Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Wysoce wydajne, inteligentne centrum dowodzenia

Działając jako mózg miasta, centrum dowodzenia odgrywa kluczową rolę w codziennym zarządzaniu życiem miasta, a także w jego zdolnościach reagowania w sytuacjach kryzysowych, aby skutecznie minimalizować straty. Wraz ze wzrostem dobrobytu gospodarczego, obywatele oczekują więcej od zarządzania miastem, a jedynie bardzo wydajne centrum dowodzenia może pomóc administratorom krajowym i miejskim poprawić codzienną efektywność zarządzania, dlatego budowa centrum dowodzenia staje się nieodzownym aspektem funkcjonowania.

Zintegrowane rozwiązanie firmy Huawei w zakresie dowodzenia i kontroli może być szeroko stosowane w rutynowej obsłudze incydentów i reagowaniu na sytuacje awaryjne, wykorzystując zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) do wdrażania wydajnych, opartych na współpracy i wizualizowanych poleceń i wysyłek.Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.