Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Huawei przyspiesza cyfrową podróż w edukacji, wspólnie tworząc nową wartość

2021/07/07

[Shenzhen, Chiny, 7 lipca, 2021 r.] Światowy szczyt Huawei nt. inteligentnej edukacji 2021 – pod hasłem Przyspieszenie cyfrowej podróży w edukacji: wspólnie tworząc nową wartość – oficjalnie rozpoczął się dzisiaj online. Podczas wydarzenia Huawei zaproponował zasadę „3/3/9”, która będzie podstawą rozwiązania kompleksowej edukacji, który ma na celu przyspieszenie cyfrowej modernizacji branży edukacyjnej. Wraz z partnerami Huawei dąży do stworzenia nowej wspólnej wartości poprzez udostępnienie innowacyjnych metod nauczania, integracyjnych zasobów edukacyjnych, ulepszonych możliwości badawczych i zoptymalizowanych metod zarządzania.

„Branża edukacyjna widzi nieuniknioną głęboką integrację nauczania i technologii. Pandemia uświadomiła nam, że inteligentna edukacja nigdy nie była pilniejszym zapotrzebowaniem. W przyszłości nauczanie, zarządzanie i badania staną się w pełni świadome, w pełni połączone, i w pełni inteligentny. Wraz z partnerami rozwiązań z branży edukacyjnej, Huawei pomoże naszym klientom w szybszym przejściu na kompleksową inteligentną edukację” – powiedział Thomas Xu, Prezes ds. globalnej sprzedaży Huawei Enterprise BG.

Thomas Xu, Prezes ds. globalnej sprzedaży Huawei Enterprise BG

„Nowe technologie ICT aktywnie napędzają innowacyjne praktyki szkolnictwa wyższego. Projektowanie i organizowanie szkoleń w oparciu o budowanie potencjału może skutecznie pomóc partnerskim uczelniom rozwiązać problem niewystarczających zdolności nauczycieli w zakresie zastosowań ICT. Przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w promowaniu stosowania technologii ICT w szkolnictwie wyższym w ramach innowacyjnego modelu szkolnictwa wyższego opartego na ICT” – powiedział prof. Zhao Jianhua, starszy ekspert w Międzynarodowym Centrum Innowacji Szkolnictwa Wyższego pod auspicjami UNESCO (UNESCO-ICHEI).

Prof. Zhao Jianhua, starszy ekspert w Międzynarodowym Centrum Innowacji Szkolnictwa Wyższego pod auspicjami UNESCO

Frank Huang, dyrektor globalnego sektora edukacji i opieki zdrowotnej Huawei Enterprise BG, przedstawił kompleksowe rozwiązanie edukacyjne Huawei: „Budując inteligentną platformę edukacyjną, rozwiązanie inteligentnej edukacji Huawei ma na celu spełnienie wymagań różnych scenariuszy usług kampusowych, wsparcie aplikacji dydaktycznych oraz integrowanie inteligencji we wszystkich aspektach nauczania, uczenia się, zarządzania i badań”.

Frank Huang, dyrektor globalnego sektora edukacji i opieki zdrowotnej Huawei Enterprise BG

Zasada 3/3/9: Przyspieszenie aktualizacji cyfrowych z kompleksową inteligencją

Na szczycie Huawei przedstawił zasadę „3/3/9” kompleksowego rozwiązania edukacyjnego. Jest skierowane do „trzech” kluczowych grup klientów: wykształcenie podstawowe, wykształcenie wyższe i NREN. Koncentruje się na „trzech” głównych scenariuszach: inteligentnej klasie, inteligentnym kampusie i innowacjach badawczych. Ponadto rozwiązanie oferuje „dziewięć” konfigurowalnych rozwiązań: nauczanie hybrydowe, współpracujace sale lekcyjne, sale cyfrowe, inteligentną współpracę, bezpieczny kampus, łączność szkół, sieć inteligentnego kampusu, NREN oraz HPC. Łącznie „3/3/9” przyspieszają cyfrową modernizację branży edukacyjnej.

• Inteligentna klasa: Inteligentna klasa obejmuje uczenie hybrydowe, współpracujace sale lekcyjne i sale cyfrowe. Huawei łączy zalety inteligentnych urządzeń, takich jak tablica IdeaHub, wydajnych połączeń sieciowych oraz potężnych i kompleksowych usług w chmurze, aby wspierać nauczanie z wykorzystaniem różnych mediów, integrację uczenia się online i offline, wszechstronną współpracę i innowacyjne modele nauczania. Inteligentna sala lekcyjna Huawei obsługuje ponad 2600 uniwersytetów i instytucji badawczych na całym świecie dzięki rozwiązaniom, takim jak sala demonstracyjna chirurgii 5G + AR, wspólne centra innowacji, inteligentne sale lekcyjne 360 stopni, inteligentne sale szkoleniowe i sale multimedialne.

• Inteligentny kampus: Technologie takie jak IoT i Wi-Fi 6 umożliwiają inteligentną sieć kampusową z zasięgiem całkowicie bezprzewodowym i automatyzacją w całej sieci, która tworzy inteligentne i otwarte środowisko edukacyjne, poprawia interakcję między uczniami i nauczycielami oraz pomaga promować inteligentną edukację w szkoły. Od października 2018 r. Huawei i Uniwersytet Soochow rozpoczęły podróż po transformacji cyfrowej. „Uniwersytet Soochow w chmurze” to projekt inteligentnego kampusu, który wykracza poza tradycyjne kampusy, badając nową formę przyszłych uniwersytetów.

• Innowacje w zakresie badań: Huawei aktywnie pracuje nad spełnieniem przyszłych wymagań badań online i w chmurze. Pomaga instytucjom edukacyjnym i badawczym wzmocnić komunikację i współpracę, a także promuje dzielenie się zasobami edukacyjnymi i badawczymi jako ważną część transformacji cyfrowej. Huawei usprawnia również kanały, w których badacze mogą uzyskiwać informacje za pośrednictwem wspólnych zasobów sieci badawczej, zapewniając oparte na chmurze i wygodne usługi badawcze. Na przykład Huawei pomógł RNP (Brazylia) zbudować pierwszą edukacyjną sieć szkieletową OTN. Platforma OptiX OSN 9800 firmy Huawei – dzięki swojej bardzo dużej pojemności – rozwiązała główne wyzwania sieci w wielu scenariuszach długodystansowych, tworząc wielousługową i bezblokową sieć przekraczającą 100G.

Zróżnicowany rozwój talentów: Huawei pomaga w dostarczaniu włączających zasobów edukacyjnych i zwiększaniu możliwości badawczych

Podstawowa edukacja wymaga jakości, równowagi i personalizacji. W tym celu Huawei oferuje skoncentrowane na uczniu hybrydowe rozwiązania edukacyjne i cyfrowe rozwiązania klasowe w celu zapewnienia wszystkim wysokiej jakości materiałów edukacyjnych.

Według N'dja Kole Jean-Baptiste, dyrektora Lycée Classique Abidjan na Wybrzeżu Kości Słoniowej: „Dzisiaj osobiście byłem świadkiem działania funkcji lekcji na żywo w dwóch różnych klasach. Nauczyciele mogą teraz uczyć i docierać do większej liczby uczniów online, co oznacza, że można przezwyciężyć ogromny problem braku nauczycieli”.

N'dja Kole Jean-Baptiste, dyrektor Lycée Classique Abidjan

Huawei aktywnie pracuje nad pielęgnowaniem wykwalifikowanych talentów w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Tworzy niestandardowe rozwiązania, które wyjdą poza tradycyjne sale lekcyjne, pobudzą innowacyjne metody nauczania, poprawią wydajność badań i innowacji oraz zarządzanie aktualizacjami. W przypadku kształcenia zawodowego Huawei promuje integrację edukacji z praktyczną praktyką branżową, zachęcając uczniów do praktycznego uczenia się, które przygotuje ich na zapotrzebowanie rynku na talenty gotowe do pracy.

Xu Lei, profesor nadzwyczajny na Politechnice Nauki i Technologii w Guangdong, powiedział: „Kształcenie talentów w szkołach zawodowych wymaga nie tylko transformacji tradycyjnych modeli nauczania, ale także ścisłego powiązania między szkołą a praktyką zawodową. Ważne zadanie w szkolnictwie zawodowym: pielęgnowanie umiejętności zawodowych uczniów w celu zapewnienia talentów przygotowanych do rynku pracy”.

W dziedzinie badań Huawei wprowadził rozwiązanie NREN, które wykorzystuje hybrydowy model optyczny IP+, aby zapewnić wysoką przepustowość, świadczyć niezawodne usługi o niskim opóźnieniu oraz przełamywać ograniczenia odległości w celu poprawy wydajności badań.

„Technologie Huawei umożliwiły nam dostarczanie szerokiej gamy wysokiej jakości usług w chmurze naszym partnerom w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, co zwiększyło wydajność, zmniejszyło koszty i ułatwiło współpracę w branży edukacyjnej” – powiedział Fahem Al Nuaimi, dyrektor generalny Ankabut.

Współpraca z partnerami w celu zbudowania ekosystemu talentów ICT dla wspólnej wartości branżowej

Podczas szczytu Huawei powtórzył swoje trzy strategiczne inicjatywy mające na celu pomoc branży edukacyjnej w tworzeniu cyfrowych instytucji edukacyjnych, które są częścią solidnego ekosystemu. Są to: (1) uzyskanie dogłębnego wglądu w scenariusze branżowe, zbadanie cyfryzacji przemysłu i dzielenie się zasobami edukacyjnymi, aby osiągnąć włączającą i wysokiej jakości edukację. (2) Dążenie do obopólnych korzyści – Huawei integruje zalety techniczne rozwiązań i zróżnicowane zasoby motywacyjne, aby umożliwić partnerom z branży edukacyjnej obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności, tworząc więcej możliwości współpracy. (3) Współpraca z partnerami w celu zbudowania podstaw dla talentów ICT i stworzenia nowego ekosystemu przemysł-uniwersytet-badania.

Do tej pory Huawei założył 1500 akademii ICT na całym świecie. Ponad 3000 nauczycieli uzyskało certyfikaty jako wykładowcy, a każdego roku kształci się ponad 60 000 studentów. Huawei ma ponad 60 partnerów w branży edukacyjnej i utworzył OpenLabs w wielu krajach, aby inkubować wspólne rozwiązania opracowane przez Huawei i niezależnych dostawców oprogramowania.

Na początku 2021 r. Huawei dokonał dalszej optymalizacji polityki dotyczącej partnerów w Chinach i poza nimi oraz dodał ogólnych integratorów do istniejących pięciu rodzajów partnerów w zakresie sprzedaży, rozwiązań, talentów, inwestycji i finansowania oraz usług i operacji.

Huawei unowocześnił zarówno system partnerski ISV, jak i system certyfikacji partnerów planistycznych i konsultingowych. Ponadto dodano wsparcie techniczne, aby pomóc partnerom w dostarczaniu rozwiązań opartych na konsultacjach. Wreszcie, Huawei uaktualnił prawa i interesy strategicznych partnerów technologicznych HUAWEI CLOUD, aby osiągnąć pomyślne wyniki dla klientów, partnerów, a także Huawei.

„Dzięki łączeniu innowacji technologicznych z wysokiej jakości profesjonalnymi zasobami edukacyjnymi w zakresie ICT, Tech Education umożliwia uniwersytetom, przedsiębiorstwom, instytucjom szkoleniowym i rządom kultywowanie talentów ICT na dużą skalę. Chcemy połączyć siły z globalnymi partnerami Huawei, aby ostatecznie osiągnąć innowacje i rozwój biznesowy tworząc dobrze prosperujący ekosystem talentów” – powiedziała Lily Chen, współzałożycielka i wiceprezes ds. edukacji technicznej.

Informacje o Światowym szczycie nt. inteligentnej edukacji

Światowy szczyt nt. inteligentnej edukacji po raz pierwszy odbył się w 2015 r. Jest to globalne wydarzenie ICT organizowane przez Huawei. Szczyt był transmitowany na żywo od 7 do 8 lipca, a jeho tematem przewodnim było Przyspieszenie cyfrowej podróży w edukacji: wspólne tworzenie nowej wartości. Wraz z naukowcami zajmującymi się edukacją, administratorami, nauczycielami i partnerami ekosystemu, Huawei bada, jak przyspieszyć cyfrową transformację edukacji i wspólnie tworzyć nową wartość dla przemysłu, uniwersytetów i badań. Aby uzyskać więcej informacji na temat Światowego szczytu Huawei nt. inteligentnej edukacji 2021, prosimy odwiedić nas pod adresem https://e.huawei.com/topic/2021-event-education-summit/en/index.html.