Strona używa tzw. cookies. Przechodząc do serwisu lub zamykając ten komunikat przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na wykorzystanie cookies. Więcej w naszej Polityce prywatności

Need Help?

FabricInsight — analizator sieci centrum danych

FabricInsight to inteligentny analizator sieci centrum danych. W oparciu o technologie analizy danych typu Big Data zapewnia analizę powszechnych zastosowań sieciowych i funkcje wizualizacji upraszczające aplikacje i sieci.

FabricInsight zbiera duże ilości pakietów usług z wykorzystaniem telemetrii, zapewnia analizę korelacji wewnętrznych aplikacji i sieci centrum danych oraz wyświetla w czasie rzeczywistym mapę aplikacji i jakości sieci, ułatwiając klientom szybką identyfikację błędów i aktywną identyfikację ryzyka zanim wpłynie ono na usługi.

Oparty na najlepszych praktykach IT firmy Huawei analizator FabricInsight spełnia wymagania inteligentnej obsługi i utrzymania centrów danych finansowych i dużych przedsiębiorstw.

Huawei

Specyfikacje

Funkcje Opisy
Panel kontrolny Obsługuje wizualizację danych statystycznych i analiz hostów, aplikacji i sieci;
Obsługuje globalne filtrowanie w kilku wymiarach;
Umożliwia podgląd statystyk historycznych w wybranym okresie;
Umożliwia dodawanie, usuwanie, modyfikację wzorców oraz modyfikację i zapis wyświetlanego układu graficznego.
Wizualizacja sieci Obsługuje wielowymiarowe pobieranie przepływu danych;
Umożliwia podgląd liczby zdarzeń SYN, ruchu i opóźnień w danym okresie;
Porównuje i analizuje średnie i maksymalne opóźnienia zdarzeń TCP w sieci w danym okresie;
Wyświetla aktualną topologię sieci Fabric, zaznacza nieprawidłowe połączenia i zbiera statystyki dotyczące liczby aktywnych adresów IP przełączników bocznych;
Wyświetla nienormalne zdarzenia TCP w sieci w danym okresie, w tym TCP RST, ponowną transmisję TCP, wyjątek pakietu flagi TCP, wyjątek okna TCP, wyjątek TTL i błąd konfiguracji łącza;
Obsługuje śledzenie przepływu na bazie połączeń.
Wizualizacja aplikacji Wyszukuje i wyświetla dane dla kilku wymiarów;
Analizuje stan aplikacji;
Analizuje interakcje aplikacji i wyświetla relacje pomiędzy nimi w topologii;
Obsługuje analizę interakcji w obrębie aplikacji i wzajemną widoczność aplikacji i sieci;
Określa aplikacje na podstawie adresów IP lub portów.
Wizualizacja zdarzeń Wyszukuje i filtruje dane dla kilku wymiarów;
Umożliwia wyświetlanie osi czasu zdarzeń TCP i szczegółów zdarzeń jednego przepływu w danym okresie.
Mobilna obsługa i utrzymanie
platformy CloudAPP
Obsługuje widok aplikacji;
Obsługuje monitorowanie aplikacji;
Obsługuje analizę zdarzeń;

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.

WORLDWIDE