6% ในไตรมาสนี้เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า) คาดว่าจะมีการเติบโตต่อปีในอัตรา 2.3% และผลกระทบต่อเนื่องจากปี 2019 ส่งผลในทางที่ดีอย่างมากต่อการเติบโตของ GDP ในปี 2020 (จุด 1 เปอร์เซ็นต์) ทำให้คาดว่าจะมีการเติบโต 2.5%

• ตัวชี้วัดสำคัญของภาคธุรกิจส่วนใหญ่สะท้อนถึงการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (PMI และอื่นๆ)

ระบบธนาคารของกรีซมีความเข้มแข็งมากขึ้นตามการรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง และการขายทรัพย์สินเพื่อใช้หนี้ที่สำคัญ ความท้าทายในการทำกำไรของธนาคารประกอบด้วยหุ้นส่วนที่สูงของ NPE สภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยต่ำ และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น รายได้ดอกเบี้ยเป็นส่วนสำคัญของรายได้จากการดำเนินงานของธนาคาร และธนาคารกรีซแก้ไขปัญหานี้โดยการปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อกระจายรายได้และลดฐานต้นทุน

ธนาคารของกรีซกำลังเร่งพัฒนาความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีปัจจัยผลักดันสำคัญที่กำลังแสวงหาประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเครือข่าย และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Piraeus Bank ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

Piraeus Bank มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการเริ่มต้นใหม่และพัฒนาเศรษฐกิจของกรีซ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างแข็งขันและใส่ใจภายนอกด้วยโซลูชันแบบส่วนตัวและพิเศษ และบริการระดับสูงแก่ลูกค้าประมาณ 5.4 ล้านราย

Piraeus Bank กำลังพลิกโฉมเพื่อสร้างความสำเร็จของกลยุทธ์ ธนาคารมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากความสามารถในการให้บริการและสนับสนุนเศรษฐกิจของกรีซ และส่งมอบให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงานของธนาคาร Piraeus มุ่งเน้นในการสร้างผลงานอย่างเต็มที่และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

โดยการนำกลยุทธ์ที่สำคัญเหล่านี้มาใช้ Piraeus Bank สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุถึงความปรารถนาในระยะปานกลาง ในขณะที่ยังคงลงทุนเพื่ออนาคตต่อไป

ธุรกิจดิจิทัลได้กลายเป็นผู้ขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์สำหรับ Piraeus Bank

Piraeus Bank เปิดรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างกระตือรือร้นและกลายเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในกรีซ ธนาคารได้เปิดสาขาอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติที่เรียกว่า "e-branch" เพื่อให้บริการธุรกรรมและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครในปี 2016 โดยมีการออกแบบ Winbank ใหม่และเปิดตัวเว็บไซต์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แบบออนไลน์สำหรับสาธารณะในปี 2017 โซลูชัน e-branch มีบทบาทสำคัญเมื่อธนาคารลดสาขาทางกายภาพและต้นทุน

วาระที่ 2023 ระบุตัวขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ ซึ่งครอบคลุมประสิทธิภาพด้วยการเปลี่ยนระบบเป็นดิจิทัล ความแตกต่างและการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล และการขายทางออนไลน์ ธนาคารตั้งเป้าที่จะบรรลุผลลัพธ์ดิจิทัลระดับโลกภายในปี 2023 ธุรกิจดิจิทัลและการปฏิรูปผลักดันให้เกิดการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจของ Piraeus Bank

Piraeus Bank มีความต้องการบริการด้าน IT ใหม่และโซลูชันของหัวเว่ยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพื่อตอบสนองความต้องการบริการด้าน IT ใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Piraeus Bank จึงต้องใช้ระบบที่ยืดหยุ่นและสามารถรักษาแนวโน้มนี้ไว้ได้ ธนาคารจำเป็นต้องครอบคลุมแนวโน้มที่ทันสมัย เช่น Big Data, AI, คอนเทนเนอร์ และในขณะเดียวกันก็ยังคงให้การสนับสนุนเทคโนโลยีที่เก่ากว่าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงระบบที่เก่ากว่า เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว หัวเว่ยได้ร่วมมือกับธนาคารอย่างแข็งขันในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบออลแฟลชของหัวเว่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งสำหรับเหตุการณ์นี้

อุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีอยู่มีปัญหาทางเทคนิคหลายประการ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถปรับขยายตามความต้องการได้เนื่องจากประสิทธิภาพที่ลดลง การตอบสนองช้า และการปรับขยายที่จำกัดหลังจากเปิดใช้การลบข้อมูลซ้ำซ้อนและการบีบอัด นอกจากนี้ ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่จำกัดยังไม่สามารถประมวลผลปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ธนาคารจำเป็นต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลใหม่ ซึ่งประกอบด้วยการจัดสรรพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติ, ความจุตามต้องการ, Failover ที่ง่ายดาย, การใช้ทรัพยากรที่ดีขึ้น และการโอนย้ายข้อมูลที่ปลอดภัย

ในเดือนกรกฎาคมปี 2018 หัวเว่ยได้หารือกับทีมงานด้าน IT O&M ของ Piraeus Bank เกี่ยวกับข้อกำหนดของบริษัท หลังจากการพูดคุยเชิงลึกหลายครั้ง ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงว่าผลิตภัณฑ์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบออลแฟลชของหัวเว่ยสามารถเข้าสู่การทดสอบ PoC ได้ หัวเว่ยแนะนำระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออลแฟลช OceanStor Dorado V3 สำหรับการทดสอบ PoC และการเปลี่ยนระบบจัดเก็บที่มีอยู่ โดยขึ้นอยู่กับความเข้าใจในความต้องการของธนาคาร

ทั้งสองฝ่ายเริ่มทำการทดสอบ PoC และสำเร็จลุล่วงในเดือนตุลาคม 2018 โดยได้รับการยอมรับจากธนาคาร นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของระบบและความเหมาะสมของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบออลแฟลชของหัวเว่ย ทางธนาคารได้ทดสอบอุปกรณ์เก็บข้อมูลในสภาพแวดล้อมการทดสอบ รวมทั้งในการผลิตที่ต้องใช้ปริมาณงานสูงเป็นเวลามากกว่า 6 เดือน จากการทดสอบทั้งหมดนี้ ธนาคารคิดว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบออลแฟลชของหัวเว่ยครอบคลุม 100 % ของความต้องการทั้งหมด

“หัวเว่ยได้รับเลือกตาม PoC ที่เข้มงวดมาก ซึ่งเราได้ใช้การทดสอบหลายอย่างเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ ความเข้ากันได้กับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ และการสนับสนุนจากบริการของหัวเว่ย การทดสอบเหล่านี้ใช้ระยะเวลานานกว่า 6 เดือนโดย AFA ของหัวเว่ยครอบคลุม 100 % ของความต้องการของเรา เราได้รับโอกาสในการใช้งานไม่เพียงในสภาพแวดล้อมการทดสอบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการผลิตที่มีปริมาณงานสูงอีกด้วย ดังนั้น เมื่อเรามั่นใจว่าระบบของเราเหมาะสม เราจึงเริ่มนำหัวเว่ยมาใช้เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระดับองค์กรของธนาคาร”

Mr. Haris Voutsas ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการด้าน IT ของ Piraeus Bank

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบออลแฟลชของหัวเว่ยช่วยให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีความยืดหยุ่นในการจัดการระบบที่หลากหลาย

ในเดือนมิถุนายน 2019 ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออลแฟลช OceanStor Dorado V3 ของหัวเว่ยถูกนำมาใช้แทนระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ ตั้งแต่เริ่มใช้ระบบ ธนาคารได้โอนย้ายบริการและข้อมูลการผลิตไปยังระบบอย่างต่อเนื่อง เช่น เซิร์ฟเวอร์เสมือน ฐานข้อมูล เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน และ BI ระบบทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ IOPS ที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาการตอบสนองที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ และมีเสถียรภาพ ส่งผลให้ Piraeus Bank สามารถลดความกดดันต่อการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและความพึงพอใจของลูกค้า

ด้วยชิปอันชาญฉลาด, สถาปัตยกรรมขั้นสูง, อัลกอริทึมอันชาญฉลาด และโซลูชัน Active-Active แบบไม่มีเกตเวย์, OceanStor Dorado V3 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดเวลาแฝง และรับรองความน่าเชื่อถือสูง สถาปัตยกรรมระบบและเทคโนโลยีแบบฝังให้ประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่สูง ทำให้ Piraeus Bank สามารถกำหนดความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลได้ในทันทีและในอนาคต ช่วยลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO)

Piraeus Bank ประทับใจในความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ

“ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ก่อนที่เราจะติดตั้งหัวเว่ย เรามี PoC ที่ละเอียดรอบคอบเพื่อยืนยันความเหมาะสมของ AFA ของหัวเว่ยกับความต้องการของเรา ดังนั้น ประสบการณ์ของเราจึงยอดเยี่ยมมาก และเราพิจารณาว่าหัวเว่ยเป็นคู่ค้าที่เราสามารถไว้วางใจได้”

“หัวเว่ยมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่เข้มแข็ง และผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่ในระดับเดียวกันหากไม่ดีกว่าบริษัทผู้ผลิต IT ส่วนใหญ่ ในปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการปรับปรุง AFA อย่างต่อเนื่องด้วยเวอร์ชันใหม่ ซึ่งหมายถึงการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาและความมุ่งมั่นในผลิตภัณฑ์”

Mr. Haris Voutsas ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการด้าน IT ของ Piraeus Bank

ความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จระหว่างหัวเว่ยและ Piraeus Bank ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบออลแฟลชคือ ความร่วมมือขนาดเล็กระหว่างหัวเว่ยและอุตสาหกรรมธนาคารของกรีซ หัวเว่ยร่วมมือกับธนาคารกรีซอย่างกว้างขวาง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่มีความสามารถในการแข่งขันหลากหลาย ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับธนาคารของกรีซ

Archimedes ซึ่งเป็นนักวิชาการของกรีซที่สำคัญกล่าวว่า: "ขอที่ยืนให้ฉันและฉันจะขับเคลื่อนโลก" ขณะนี้อุตสาหกรรมธนาคารของกรีซกำลังมีการดำเนินการที่ท้าทายและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างมาก หัวเว่ยเต็มใจที่จะทำงานร่วมกับธนาคารของกรีซเพื่อสร้างสรรค์ "พื้นที่ยืน" และขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของภาคธุรกิจ

0 ผู้อ่าน

(0 คะแนน)

ชอบบทความนี้ไหม โปรดให้คะแนน

0/500

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
ส่งข้อมูล

0  ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นอื่นๆ

   คุณได้ให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว

   ข้อมูลของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

   เกิดข้อผิดพลาดในการให้คะแนน

   เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล

   โปรดใส่ความคิดเห็นให้เรียบร้อยก่อน