Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

iMaster NCE-FabricInsight

iMaster NCE-FabricInsight to inteligentny analizator sieci centrum danych. W oparciu o technologie analizy danych typu Big Data zapewnia analizę powszechnych zastosowań sieciowych i funkcje wizualizacji upraszczające aplikacje i sieci.

Zbiera duże ilości pakietów usług z wykorzystaniem telemetrii, zapewnia analizę korelacji wewnętrznych aplikacji i sieci centrum danych oraz wyświetla w czasie rzeczywistym mapę aplikacji i jakości sieci, ułatwiając klientom szybką identyfikację błędów i aktywną identyfikację ryzyka zanim wpłynie ono na usługi.

Oparty na najlepszych praktykach IT firmy Huawei analizator FabricInsight spełnia wymagania inteligentnej obsługi i utrzymania centrów danych finansowych i dużych przedsiębiorstw.

Huawei

Specyfikacje

iMaster NCE FabricInsight dostarcza standardowe i zaawansowane rozwiązania.


Parametry Opis

Standardowe rozwiązanie obsługuje samodzielne wdrażanie węzłów i jest zgodne z sieciami SDN oraz innymi niż sieci SDN.

Ocena stanu sieci Ocenia stan sieci na podstawie wielu wymiarów.
Eksportuje raporty oceny w czasie rzeczywistym lub okresowo.
Rozwiązywanie problemów
na "1-3-5"
Szybko wykrywa usterki, lokalizuje ich pierwotną przyczynę i usuwa usterki.
Analiza oparta na telemetrii Monitoruje i analizuje wskaźniki KPI urządzeń, płyt, chipów, interfejsów, kolejek i łączy optycznych.
Widoczność zmian w sieci Porównuje i analizuje zmiany w sieci na podstawie wymiarów, takich jak konfiguracje i wpisy.
Analiza dziennika Monitoruje i analizuje dzienniki wyjątków urządzeń.
Monitorowanie systemu Obsługuje monitorowanie systemu, zarządzanie licencjami, zarządzanie zasobami i zarządzanie topologią sieci.

Oparte na rozwiązaniu standardowym, rozwiązanie zaawansowane zapewnia następujące funkcje i wykorzystuje tryb wdrażania klastra.

Analiza powiązań aplikacji i sieci Analizuje stan aplikacji.
Analizuje interakcje między aplikacjami i wyświetla relacje interakcji aplikacji w topologii.
Obsługuje analizę interakcji między aplikacjami i wzajemną widoczność między aplikacjami i sieciami.
Analiza przepływu usług TCP Obsługuje wizualizację najważniejszych statystyk N oraz analizę hostów, aplikacji i sesji.
Umożliwia użytkownikom przeglądanie liczby zdarzeń SYN, nieprawidłowych zdarzeń TCP, ruchu i opóźnień w określonym okresie.
Umożliwia użytkownikom przeglądanie szczegółów dotyczących zdarzeń utraty pakietów.
Łączy pakiety do analizy w scenariuszu mapowania NAT 1:1.
Obsługuje rozumowanie nieprawidłowego przepływu i rozwiązywanie problemów za jednym kliknięciem.
Analiza inteligencji krawędzi Obsługuje inteligentną analizę ruchu opartą na trzech regułach określonego źródłowego adresu IP TCP, docelowego adresu IP i portu docelowego. System może wyświetlać informacje, takie jak liczba sesji z utratą pakietów, łączna liczba sesji, liczba utraconych pakietów w łącznej liczbie pakietów / ruchu w kierunku żądania, liczba utraconych pakietów w łącznej liczbie pakietów / ruchu w kierunek odpowiedzi i interakcje aplikacji na podstawie określonej reguły.
Obsługuje inteligentną analizę ruchu opartą na trzech regułach określonego źródłowego adresu IP UDP, docelowego adresu IP i portu docelowego. System może wyświetlać informacje, takie jak liczba sesji z utratą pakietów, całkowitą liczbę sesji, liczbę utraconych pakietów, całkowitą liczbę pakietów, odrzucony ruch, całkowity ruch, średnie opóźnienie, maksymalne opóźnienie i interakcje aplikacji w oparciu o określoną regułę.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.

Share link to: