Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Chmura lotniska

Firma Huawei uruchomiła kompleksowe rozwiązanie w oparciu o chmurę obliczeniową, Big Data, Internet przedmiotów (IoT) i inne zaawansowane technologie ICT. Rozwiązanie koncentruje się na obsłudze lotniska, zarządzaniu i usługach w celu poprawy ogólnej wydajności inteligentnych systemów analizy, a także kompleksowych możliwości serwisowowych lotnisk. W rezultacie rozwiązanie gwarantuje bezpieczne i wydajne funkcjonowanie lotniska oraz umożliwia inteligentne usługi.

Wiele zasobów w pojedynczej chmurze i synergia chmury sieci zapewniają płynną działalność lotnisk

Zasoby w chmurze są podzielone na wiele pul, takich jak produkcja, ochrona bezpieczeństwa i zintegrowane pule usług. Łączenie zasobów zapewnia płynne wdrażanie usług. Synchronizacja w chmurze i sieci z obsługą SDN ułatwia elastyczne zarządzanie zasobami sieciowymi.

Ujednolicone planowanie zasobów wraz z bezpieczną i niezawodną pamięcią masową

Technologie aktywne-aktywne i Disaster Recovery (DR) eliminują utratę danych. HyperMetro i HyperReplication maksymalizują bezpieczeństwo i niezawodność danych lotniska.

Stabilna, niezawodna i zunifikowana sieć pamięci masowej obsługuje scentralizowane zarządzanie danymi lotniska

Rozwiązanie Huawei ManageOne zapewnia zunifikowane zarządzanie centrami danych w chmurze, a także usługi IaaS, PaaS, danych, DR i bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

  • Architektura chmury z wieloma pulami w jednej chmurze

    Łączenie zasobów zapewnia płynne wdrażanie usług, a chmura oparta na SDN umożliwia elastyczne zarządzanie siecią.

  • Stabilna, niezawodna i zunifikowana sieć pamięci masowej

    Umożliwia scentralizowane zarządzanie danymi lotniska, poprawia efektywność zarządzania i zmniejsza ITO o 25%.

  • Pamięć w systemie aktywne-aktywne i zdalna replikacja

    Poprawia bezpieczeństwo centrum danych w chmurze.

Powiązane produkty