Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

FabricInsight — analizator sieci centrum danych

FabricInsight to inteligentny analizator sieci centrum danych. W oparciu o technologie analizy danych typu Big Data zapewnia analizę powszechnych zastosowań sieciowych i funkcje wizualizacji upraszczające aplikacje i sieci.

FabricInsight zbiera duże ilości pakietów usług z wykorzystaniem telemetrii, zapewnia analizę korelacji wewnętrznych aplikacji i sieci centrum danych oraz wyświetla w czasie rzeczywistym mapę aplikacji i jakości sieci, ułatwiając klientom szybką identyfikację błędów i aktywną identyfikację ryzyka zanim wpłynie ono na usługi.

Oparty na najlepszych praktykach IT firmy Huawei analizator FabricInsight spełnia wymagania inteligentnej obsługi i utrzymania centrów danych finansowych i dużych przedsiębiorstw.

Huawei

Specyfikacje

Funkcje Opisy
Panel kontrolny
 • Obsługuje wizualizację danych statystycznych i analiz hostów, aplikacji i sieci;
 • Obsługuje globalne filtrowanie w kilku wymiarach;
 • Umożliwia podgląd statystyk historycznych w wybranym okresie;
 • Umożliwia dodawanie, usuwanie, modyfikację wzorców oraz modyfikację i zapis wyświetlanego układu graficznego.
Wizualizacja sieci
 • Obsługuje wielowymiarowe pobieranie przepływu danych;
 • Umożliwia podgląd liczby zdarzeń SYN, ruchu i opóźnień w danym okresie;
 • Porównuje i analizuje średnie i maksymalne opóźnienia zdarzeń TCP w sieci w danym okresie;
 • Wyświetla aktualną topologię sieci Fabric, zaznacza nieprawidłowe połączenia i zbiera statystyki dotyczące liczby aktywnych adresów IP przełączników bocznych;
 • Wyświetla nienormalne zdarzenia TCP w sieci w danym okresie, w tym TCP RST, ponowną transmisję TCP, wyjątek pakietu flagi TCP, wyjątek okna TCP, wyjątek TTL i błąd konfiguracji łącza;
 • Obsługuje śledzenie przepływu na bazie połączeń.
Wizualizacja aplikacji
 • Wyszukuje i wyświetla dane dla kilku wymiarów;
 • Analizuje stan aplikacji;
 • Analizuje interakcje aplikacji i wyświetla relacje pomiędzy nimi w topologii;
 • Obsługuje analizę interakcji w obrębie aplikacji i wzajemną widoczność aplikacji i sieci;
 • Określa aplikacje na podstawie adresów IP lub portów.
Wizualizacja zdarzeń
 • Wyszukuje i filtruje dane dla kilku wymiarów;
 • Umożliwia wyświetlanie osi czasu zdarzeń TCP i szczegółów zdarzeń jednego przepływu w danym okresie.
Monitorowanie wydajności urządzeń sieciowych
 • Wyświetla trend metryczny urządzeń, kart, interfejsów, kolejek i modułów optycznych na wykresie trendów;
 • Wyświetla dynamiczne linie bazowe i wykrywa wyjątki metryk urządzeń, kart i interfejsów;
 • Obsługuje przeciążenie kolejki na poziomie milisekund i wykrywanie utraty pakietów;
 • Przewiduje problemy z modułami optycznymi.
Analiza problemów
 • Wykrywa i analizuje problemy z jakością aplikacji. Problemy te obejmują: ciągłą przerwę w świadczeniu usług, przerywaną przerwę w świadczeniu usług, nieosiągalny port hosta i nieprawidłowe sesje dopasowane w oparciu o reguły;
 • Wykrywa i analizuje problemy z usługami sieciowymi. Problemy te obejmują: niewystarczające zasoby TCAM, niedostateczność lub ostrą zmianę zasobów wejścia FIB, a także niewystarczającą lub ostrą zmianę zasobów wejścia ARP;
 • Wykrywa i analizuje problemy ze zgodnością zabezpieczeń. Problemy te obejmują: niezgodną interakcję z ruchem, podejrzany atak SYN i atak podejrzanego skanowania portów.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.