Pokud potřebujete pomoc, prosím klikněte zde:

OceanStor 100D

Huawei OceanStor 100D – původně pod značkou FusionStorage – je produkt inteligentního distribuovaného úložiště vyvinutý interně, který poskytuje možnost škálovatelnosti pro podporu firemních potřeb zítřka již dnes. Poskytuje rozhraní dle oborových standardů, včetně souborů, Hadoop Distributed File System (HDFS) a úložiště objektů pro aplikace horních vrstev. To výrazně zjednodušuje provoz komplikovaný systémy úložišť se sily, takže poskytuje nepřerušený provoz služeb, vysoce efektivní zpracování nejrůznějších dat a ekonomičtější ukládání velkého objemu dat.

Úložiště souborů je aplikovatelné na High-Performance Computing (HPS) a další scénáře náročné na výkon s plnou kompatibilitou pro nativní protokoly Network File System (NFS) a System Bay (SMB) i Portable Operating System Interface (POSIX) a Message Passing Interface (MPI).

Úložiště HDFS poskytuje oddělené řešení uložení-výpočtu pro velké objemy dat pomocí nativního HDFS pro konfiguraci zdrojů na vyžádání, čímž snižuje celkové náklady na vlastnictví (TCO) a poskytuje skvělou uživatelskou zkušenost. Navíc může HDFS úložiště koexistovat se starší propojenou architekturou výpočtů-ukládání a být v široké míře přijata pro použití v projektech ve finančnictví, ukládání internetových protokolů, e-government a Smart City.

Ukládání objektů umožňuje, aby jediná nádoba obsahovala až 100 miliard objektů bez omezení výkonu, čímž eliminuje existenci více nádob a výměny aplikace za rozsáhlejší aplikace. Automaticky vrství data na správná média, zabraňuje migraci dat a snižuje využitý prostor. Ukládání objektů se hodně používá ve scénářích vytváření, ukládání, zálohování a archivace obrazů bankovních šeků, audio a video nahrávek, lékařských obrazů, Business to Business (B2B) elektronických dokumentů a Internet of Vehicles (Internet vozidel – IoV).

Nepřerušený provoz služeb

OceanStor 100D používá End to End (E2E) zaručení spolehlivosti na úrovni vstupu/výstupu (I/O), zařízení, systému a datového centra, aby poskytla vysoce dostupné služby úložiště pro složité firemní aplikace. Konkrétně OceanStor 100D podporuje kontrolu integrity dat E2E a samouzdravování. Poskytuje komplexní detekci nedostatečného zdraví a samouzdravování pro disky, uzly a sítě. Spolehlivost systému zůstává nenarušena, i když padnou čtyři uzly nebo čtyři skříně najednou.

 1. 24/7 dostupnost služeb
 2. Inteligentní predikce poruch pro zařízení HA

Efektivní zpracování nejrůznějších dat

Využití klíčových technologií, jako jsou zrychlení výkonu FlashLink® a bezztrátový networking s Artificial Intelligence (AI) Fabric OceanStor 100D, zajišťuje, že výkon zůstává stabilní, i pokud je v jedné nádobě uloženo 100 miliard objektů. To znamená, že lze snadno přistupovat i k masivnímu objemu malých souborů. OceanStor 100D také implementuje efektivní využití dat a konvergovanou správu několika služeb úložišť, jako jsou soubory a objekty. Navíc je podporována stará i nová generace hardwaru a několik produktů hardwarových platforem, což umožňuje inteligentní správu systému v celém životním cyklu.

 1. 100 miliard objektů na nádobu
 2. Konvergovaná správa služeb úložiště
 3. Plynulá evoluce hardwaru

Ekonomické ukládání velkých objemů dat

Každý clustem OceanStor 100D podporuje velké množství uzlů, od 3 do 4095, což umožňuje elastické škálování na vyžádání. Výkon roste lineárně tak, jak se zvyšuje kapacita, což chrání aktuální investice. Zároveň elastické Erasure Coding (EC) pro redundanci ochrany dat poskytuje 91,6 % využití disku*, 2,75násobek tradičního režimu tří kopií. Navíc rozsáhlá primární pravidla vrstvení ukládání dosahuje optimálního ukládání a správy horkých, teplých a studených dat.

 1. 4096 uzlů na cluster
 2. 91,6% využití diskového prostoru
 3. O 30 % nižší TCO s odděleným řešením ukládání-výpočtů velkých dat
Huawei

Specifikace

Model

OceanStor 100D

Architektura systému

Fully distributed architecture

Typ služby úložiště File Storage HDFS Storage Object Storage
Podporované protokoly NFS, CIFS, POSIX, MPI HDFS Amazon S3、NFS
Ochrana redundance dat EC EC EC
Klíčové funkce • Load balancing
• Quotas
• Data tiering
• Snapshots
• QoS
• DIF
• Distributed Parallel Clients(DPCs)
• AD, LDAP, NIS domain authentication
• Append, rename, flush, hFlush
• Multiple namespaces
• Kerberos and LDAP authentication
• Directory and namespace quotas
• Small-file aggregation
• Data tiering
• DIF
• Recycle bins
• Coexistence with the existing local HDFS
• Unified namespace, multiple tenants and resource pools
• Small-object aggregation
• QoS
• Data lifecycle management
• Data consistency checks
• Synchronous replication
• Asynchronous replication
• Object deduplication
• WORM
• LDAP/AD authentication
Typy front-endových sítí • 10GE, 25GE, 40GE, or 100GE TCP/IP
• 10GE, 25GE, 40GE, or 100GE RoCE
• 100Gb/s InfiniBand
10 GE or 25 GE TCP/IP 10 GE or 25 GE TCP/IP
Typy interní sítě • 25GE or 100GE RoCE
• 100Gb/s InfiniBand
10 GE or 25 GE RoCE 10 GE or 25 GE TCP/IP
Kompatibilní platformy a komponenty • OpenMPI, MPICH2, Huawei MPI
• Kubernetes
Mainstream big data components: MapReduce, Hive, HBase, Spark Backup software: Commvault, NBU, Atempo, Veeam, Rubrik
Doporučené modely uzlů • Performance model (2 U): P100
• Capacity mode (4 U): C100
• Performance model (2 U): P110, P100
• Capacity mode (4 U): C110, C100
• Performance model (2 U): P110, P100
• Capacity mode (4 U): C110, C100

*:Další informace získáte od lokálního prodejního zástupce Huawei.

Případové studie

 • 0102

  China Merchants Bank: Distribuované úložiště OceanStor hostuje kritické a nouzové úkoly

  Distribuované úložiště OceanStor zvládá úkoly vývoje a testování, internetových kanálů, velkých objemů dat a AI pro 10× rychlejší poskytování zdrojů a o 40 % nižší TCO.
 • 0202

  China Mobile: Distribuované úložiště OceanStor zrychluje upgrady úkolů jádra

  Distribuované úložiště OceanStore nahrazuje tradiční špičková úložiště pro 5× vyšší efektivity výpisů, rozhodování v reálném čase a 30% snížení rozšiřování kapacity a nákladů na údržbu.

Pro partnery

Pokud jste již partnerem, klikněte sem a získáte další marketingové zdroje.
Klikněte sem a navštivte zónu pro partnery a zkontrolujte stav dotazu, spravujte objednávku, získejte podporu nebo zjistěte víc o Huawei Partners.