Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:
Huawei

Inteligentna edukacja: Wiedza — zawsze i wszędzie

IT w edukacji to nie tylko digitalizacja, pamięć masowa i sieci. IT przede wszystkim umożliwia przekazywanie wiedzy.

Firma Huawei jest zaangażowana w działalność na rzecz inteligentnej edukacji, budując mosty, aby eliminować wykluczenie cyfrowe, wyrównywać szanse edukacyjne, a także pomagać w podwyższaniu jakości nauczania.

Od czasu wprowadzenia nauczania online edukacja nie jest już nierozerwalnie związana z tradycyjnymi salami lekcyjnymi, a rozwiązania firmy Huawei zapewniają łączność oraz ułatwiają współpracę między nauczycielami, rodzicami i administracją szkoły, niezależnie od lokalizacji czy strefy czasowej.

Wraz z pojawianiem się nowych możliwości edukacyjnych — często znacznie tańszych w czasach nieustannie rosnących kosztów kształcenia — firma Huawei chce być Twoim partnerem oferującym rozwiązania edukacyjne.

“Prymat w nowej erze teleinformatyki, droga do inteligentnej edukacji”.

Rozwiązania

 • Kształcenie na odległość

 • Klasa w chmurze

 • Krajowa sieć badań i edukacji

 • Edukacyjne centrum danych w chmurze

 • Sieć kampusowa

education solution 1 distance education
Edukacja na odległość

Przybliżanie wiedzy, ułatwianie udostępniania zasobów i wzbogacanie doświadczeń edukacyjnych — zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dowiedz się więcej.

education solution 2 cloud classroom
Klasa w chmurze

Klasa w chmurze firmy Huawei to nowa multimedialna technologia nauczania — z wykorzystaniem TC i VDI — z ulepszonym bezpieczeństem danych, uproszczoną obsługą techniczną i obniżonym całkowitym kosztem posiadania. Dowiedz się więcej.

education solution 3 national research and education Network
Rozwiązanie krajowej sieci badawczej i edukacyjnej

Narodowa Sieć Badawczo-Edukacyjna Huawei zapewnia architekturę E2E, jednocześnie obsługując interfejsy InfiniBand i poprawiając wydajność. Dowiedz się więcej.

education solution 4 education cloud data center
Rozwiązanie centrum danych chmury edukacyjnej

Centrum danych w chmurze edukacyjnej Huawei wprowadza nową technologię, aby zapewnić bezpieczeństwo danych instytutu edukacji oraz łatwość zarządzania nimi. Dowiedz się więcej.

education solution 3 cloudcampus primary education 0723
Rozwiązanie CloudCampus dla sieci szkolnych

Wydajna sieć bezprzewodowa ze scentralizowanym zarządzaniem w chmurze zmniejsza koszty operacyjne o 80% i umożliwia studentom w odległych obszarach dostęp do zaawansowanych zasobów edukacyjnych. Dowiedz się więcej.

 • Kształcenie na odległość

  Edukacja na odległość

  Przybliżanie wiedzy, ułatwianie udostępniania zasobów i wzbogacanie doświadczeń edukacyjnych — zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dowiedz się więcej.

 • Klasa w chmurze

  Klasa w chmurze

  Klasa w chmurze firmy Huawei to nowa multimedialna technologia nauczania — z wykorzystaniem TC i VDI — z ulepszonym bezpieczeństem danych, uproszczoną obsługą techniczną i obniżonym całkowitym kosztem posiadania. Dowiedz się więcej.

 • Krajowa sieć badań i edukacji

  Rozwiązanie krajowej sieci badawczej i edukacyjnej

  Narodowa Sieć Badawczo-Edukacyjna Huawei zapewnia architekturę E2E, jednocześnie obsługując interfejsy InfiniBand i poprawiając wydajność. Dowiedz się więcej.

 • Edukacyjne centrum danych w chmurze

  Rozwiązanie centrum danych chmury edukacyjnej

  Centrum danych w chmurze edukacyjnej Huawei wprowadza nową technologię, aby zapewnić bezpieczeństwo danych instytutu edukacji oraz łatwość zarządzania nimi. Dowiedz się więcej.

 • Sieć kampusowa

  Rozwiązanie CloudCampus dla sieci szkolnych

  Wydajna sieć bezprzewodowa ze scentralizowanym zarządzaniem w chmurze zmniejsza koszty operacyjne o 80% i umożliwia studentom w odległych obszarach dostęp do zaawansowanych zasobów edukacyjnych. Dowiedz się więcej.

Share link to: