This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

ต้องการความช่วยเหลือ โปรดคลิกที่นี่:

“ระบบการแปลงไฟฟ้าและการจ่ายพลังงานที่ทันสมัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างครบวงจรมากขึ้น ทำให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าสามารถโยกย้ายไปยังเครือข่ายไอพีทั้งหมด ในอนาคตช่วยให้มั่นใจได้ในด้านการบริหารจัดการในด้านที่สำคัญ และมีความยืดหยุ่นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องในอีก 3-5 ปีข้างหน้า”

SUPATAT INKHOW Regional manager of PEA’s network communications department
บทเกริ่นนำ

ประเทศไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวนับหมื่นล้านคนเป็นประจำทุกปี ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่หลายคนรู้จักกันในชื่อของ “กุหลาบแห่งเมืองเหนือ” (the Rose of the North) นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมเมืองโบราณเยี่ยมชมวัดเก่าแก่และสักการะพระพุทธศาสนา รวมถึงพระพรหม ส่วนทางด้านเกาะภูเก็ตซึ่งเปรียบได้ดั่งไข่มุกแห่งทะเลอันดามัน ที่นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับชายหาดและทะเลที่สวยงาม แม้ว่าเกาะภูเก็ตจะอยู่ห่างจากเชียงใหม่ถึง 1,200 กิโลเมตร และทั้งสองแห่งนี้ก็มีทิวทัศน์ที่แตกต่างกัน แต่ทิวทัศน์และบรรยากาศสวยงามยามค่ำคืนไม่ต่างกัน


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการจัดหาพลังงานให้กับโรงไฟฟ้าไปยังพื้นที่ต่างๆ กฟภ. มีเป้าหมายที่จะให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดและคุ้มค่าแก่ลูกค้าจำนวน 17 ล้านคน ในพื้นที่ 99.98% ของพื้นที่ในประเทศไทย ด้วยสถานีจ่ายไฟ 512 แห่ง และสำนักงาน 914 แห่ง PEA มีการส่งพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 10,173 กิโลเมตรต่อกิโลเมตร (cct-kms) และเส้นใยแสงระยะทาง 24,000 กิโลเมตร กฟภ. ไม่เพียงแต่นำเสนอประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือให้แก่ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวแล้ว ยังส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย


ความท้าทาย

การเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัลของหลายๆ บริษัท กับพลังงานไฟฟ้าแบบดั้งเดิมบนเส้นทางที่พัฒนา และเติบโตอย่างรวดเร็วของ Smart Grids จำเป็นต้องมุ่งเน้นด้านบริการบนพื้นฐานของระบบเครือข่ายการสื่อสารระบบต้นทางของกฟภ. ซึ่งในด้านบริการรับส่งพลังงานยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างที่คาดหวังไว้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะทรัพยากรและระบบเดิมๆ รูปแบบเก่า ที่ใช้มานานและผู้ขายอุปกรณ์บางรายได้หยุดการให้บริการบอร์ดและชิพทำให้ยากที่จะซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ ความสิ้นเปลืองด้านค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ไปจนถึงอุปกรณ์ Synchronous Digital Hierarchy (SDH) แบบเดิมไม่สามารถให้แบนด์วิธเพียงพอสำหรับบริการใหม่ ๆ เช่น การใช้งานควบคู่กับวิดีโอวงจรปิด แม้ว่าจะมีบางบริการอย่างเช่น SCADA ที่สามารถใช้เครือข่าย IP ได้อยู่ แต่เครือข่ายของกฟภ. ก็ไม่สามารถรองรับวิวัฒนาการนั้นได้


วิธีแก้

กฟภ. กำลังศึกษาถึงการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการอัพเกรดระบบไฟฟ้าของ บริษัท ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการที่สำคัญอย่างหนึ่งของกฟภ. คือการศึกษาถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่สำคัญซึ่งสามารถแปลงเส้นทางหลักของระบบพลังงานและเครือข่ายการกระจายไปเป็นสมาร์ทกริด


หัวเว่ยเริ่มหารือกับ กฟภ.ในปีพ.ศ. 2557 ในด้านการผลิตที่สำคัญและบริการ PCM จำนวนมากจำเป็นต้องถูกย้ายไปยังเครือข่ายใหม่โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยของบริการ นอกจากนี้กฟภ. ยังเปิดให้บริการใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น และเครือข่ายใหม่จำเป็นต้องมีการเข้าถึงและขยายขีดความสามารถได้อย่างเหมาะสม


หลังจากวิเคราะห์ความต้องการของกฟภ. แล้วหัวเว่ยได้พัฒนาโซลูชั่นการส่งแบบครบวงจรเพื่อให้การอัพเกรดระบบไฟฟ้าของ PEA เป็นไปอย่างสมบูรณ์ โซลูชันนี้ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นเครื่องมือการย้ายข้อมูลเครือข่ายแบบกำหนดเองเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบ dual-domain และการจัดการและอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้ซ้ำการเชื่อมต่อเครือข่ายเก่าและใหม่ที่ราบรื่นปลอดภัยและเชื่อถือได้ด้วยการพัฒนาเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ


พลังงานไฟฟ้าสาธารณะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในชีวิตสมัยใหม่และส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการอัพเกรดใด ๆ จะต้องทำให้แน่ใจได้ถึงความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของบริการ เครื่องมือโยกย้ายที่กำหนดเองของหัวเว่ยทำให้มั่นใจว่าบริการที่มีอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้เครื่องมือยังสามารถเข้าถึงบริการใหม่ ๆ และให้บริการอะไหล่ได้นานถึง 10 ปี แม้ว่าเครือข่ายจะมีวิวัฒนาการที่เพิ่มมากขึ้นก็ตาม


