Strona używa tzw. cookies. Przechodząc do serwisu lub zamykając ten komunikat przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na wykorzystanie cookies. Więcej w naszej Polityce prywatności

Need Help?

  Inteligentna edukacja: Wiedza — zawsze i wszędzie

  IT w edukacji to nie tylko digitalizacja, pamięć masowa i sieci. IT umożliwia przekazywanie wiedzy. Łączy i ułatwia komunikację pomiędzy nauczycielami, studentami, rodzicami i pracownikami szkolnej administracji, nawet jeśli znajdują się w innej strefie czasowej bądź po drugiej stronie kuli ziemskiej. Chodzi o to, by ludzie, społeczności i narody były bardziej konkurencyjne. Wraz z pojawieniem się nauki przez Internet w społeczeństwie i wśród ludzi zachodzą szybkie zmiany. Edukacja opuszcza tradycyjną klasę lekcyjną i może dopasować się do nowego stylu życia, oferując nowe możliwości — czasami po znacznie niższych kosztach — w erze gwałtownie rosnących opłat za naukę. Huawei pragnie być zaufanym partnerem w zakresie edukacji. Budujemy mosty, aby eliminować wykluczenie cyfrowe, wyrównywać szanse edukacyjne, a także pomagać w podwyższaniu jakości nauczania. Rozwiązania Huawei spełniają obietnicę „Prymatu w nowej erze ICT, drogi do inteligentnej edukacji”.

  Rozwiązania

  • Kształcenie na odległość

  • Rozwiązanie klasy w chmurze

  • Krajowa sieć badań i edukacji

  • Edukacyjne centrum danych w chmurze

  • Sieć kampusowa

  Rozwiązania do edukacji na odległość

  Połączenie rejestracji zajęć, zdalnego nauczania i mechanizmów interaktywnych.

  Rozwiązanie klasy w chmurze

  Nowy multimedialny tryb nauczania z wyższym poziomem bezpieczeństwa danych, wyższą wydajnością konserwacji i niższym całkowitym kosztem posiadania

  Rozwiązanie krajowej sieci badawczej i edukacyjnej

  Bardzo szeroka i wydajna sieć szkieletowa edukacji narodowej

  Rozwiązanie centrum danych chmury edukacyjnej

  Zapewnij sprawne, wydajne i niezawodne centra danych, pomagając w procesie informatyzacji edukacji w kierunku ery chmury.

  Rozwiązanie CloudCampus dla sieci szkolnych
  Wydajna sieć bezprzewodowa i centralne zarządzanie w chmurze zmniejszają koszty operacyjne o 80%

  WORLDWIDE