Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Łączenie informacji dla bardzo realnych korzyści

Inteligentne centrum operacyjne działa jako mózg i centralny układ nerwowy inteligentnego miasta, integrując i łącząc informacje i procesy oraz zapewniając platformę dla najnowocześniejszych technologii, operacji i zarządzania.

Monitorowanie działań miasta w czasie rzeczywistym, wzajemne powiązanie informacji przynosi bardzo realne korzyści, od przyspieszenia reagowania kryzysowego i umożliwienia współpracy między agencjami, po symulację operacji miejskich – w celu ułatwienia inteligentnego podejmowania decyzji przy użyciu analizy dużych zbiorów danych – oraz pomoc w ujednoliconym planowaniu rozwoju miasta.

W istocie system danych typu open source może nawet oferować spersonalizowane usługi inteligentnych danych dla poszczególnych obywateli.

Rozwiązanie inteligentnego centrum operacyjnego Huawei oferuje potężną, opartą na chmurze infrastrukturę technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Oprócz wyspecjalizowanych partnerów, Huawei może również zaoferować pełen zestaw funkcji, od baz danych zarządzania miastem po obsługę danych i usługi zasobów, aplikacje międzyagencyjne i planowanie budowy miejskich centrów operacyjnych. Rozwiązanie obejmuje:

• infrastrukturę teleinformatyczną: platforma chmurowa administracji elektronicznej centralnie przydziela infrastrukturę IT i zasoby danych, takie jak zasoby obliczeniowe, pamięci masowe i zasoby sieciowe, oraz zarządza nimi;

• bazy danych zarządzania miastami: ludność, mieszkalnictwo, makroekonomia i informacje geograficzne wspierają elastyczne udostępnianie danych i podejmowanie decyzji;

• obsługę danych i usługi w zakresie zasobów: wykorzystuje wszystkie zalety dużych zbiorów danych poprzez konwergencję danych w branżach rozproszonych geograficznie;

• aplikacje usługowe między agencjami: wyświetlanie statusu operacji miejskich w czasie rzeczywistym pomaga w monitorowaniu i ostrzeganiu, współpracy w sytuacjach kryzysowych i zarządzaniu nimi, symulacji i ujednoliconym planowaniu, ‘otwarte miasto’ usługi danych i informacji oraz zarządzanie bezpieczeństwem cybernetycznym;

• centrum operacyjne miasta: wyświetlacze wielkoformatowe, konferencje cyfrowe, nagłośnienie, przełączanie obrazu i dźwięku, centralne systemy sterowania i inne udogodnienia.

Inteligentne miasto jest tutaj. Nadeszła przyszłość.

Dowiedz się więcej

  • Kompleksowy monitoring

    Umożliwia wyświetlanie statusu miasta, monitorowanie i ostrzeganie, aby być na bieżąco z warunkami miejskimi.

  • Współpraca w sytuacjach kryzysowych

    Poprawia współpracę i możliwości wydawania poleceń, aby szybko reagować na incydenty.

  • Zunifikowane planowanie

    Wykorzystuje eksplorację i analizę dużych zbiorów danych do symulacji działań miasta, ułatwiając inteligentne podejmowanie decyzji.