เทคโนโลยีระบบ Soft และ Hard pipe เพื่อการขนส่งแบบครบวงจรสำหรับการผลิตและบริการสำนักงานตอบสนองความต้องการในการพัฒนาในอนาคต


ด้านบริการ TDM เช่นการจัดส่งโทรศัพท์และการป้องกันการถ่ายทอดจะดำเนินการโดยเทคโนโลยี SDH Hard pipe คุณภาพสูงและเชื่อถือได้เพื่อให้แน่ใจว่ามีแรงหน่วงและความแปรปรวนต่ำ ด้านบริการแบนด์วิธเช่น การเฝ้าระวังวิดีโอและระบบสำนักงานอัตโนมัติจะดำเนินการโดยเทคโนโลยี MPLS-TP Soft pipe เพื่อใช้ทรัพยากรเครือข่ายอย่างเต็มที่และมั่นใจได้ว่าการส่งผ่านแบบยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ การรวมกันของเทคโนโลยีท่อแข็งและอ่อนเหล่านี้สนับสนุนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของ PEA ต่อระบบเครือข่าย all-IP


WDM และเทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูลระยะไกลช่วยลดความยุ่งยากในเครือข่ายและลดการลงทุน


เพื่อแก้ปัญหาเครือข่ายไฟเบอร์ออพติคัลที่มีอยู่ในปัจจุบันโซลูชัน WDM ในตัวช่วยให้สามารถรับส่งข้อมูลด้วยคลื่นความถี่สูงและประหยัดทรัพยากรไฟเบอร์โดยใช้เส้นใยหนึ่งคู่เพื่อให้บริการหลายรูปแบบ นอกจากนี้เพื่อจัดการกับช่วงระยะทางไกลพิเศษ (ระยะทาง 80 ถึง 200 กิโลเมตร) Huawei ใช้แอมพลิไฟเออร์ออปติคอลในตัวเพื่อลดจำนวนพื้นที่ในการฟื้นฟูและลดต้นทุนการลงทุนในเครือข่าย

โซลูชั่นการสื่อสารแบบครบวงจรของหัวเว่ยสำหรับ PEA ใช้เทคโนโลยีต่างๆเช่น Pulse-Code Modulation (PCM) และ Smart 40G สนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย all-IP และช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด

ประโยชน์ที่ได้รับ

เครือข่ายแบบครบวงจรช่วยให้การดำเนินงานของเครือข่ายมีเสถียรภาพ เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เช่น WDM ในตัวและการส่งผ่านข้อมูลแบบ Ultra-long-haul ช่วยลดความซับซ้อนของเครือข่ายและลดการลงทุนโดยรวมของเครือข่าย Huawei ยังมุ่งมั่นที่จะให้บริการอะไหล่เป็นเวลา 10 ปี นอกจากนี้แบนด์วิธที่มีความละเอียดสูงและความยืดหยุ่นที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้จะตอบสนองความต้องการในการพัฒนาของกฟภ. ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า


"สถานีไฟฟ้าใหม่ที่ดำเนินการผลิตและสำนักงานให้มีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันช่วยให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าสามารถย้ายไปใช้เครือข่ายไอพีทั้งหมดในอนาคต” กล่าวโดย คุณ Supatat Inkhow, ผู้จัดการแผนกสื่อสารเครือข่ายของกฟภ "ให้ประสิทธิภาพที่ยืดหยุ่นและยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบริการสำหรับสามถึงห้าปีข้างหน้า"

ด้วยการเพิ่มขึ้นของอินเทอร์เน็ตด้านพลังงานและการขยายตัวของแหล่งพลังงานใหม่ ๆ การสร้างเครือข่ายสมาร์ทกริดที่ดีขึ้นจึงกลายเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้น หัวเว่ยมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันกับกฟภ. ในปีพ. ศ. 2559 หัวเว่ยและกฟภ. ได้ริเริ่มความร่วมมือด้านกลยุทธ์ในศูนย์นวัตกรรมเพื่อให้ทั้งสอง บริษัท สามารถทำงานร่วมกันในการพัฒนาโซลูชั่นนวัตกรรมและการแข่งขัน


"ศูนย์นวัตกรรมของหัวเว่ยสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในโลก" นายวัง Yifan ผู้จัดการสำนักงานประเทศไทยของหัวเว่ยกล่าว "นี่เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในโครงการ Smart City ของเมืองไทย เราจะเสริมสร้างความร่วมมือกับรัฐบาลไทยและกฟผ. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการวิจัยและพัฒนาและสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อให้ได้โซลูชั่นที่คุ้มค่า "


ด้วยโซลูชั่นดังกล่าว นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยจะได้สัมผัสกับความสว่างไสว และต้องขอขอบคุณ กฟภ.และหัวเว่ยสำหรับความพยายามร่วมกันในการสร้างนวัตกรรม all-IP unified เพื่อก้าวสู่ยุคสมาร์ทกริดสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต


0 ผู้อ่าน

(0 คะแนน)

ชอบบทความนี้ไหม โปรดให้คะแนน

0/500

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
ส่งข้อมูล

0  ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นอื่นๆ

   คุณได้ให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว

   ข้อมูลของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

   เกิดข้อผิดพลาดในการให้คะแนน

   เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล

   โปรดใส่ความคิดเห็นให้เรียบร้อยก่อน

   Share link to: