Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Rozwiązanie do automatyzacji dystrybucji zasilania

Sieci dystrybucji energii służą bezpośrednio użytkownikom końcowym — ostatecznie określając jakość zasilania — ale cierpią z powodu wyższych wskaźników utraty na liniach w porównaniu z sieciami transmisyjnymi, a także wymagają wyższych inwestycji początkowych i są droższe w eksploatacji. 

W tym świetle rozwiązanie automatyzacji dystrybucji zasilania firmy Huawei wykorzystuje centrum danych i niezawodną sieć komunikacyjną do implementacji lokalizacji uszkodzeń drugiego poziomu w sieciach dystrybucyjnych. W rezultacie, jeśli wystąpi awaria, system wystarczy ponownie zamknąć raz, aby go odizolować, co oznacza, że obszary bez awarii mogą przywrócić zasilanie w ciągu zaledwie kilku minut.

Dodatkowo, rozwiązanie rozszerza sieć komunikacyjną dystrybucji energii, od linii średniego do niskiego napięcia, tworząc solidne podstawy dla integracji marketingu i dystrybucji, a także inteligentnej obsługi dystrybucji energii (O&M).

Dowiedz się więcej

  • Kompleksowe rozwiązanie ICT

    Łatwe i bezpieczne zarządzanie dzięki centrum danych stacji głównej i kompleksowej sieci komunikacyjnej.

  • Uniwersalna komunikacja

    Automatyzacja dystrybucji zasilania staje się możliwa we wszystkich scenariuszach, z eLTE, pasywną siecią optyczną X (xPON) i bramą dosyłową do publicznej sieci operatora.

  • Prosta obsługa

    Łatwiejsze wdrażanie, wyższa niezawodność i mniejsze obciążenie O&M.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.