If you need help, please click here:

Хмарне рішення для аеропорту

Компанія Huawei запустила в роботу комплексне хмарне рішення для аеропорту на базі хмарного обчислення, технологій оброблення великих обсягів даних (Big Data) та Інтернету речей (Internet of Things, IoT), а також передових ІКТ (Інформаційно-комунікаційні технології — Information and Communications Technology, ICT). Особлива увага в межах рішення приділяється ефективності роботи, управління та використання сервісів аеропорту. Це загалом підвищує продуктивність систем інтелектуального аналізу, а також розширює комплексні можливості у сфері обслуговування аеропортів. У такий спосіб рішення забезпечує безпечну та ефективну роботу аеропорту, а також надання інтелектуальних послуг.

Об'єднання кількох пакетів ресурсів в одній хмарі разом із тісною взаємодією хмарних сервісів і мережі забезпечують безперешкодну роботу аеропорту

Хмарні ресурси поділені на декілька пулів: виробництво, забезпечення безпеки та інтегровані сервіси. Розподілення ресурсів забезпечує комфортне розгортання сервісів. Тісна взаємодія хмарних сервісів і мережі, що підтримується програмованою мережею, сприяє гнучкому управлінню мережевими ресурсами.

Об'єднане планування ресурсів у комплексі з захищеним і надійним сховищем даних

Технології резервування типу «активний-активний» (active-active) та аварійного відновлення (Disaster Recovery, DR) виключають втрату даних. Технології HyperMetro та HyperReplication підвищують безпеку та надійність даних аеропорту.

Стабільна, надійна та уніфікована мережа зберігання інформації дає змогу централізовано управляти даними аеропорту

Рішення ManageOne від компанії Huawei забезпечує уніфіковане управління хмарними центрами оброблення даних, а також можливість використання рішень у форматі «Інфраструктура як послуга» (Infrastructure as a Service, IaaS), «Платформа як послуга» (Platform as a Service, PaaS), функцій аналізу інформації, аварійного відновлення та забезпечення безпеки.

Learn More

  • Хмарна архітектура з багатьма пакетами в межах однієї хмари

    Об'єднання ресурсів забезпечує комфортне розгортання сервісів, а хмара на базі програмованої мережі (Software-Defined Network, SDN) — гнучке управління мережею.

  • Стабільна, надійна та уніфікована мережа зберігання даних

    Забезпечує централізоване управління даними аеропорту, підвищує ефективність системи управління та знижує показник сукупної вартості володіння на 25%.

  • Сховище з технологією резервування типу «активний-активний» та дистанційна реплікація

    Підвищує рівень безпеки хмарних центрів оброблення даних.

Інші супутні продукти