Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:
Huawei

Inteligentna edukacja: Wiedza — zawsze i wszędzie

IT w edukacji to nie tylko digitalizacja, pamięć masowa i sieci. IT umożliwia przekazywanie wiedzy.

Huawei pragnie być zaufanym partnerem w zakresie edukacji. Budujemy mosty, aby eliminować wykluczenie cyfrowe, wyrównywać szanse edukacyjne, a także pomagać w podwyższaniu jakości nauczania.

Huawei łączy i ułatwia komunikację pomiędzy nauczycielami, studentami, rodzicami i pracownikami szkolnej administracji, nawet jeśli znajdują się w innej strefie czasowej bądź po drugiej stronie kuli ziemskiej. Chodzi o to, by ludzie, społeczności i narody były bardziej konkurencyjne.

Wraz z pojawieniem się nauki przez Internet w społeczeństwie i wśród ludzi zachodzą szybkie zmiany. Edukacja opuszcza tradycyjną klasę lekcyjną i może dopasować się do nowego stylu życia, oferując nowe możliwości — czasami po znacznie niższych kosztach — w erze gwałtownie rosnących opłat za naukę.

Rozwiązania Huawei spełniają obietnicę „Prymatu w nowej erze ICT, drogi do inteligentnej edukacji”.

Rozwiązania

  • Kształcenie na odległość

  • Klasa w chmurze

  • Krajowa sieć badań i edukacji

  • Edukacyjne centrum danych w chmurze

  • Sieć kampusowa

education solution 1 distance education
Rozwiązania do edukacji na odległość

Połączenie rejestracji zajęć, zdalnego nauczania i mechanizmów interaktywnych.

education solution 2 cloud classroom
Klasa w chmurze

Klasa w chmurze firmy Huawei to nowa multimedialna technologia nauczania — z wykorzystaniem TC i VDI — z ulepszonym bezpieczeństem danych, uproszczoną obsługą techniczną i obniżonym całkowitym kosztem posiadania. Dowiedz się więcej.

education solution 3 national research and education Network
Rozwiązanie krajowej sieci badawczej i edukacyjnej

Bardzo szeroka i wydajna sieć szkieletowa edukacji narodowej

education solution 4 education cloud data center
Rozwiązanie centrum danych chmury edukacyjnej

Zapewnij sprawne, wydajne i niezawodne centra danych, pomagając w procesie informatyzacji edukacji w kierunku ery chmury.

education solution 3 cloudcampus primary education 0723
Rozwiązanie CloudCampus dla sieci szkolnych
Wydajna sieć bezprzewodowa i centralne zarządzanie w chmurze zmniejszają koszty operacyjne o 80%

Share link to: