Yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen buraya tıklayın:

Akıllı Operasyon Merkezi Çözümü

Akıllı bir operasyon merkezi, Akıllı Şehirler için bilgi ve işlemleri bütünleştiren ve birbirine bağlayan bir beyin ve merkezi sinir sistemi rolü üstlenir. Akıllı operasyon merkezi ayrıca teknoloji, işletme ve yönetim için bir platform sağlar:

Şehir operasyonlarını izler, böylece profesyonel ekip şartlardan haberdar olabilir

• Temsilcilikler arası iş birliğiyle acil durum tepkisini hızlandırır

• Şehir operasyonlarını simüle eder ve birleşik şehir geliştirme planlaması, veri madenciliği ve analiz ile akıllı karar almayı kolaylaştırır

• Açık kaynaklı bir veri sistemi, vatandaşlar için kişiselleştirilmiş "akıllı" veri servisleri sunar

Huawei Akıllı Operasyon Merkezi çözümü, güçlü, bulut tabanlı Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) altyapısı tarafından desteklenmektedir. Dahası, Huawei, şehir yönetim veri tabanları, veri desteği ve kaynak hizmetleri, temsilcilikler arası uygulamalar ve şehir işletme merkezleri inşa etme planları gibi kapsamlı özellikler sunmak için deneyimli ortaklarla çalışmıştır. Huawei çözümü şunları içermektedir:

• ICT altyapısı: Bir eDevlet bulut platformu, BT altyapısını ve bilgi işlem, depolama ve ağ kaynakları gibi veri kaynaklarını merkezi olarak ayırır ve yönetir.

• Şehir yönetim veri tabanları: Nüfus, konut, makro ekonomi ve coğrafi bilgi, esnek veri paylaşımı ve karar almayı destekler

• Veri desteği ve kaynak hizmetleri: Coğrafi olarak dağınık endüstriler arasında verileri bütünleştirerek Büyük Verinin tüm avantajlarından yararlanın

• Temsilcilikler arası servis uygulamaları: Şehir operasyonlarının durumu, izleme ve uyarılar, acil durumların iş birlikçi işlem ve komutası, simülasyon ve birleşik planlama, “açık şehir" verileri ve bilgi servisleri ve siber güvenlik yönetimi için görüntülenir.

• Şehir operasyon merkezi: Geniş ekran gösterimi, dijital konferans, ses takviyesi, video ve ses açma/kapama, merkezi kontrol sistemleri ve diğer tesisler

Daha Fazla Bilgi

  • Kapsamlı İzleme

    Kentsel şartlardan haberdar olmak için şehir işleyiş durumu görüntüleme, izleme ve uyarı özelliğini etkinleştirir

  • Kapsamlı Acil Durum Tepkisi

    Olaylara hızlı bir şekilde yanıt vermek için iş birlikçi işleme ve komuta yeteneklerini geliştirir

  • Birleşik Planlama

    Şehir operasyonlarını simüle etmek ve akıllı karar almayı kolaylaştırmak için Büyük Veri analizi ve madenciliği