Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

iMaster NCE-FabricInsight

iMaster NCE-FabricInsight to inteligentna platforma analityczna zaprojektowana dla sieci centrów danych, która w oparciu o analizę dużych zbiorów danych zapewnia użytkownikom kompleksową analizę i wizualizację aplikacji sieciowych, eliminując granice między aplikacjami i sieciami.

Natomiast telemetria umożliwia gromadzenie ogromnej liczby rzeczywistych pakietów usług i wyświetla jakość sieci w czasie rzeczywistym, pomagając klientom szybko identyfikować, lokalizować i usuwać usterki, proaktywnie identyfikując zagrożenia, zanim wpłyną one na usługi.

Huawei

Cechy


Funkcja Opis
Monitorowanie systemu Obsługuje monitorowanie systemu, zarządzanie licencjami i zarządzanie zasobami wielu dostawców.
Widoczność oparta na telemetrii Monitoruje wskaźniki, takie jak urządzenie, płyta, chip, interfejs, kolejka, łącze optyczne i RoCE w ciągu kilku sekund i przeprowadza analizę anomalii.
Analiza zmian sieci Porównuje i analizuje zmiany w sieci z wielu wymiarów, w tym konfiguracji urządzeń, wpisów ND, wpisów ARP i wpisów RIB
Analiza dziennika wyjątków Wizualizuje zdarzenia w dziennikach w całej sieci i inteligentnie identyfikuje zmiany w dziennikach i sporadyczne wyjątki.
Zarządzanie IP 360 Obsługuje analizę dystrybucji maszyn wirtualnych, dystrybucję adresów IP przełączników, historyczne relacje dostępu i porównanie migawek.
Funkcja Opis
Ocena stanu sieci Ocenia stan sieci z pięciu warstw: urządzenie, sieć, protokół, nakładka i usługa.
Eksportuje raporty oceny w czasie rzeczywistym lub okresowo.
Rozwiązywanie problemów na „1-3-5” Wykrywa ponad 75 rodzjaów typowych usterek w ciągu kilku minut, automatycznie lokalizuje ich przyczyny źródłowe i przedstawia sugestie dotyczące ich usunięcia.
Zapewnienie kluczowych usług Obsługuje weryfikację intencji w płaszczyźnie danych, aby automatycznie weryfikować, czy łączność dziesiątek tysięcy usług i podstawowe połączenia międzysieciowe spełniają oczekiwania.
Funkcja Opis
Rozwiązywanie problemów z przepływem usług TCP Zapewnia wielowymiarowe widoki statystyk na N najlepszych urządzeniach w oparciu o hosty, aplikacje, sesje i sieci szkieletowe.
Wyświetla statystyki dotyczące nietypowych zdarzeń TCP, ruchu i opóźnień oraz pokazuje ścieżkę topologii, przez którą przechodzi ruch.
Obsługuje rozumowanie błędów w przypadku nietypowych przepływów i lokalizowanie przyczyn źródłowych jednym kliknięciem.
Analiza ruchu sieciowego Zapewnia N najlepszych widoków statystyk ruchu sieciowego z różnych aspektów, takich jak urządzenie, interfejs, protokół, sesja, host i aplikacja.
Inteligencja na krawędzi Obsługuje pełną analizę pakietów w określonych przepływach usług TCP / UDP i aktywnie identyfikuje informacje, takie jak utrata pakietów i opóźnienia podczas interakcji z przepływem.
Obsługuje analizę jakości sieci usług multiemisji, w tym utratę pakietów i pomiar opóźnień oraz wykonuje szybkie lokalizowanie usterek.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.