If you need help, please click here:

Agile Network для електронної клініки

Інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communications Technology, ICT) змінюють стратегії обчислення та організації роботи мережі клініки. Клініки використовують нові технології та об'єднують раніше відокремлені мережі для підвищення рівня зручності та ефективності надання медичних послуг.

У нинішніх складних умовах клінікам потрібна сучасна інфраструктура з більш високою пропускною здатністю, простішими процесами експлуатації та технічного обслуговуванням. Першочерговим завданням є оптимізація роботи мереж завдяки впровадженню нових технологій програмованої мережі (Software-Defined Network, SDN) та використанню Agile Controller від компанії Huawei:

• Різним групам користувачів потрібен змішаний дротовий та бездротовий доступ, сервіси внутрішньої та зовнішньої мереж, локальне та дистанційне лікарняне обслуговування, а також медична допомога з боку вузькопрофільних спеціалістів.

• Для забезпечення цілодобової роботи мережі потрібні технології віртуалізації, програмованої мережі, а також бездротові технології у сфері локального та дистанційного медичного обслуговування.

• Рівень безпеки мережі значно підвищується завдяки використанню бездротових мереж.

 • Спрощені операції з управління та контролю параметрів мережі

  Сучасні мережі клініки можуть відмовитися від захисних пристроїв і політик управління доступом із використанням традиційного апаратного забезпечення та вихідних баз даних. Якість обслуговування пацієнтів помітно зростає завдяки простому доступу персоналу клініки до вдосконалених сервісів.

 • Гнучкість і простота

  Масштабованість і віртуалізація. Базові комутатори центру оброблення даних із серії CloudEngine 12800 (CE12800) підтримують планомірне масштабування швидкості передавання даних від 64 до 128 Тбіт/с. Окремий фізичний комутатор CE12800 забезпечує можливість віртуалізації до 16 логічних комутаторів.


  Кластерна система комутації другого покоління (CSS2). Дає змогу віртуально перемістити кілька комутаторів в один логічний комутатор або кластер, щоби спростити архітектуру мережі та підвищити ефективність її роботи.


  Гібридні дротові/бездротові мережі: Об'єднання дротових і бездротових мереж в одне ціле забезпечує уніфікацію механізмів надавання послуг, контролю доступу та проведення операцій у сфері експлуатації та технічного обслуговування.


  Комутатор CE12700: Розширює покриття бездротової мережі — від однієї єдиної зони до масштабів усієї лікарні та її віддалених філіалів.

 • Безмежна безпека мережі

  Традиційні рішення із забезпечення безпеки є надто складними через використання в них різних видів програмного та апаратного забезпечення на багатьох рівнях OSI (Open Systems Interconnection). Складність суттєво зменшується завдяки використанню технології оброблення великих обсягів даних (Big Data) від компанії Huawei, яка аналізує дані, що надходять до єдиного центру, і відображає статус системи безпеки всієї мережі. Це забезпечує користувачам постійне та глобальне інтелектуальне управління, а також ефективний контроль.

Learn More

 • Безперешкодне об'єднання дротових і бездротових сервісів

  Терабітні контролери, призначені для забезпечення доступу, дають змогу уникнути появи обхідних каналів для трафіку та помітно вдосконалюють якість роботи бездротових сервісів.

 • Аналіз на базі технологій оброблення великих обсягів даних та активний захист

  Швидке виявлення проблеми та реагування на її появу разом із динамічним розподіленням ресурсів забезпечують надійний захист мережі.

 • Найвищі в галузі показники надійності

  Кластерна комутаційна система другого покоління (CSS2) вдосконалює процес об'єднання систем комутаторів CSS у блоки для гарантування стабільної роботи мережі.