Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Zachęcanie do uczestnictwa i rozwijanie kreatywności

Tradycyjne sale lekcyjne uwzględniają tradycyjne strategie. Oznacza to jednokierunkowe nauczanie, w którym uczniowie pasywnie przyswajają informacje z niewielką lub żadną interakcją. Dziś to już nie wystarczy. Zamiast tego model wzajemnego nauczania promuje prawdziwy dialog między nauczycielami i uczniami – umiejętnie wsparty inteligentnymi technologiami.

Aby promować wzajemne nauczanie, rozwiązanie interaktywnej klasy zachęca uczniów do uczestnictwa i podejmowania inicjatywy, stymulując kreatywny potencjał każdej osoby. Centralny element rozwiązania Tablicy IdeaHub Huawei obsługuje uczenie się grupowe, oferując interakcję na wielu ekranach i na wielu urządzeniach. Zawiera wiele wbudowanych interaktywnych zajęć dydaktycznych i jest zaprojektowane tak, aby było elastyczne, dostosowane do różnych strategii nauczania, w tym nauczania opartego na współpracy i wzajemności.

Korzyści