If you need help, please click here:

Huawei

Провайдери інтелектуальних інтернет-послуг

Масштабне впровадження технологій штучного інтелекту, віртуальної реальності, аналізу великих обсягів даних (Big Data) та хмарних обчислень пов'язане зі суттєвими змінами діяльності компаній та повсякденного життя людей. Інтернет-провайдери стикаються з раніше невідомими задачами, пов'язаними з інфраструктурою ІКТ.

Компанія Huawei адаптувала рішення з надання доступу та створення комплексного Інтернет-ЦОД відповідно до вимог клієнтських сервісів. Ці рішення включають в себе аналіз великих обсягів даних, хмарні обчислення, швидку ініціалізацію застосунків, міграцію віртуальних ресурсів, візуальне управління ресурсами орендарів та гнучке масштабування ресурсів. Компанія Huawei пропонує модульну конструкцію для Інтернет-ЦОД, що об'єднує велику кількість енергоефективних технологій, призначених для підвищення ефективності та покращення екологічних показників роботи центру обробки даних. Інструменти для візуального проектування сервісів дають змогу користувачам у належний спосіб розподіляти ресурси обчислення та зберігання даних, а також ресурси мережі та застосунків, витрачаючи на це не більше 10 хвилин. У рішенні для з'єднання ЦОД із невеликою тривалістю затримки використовується IP (Interpet-Protocol — Інтернет-протокол) та оптична конструкція, що забезпечує гнучку диспетчеризацію сервісів та ефективне переміщення даних у глобальних мережах (Wide Area Network, WAN). Рішення передбачає створення високоякісної операторської мережі для віртуальної реальності, передавання відеоданих із роздільною здатністю 4K і 8K, а також використання сервісів, що вимагають високої пропускної здатності мережі.

Scenarios