Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

IoT wydobycia ropy naftowej

IoT jest istotnym elementem cyfrowych pól naftowych. Dzisiejsza produkcja pól naftowych opiera się na wielu ręcznych operacjach, co wiąże się dużymi nakładami pracy i ogromnymi kosztami. Ponadto proces produkcji ma niewystarczające monitorowanie i zbyt mało precyzyjne metody kontroli. W rezultacie wydajność produkcji jest niska i niemożliwe jest zapewnienie terminowego rejestrowania i dokładności danych produkcyjnych.

Dlatego firmy naftowe muszą wykorzystać potencjał IoT na polu naftowym, aby zrozumieć dynamikę produkcji pól naftowych i status kluczowych aktywów oraz bezpieczeństwa i higieny (BHP) w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie IoT w zakresie produkcji pól naftowych w Huawei pomaga firmom naftowym monitorować bieżącą efektywność zakładów produkcyjnych w czasie rzeczywistym, optymalizować podejścia do zarządzania produkcją i strukturę organizacyjną, zwiększać wydajność pracy, obniżać koszty pracy i posiadać silne wsparcie w oparciu o dane dla bardziej efektywnego podejmowania decyzji. Wszystko to pomaga przyspieszyć przejście na całkowicie cyfrowe pola naftowe i przyczynić się do cyfrowej transformacji firm naftowych.

 • Wizualizacja produkcji
  Obsługiwana przez eLTE produkcja na polach naftowych z siecią IoT przenosi dane produkcyjne SCADA od odwiertów naftowych i gazowych, a także pomaga poprawić wydajność produkcji pól naftowych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów pracy i zmniejszeniu ryzyka związanego z produkcją.
 • Wydajne zarządzanie BHP

  Użycie chipa eLTE w bezprzewodowych wykrywaczach gazu może szybko zgłosić alarm po wykryciu zagrożenia. Umożliwia zapobieganie wypadkom i zmniejsza straty. IoT ropy naftowej i gazu umożliwia korzystanie z terminali o bogatej funkcji, co zapewnia skuteczniejszą kontrolę, a także komunikację audio i wideo. Precyzyjne śledzenie personelu i zasobów poprawia efektywność dyspozycji i dowodzenia.

 • Skuteczna współpraca

  Sieć eLTE IoT dla pól naftowych i konsola dyspozytorska zostały połączone, aby zorganizować wydajny system dyspozycji i dowodzenia produkcją. Sieć IoT produkcji pól naftowych funkcjonuje jako platforma gromadzenia i transmisji danych. Może bezproblemowo współpracować z łącznością trunkingową, telefonią, montowanym na pojazdach monitorowaniem wideo i systemami wideokonferencyjnymi w celu wydajniejszej pracy zespołowej.

Dowiedz się więcej

 • Wizualizacja produkcji

  Zdalne monitorowanie całego procesu produkcji ropy i gazu poprzez sieć IoT naftowo-gazową.

 • Niższe ryzyko związane z BHP

  Kompleksowe wykrywanie stanu personelu w czasie rzeczywistym, kluczowych zasobów i obszarów wysokiego ryzyka w celu ograniczenia zagrożeń związanych z BHP.

 • Wydajna i wspólna praca

  Połączenie sieci IoT z CCTV, PTT, wideokonferencji i systemów telefonicznych w celu wspólnego działania.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.

Share link to: