Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Przełączniki serii CloudEngine S12700E

Przełączniki CloudEngine S12700E obsługują przełączanie na bardzo dużą skalę, konwergencję sieci przewodowych i bezprzewodowych i rozwiązania typu full stack, a także umożliwiają bezproblemową modernizację na poziomie rdzenia zaawansowanych sieci kampusowych. Te wielofunkcyjne urządzenia stanowią najważniejsze przełączniki rdzeniowe w ofercie CloudCampus firmy Huawei — umożliwiają tworzenie uproszczonych, inteligentnych sieci kampusowych skoncentrowanych na jakości usług.

Huawei

Specyfikacje¹

Model CloudEngine S12700E-4 CloudEngine S12700E-8 CloudEngine S12700E-12
Wydajność przekazywania 14 400 Mp/s 28 800 Mp/s 43 200 Mp/s
Wydajność przełączania2 19,2 Tb/s / 28,8 Tb/s 38,4 Tb/s / 57,6 Tb/s 57,6 Tb/s / 86,4 Tb/s
Gniazda MPU 2 2 2
Gniazda SFU 2 4 4
Gniazda kart usług 4 8 12
Gniazda wentylatorów 2 4 5
Usługi bezprzewodowe Zarządzanie do 10 tys. punktów dostępu
Kontrola dostępu do punktów dostępu, zarządzanie domeną i szablonami konfiguracji punktów dostępu
Zarządzanie kanałami radiowymi, wspólna konfiguracja statyczna i scentralizowane zarządzanie dynamiczne
Podstawowe usługi WLAN, QoS, bezpieczeństwa i zarządzania użytkownikami
CAPWAP, lokalizacja znacznika/terminalu i analiza spektrum
iPCA Gromadzenie danych statystycznych o liczbie utraconych pakietów i współczynniku utraty pakietów na poziomie sieci i urządzenia
Super Virtual Fabric (SVF) Do 10 tys. klientów (przełączniki dostępowe i punkty dostępu) zwirtualizowanych w jednym urządzeniu
Obsługa dwuwarstwowej architektury klienta
Pomiędzy głównym urządzeniem SVF i klientami można stosować urządzenia innych producentów
VXLAN Bramy VXLAN L2 i L3
Bramy centralne i rozproszone
BGP-EVPN
Konfiguracja z wykorzystaniem protokołu NETCONF
Współdziałanie VBST (współdziałający z PVST, PVST+ i RPVST)
LNP (zbliżony do DTP)
VCMP (zbliżony do VTP)
Szczegółowe informacje o certyfikatach współdziałania i sprawozdania z badań są dostępne tutaj.

1. Oferta dotyczy tylko regionów poza Chinami kontynentalnymi. Huawei zastrzega sobie prawo do interpretacji oferty.

2. Wartość przed ukośnikiem (/) odnosi się do bieżącej możliwości przełączania, podczas gdy wartość po ukośniku (/) oznacza gotowość przełączania sprzędu.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.