Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Huawei

Usługa aktywacji Big Data

Duże biory danych stały się zarówno metodą produkcyjną, jak i wyjątkowym aktywem, wykorzystywanym na całym świecie przez firmy i instytucje wyposażone w niezbędne funkcje. W sposób dramatyczny zmieniły krajobraz gospodarczy, społeczny i bezpieczeństwo. Wykwalifikowany zespół ds. obsługi dużych zbiorów danych firmy Huawei i wiedza z ponad 30 przypadków wdrożeń rozwiązania w sektorach obejmujących finanse i bezpieczeństwo publiczne umożliwiły zaprojektowanie i integrację architektury dużych klastrów danych, a także usługi wdrożeniowe dostosowane do potrzeb klienta i obecnej infrastruktury IT.

Aby pomóc klientom w radzeniu sobie z wyzwaniami, stawianymi przez nowe technologie, Huawei oferuje usługi wsparcia rozwoju, które obejmują cztery aspekty: projektowanie przykładowe, certyfikację bezpieczeństwa, tworzenie aplikacji i projektowanie tabel danych. Huawei oferuje również sugestie dotyczące optymalizacji klastra w oparciu o dokładną ocenę stanu klastra. Co więcej, aby w pełni uwolnić wartość danych klienta i zapobiec powtórzeniu się silosowania systemów informatycznych, Huawei zapewnia kompleksowe usługi migracji platformy. Usługi te migrują i przesyłają dane dostarczane przez różnych dostawców lub różne wersje na platformach big data. Pomaga to przekształcić duże zbiory danych w narzędzia produktywności.

Usługa aktywacji Big Data

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.