Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

W jaki sposób IoT pomaga przedsiębiorcom budować ściślejszą sieć połączeń w fizycznym świecie?

 • Quick Deployment

  Elastyczność wdrożenia

 • Multiple Connections

  Liczne połączenia

 • Intelligent Management

  Inteligentne zarządzanie

 • Data Security

  Bezpieczeństwo danych

 • Open Ecosystem

  Otwarty ekosystem

IoT przyspiesza integrację świata cyfrowego i fizycznego w obszarach, w których potrzeby konsumentów są obecnie ukierunkowane na usługi, a nie na produkty, w związku z tym to konsumenci, nie producenci, decydują obecnie o produkcji. Systemy ICT pełnią raczej funkcję systemów produkcyjnych, nie obsługowych, i stanowią nieodłączny element tego procesu.

IoT, mający dla firmy Huawei znaczenie strategiczne, to ogromny i bardzo złożony ekosystem wymagający wspólnych wysiłków i bliskiej współpracy ze strony dostawców rozwiązań ICT, przedsiębiorstw, instytutów badawczych oraz instytucji administracji publicznej. Firma Huawei, we współpracy ze swoimi partnerami, prowadzi prace nad doskonałymi rozwiązaniami IoT wspomagającymi branżowe ekosystemy i sprzyjającymi rozwojowi innowacji.

Rozwiązania

 • Platforma zarządzania połączeniami IoT

 • Rozwiązanie EC-IoT

 • Szeroko- i wąskopasmowe eLTE — rozwiązanie IoT

Aby dostosować się do bieżących trendów rozwoju IoT, w ramach linii produktów Huawei Cloud Core Network opracowano otwartą, zunifikowaną, skalowalną platformę zarządzania połączeniami klasy operatorskiej, obsługującą dowolne metody dostępu.

Platforma zapewnia pełną łączność między ludźmi i rzeczami oraz wzajemnie między rzeczami. Umożliwia szybką integrację wielu odrębnych aplikacji branżowych oraz udostępnia interfejsy API obsługujące zróżnicowane metody dostępu wymagane przez różne urządzenia, wspierając tym samym operatorów, przedsiębiorstwa i całe branże w opracowywaniu kompleksowych rozwiązań IoT, pozwalając na szybką integrację różnorodnych aplikacji branżowych i zwiększając przychody firm. Otwarte interfejsy API ułatwiają klientom szybkie integrowanie urządzeń, przyspieszenie realizacji usług oraz obniżenie kosztów integracji.

Rozwiązania IoT (EC-IoT) firmy Huawei z zakresu Edge Computing obsługują szeroką gamę protokołów przemysłowych i interfejsów, aby dostosować się do różnych scenariuszy połączeń przemysłowych, dzięki zaawansowanym i otwartym możliwościom obliczeniowym oraz architekturze zarządzania chmurą.

Rozwiązanie eLTE-IoT firmy Huawei zgodne ze specyfikacją 3GPP jest wykorzystywane w pasmach do zastosowań przemysłowych, naukowych i medycznych oraz składa się z ujednoliconego mechanizmu usług, węzłów AirNode obsługujących szeroko- i wąskopasmowy IoT, routery abonenckie (CPE), karty mini-PCIe, moduły i wiele terminali. Rozwiązanie na licencji eLTE jest oparte na technologii 4.5G, a rozwiązanie eLTE-U jest oparte na technologii 2.4G i 5.8G. Oba gwarantują duży zasięg i wysoką przepustowość do monitorowania wideo, biura mobilnego oraz innych usług.

Oprócz CPE firma Huawei udostępnia moduły dla dostawców umożliwiające tworzenie różnych terminali IoT, a także czujników przemysłowych i znaczników pozycjonowania.

 • Platforma zarządzania połączeniami IoT

  Aby dostosować się do bieżących trendów rozwoju IoT, w ramach linii produktów Huawei Cloud Core Network opracowano otwartą, zunifikowaną, skalowalną platformę zarządzania połączeniami klasy operatorskiej, obsługującą dowolne metody dostępu.

  Platforma zapewnia pełną łączność między ludźmi i rzeczami oraz wzajemnie między rzeczami. Umożliwia szybką integrację wielu odrębnych aplikacji branżowych oraz udostępnia interfejsy API obsługujące zróżnicowane metody dostępu wymagane przez różne urządzenia, wspierając tym samym operatorów, przedsiębiorstwa i całe branże w opracowywaniu kompleksowych rozwiązań IoT, pozwalając na szybką integrację różnorodnych aplikacji branżowych i zwiększając przychody firm. Otwarte interfejsy API ułatwiają klientom szybkie integrowanie urządzeń, przyspieszenie realizacji usług oraz obniżenie kosztów integracji.

 • Rozwiązanie EC-IoT

  Rozwiązania IoT (EC-IoT) firmy Huawei z zakresu Edge Computing obsługują szeroką gamę protokołów przemysłowych i interfejsów, aby dostosować się do różnych scenariuszy połączeń przemysłowych, dzięki zaawansowanym i otwartym możliwościom obliczeniowym oraz architekturze zarządzania chmurą.

 • Szeroko- i wąskopasmowe eLTE — rozwiązanie IoT

  Rozwiązanie eLTE-IoT firmy Huawei zgodne ze specyfikacją 3GPP jest wykorzystywane w pasmach do zastosowań przemysłowych, naukowych i medycznych oraz składa się z ujednoliconego mechanizmu usług, węzłów AirNode obsługujących szeroko- i wąskopasmowy IoT, routery abonenckie (CPE), karty mini-PCIe, moduły i wiele terminali. Rozwiązanie na licencji eLTE jest oparte na technologii 4.5G, a rozwiązanie eLTE-U jest oparte na technologii 2.4G i 5.8G. Oba gwarantują duży zasięg i wysoką przepustowość do monitorowania wideo, biura mobilnego oraz innych usług.

  Oprócz CPE firma Huawei udostępnia moduły dla dostawców umożliwiające tworzenie różnych terminali IoT, a także czujników przemysłowych i znaczników pozycjonowania.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.