Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Przełączniki Multi-GE CloudEngine serii S5732-H

Przełączniki CloudEngine serii S5732-H to przełączniki dostępowe Multi-GE nowej generacji, które występują w wersjach 24- i 48-portowych — do 10 GE — posiadają cztery porty 25GE i dwa porty 40GE lub dwa porty uplink 100GE. Dzięki temu zestawowi funkcji CloudEngine S5732-H jest przeznaczony do łączenia się z punktami dostępowymi bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) w erze Wi-Fi 6.

Oparte na ujednoliconej wszechstronnej platformie routingu (VRP) firmy Huawei, przełączniki oferują szereg funkcji sieci sterowanej intencją (IDN), w tym zintegrowany kontroler dostępu bezprzewodowego (AC), który może zarządzać maksymalnie 1024 bezprzewodowymi punktami dostępowymi (AP) oraz funkcja bezpłatnej mobilności, która zapewnia niezmiennie wysoką jakość obsługi.

Huawei

Specyfikacje

Parametry CloudEngine S5732-H24UM2CC CloudEngine S5732-H48UM2CC
Wydajność przełączania2 1,28 Tb/s/2,4 Tb/s 1,76 Tb/s/2,4 Tb/s
Porty stałe 24 × port 100M/1G/2,5G/5G/10G Base-T Ethernet, 4 x 25GE SFP28 + 2 x 40GE QSFP+ lub 2 x 100GE  QSFP28 48 × port 100M/1G/2,5G/5G/10G Base-T Ethernet, 4 x 25GE SFP28 + 2 x 40GE QSFP+ lub 2 x 100GE  QSFP28
PoE++ Obsługiwane Obsługiwane
Gniazda rozszerzeń Jedno gniazdo rozszerzeń, obsługa kart 2 x 25GE SFP28 lub 8 x 10GE SFP+, 8 x 25GE SFP28
Usługi bezprzewodowe Zarządzanie nawet 1024 punktami dostępu
Kontrola dostępu do punktów dostępu, zarządzanie domeną i szablonami konfiguracji punktów dostępu
Zarządzanie kanałami radiowymi, wspólna konfiguracja statyczna i centralne zarządzanie dynamiczne
Podstawowe usługi WLAN, QoS, bezpieczeństwa i zarządzania użytkownikami
CAPWAP, lokalizacja znacznika/terminalu i analiza spektrum
iPCA Gromadzenie w czasie rzeczywistym danych statystycznych o liczbie utraconych pakietów i współczynniku utraty pakietów na poziomie sieci i urządzenia
SVF (Super Virtual Fabric) Funkcje jako element nadrzędny do wertykalnej wirtualizacji przełączników strumieni przychodzących i punktów dostępu jako jedno urządzenie dla łatwiejszego zarządzania
Obsługuje dwuwarstwową architekturę klienta
Obsługuje urządzenia firm trzecich między elementem nadrzędnym SVF i klientami
VXLAN Bramy VXLAN L2 i L3
Bramy centralne i rozproszone
BGP-EVPN
Konfiguracja z wykorzystaniem protokołu NETCONF
Współdziałanie VBST (zgodny z PVST / PVST+ / RPVST)
LNP (zbliżony do DTP)
VCMP (zbliżony do VTP)
Szczegółowe informacje o certyfikatach współdziałania i sprawozdania z testów są dostępne tutaj.

1. Niniejsza oferta ma zastosowanie wyłącznie w regionach poza granicami Chin kontynentalnych. Huawei zastrzega prawo do interpretacji oferty.
2. Wartość przed ukośnikiem (/) odnosi się do zdolności przełączeniowej urządzenia, a wartość za ukośnikiem (/) oznacza zdolność przełączeniową systemu.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.