Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Rozwiązania do edukacji na odległość promują kompleksową równość edukacyjną

W obliczu niezrównoważonego rozwoju gospodarczego i gwałtownego wzrostu liczby ludności współczesna edukacja stoi w obliczu wielu wyzwań, takich jak wysoka koncentracja zasobów dydaktycznych, brak nauczycieli i monotonne metody nauczania.

Rozwiązanie Huawei do edukacji na odległość bezproblemowo łączy rejestrację zajęć, zdalne nauczanie i mechanizmy interaktywne. Dzięki ujednoliconej platformie chmury edukacyjnej Huawei może zaoferować kompleksowe rozwiązanie — w zakresie klas zajęciowych i indywidualnych uczniów. Pozwala to na interaktywne nauczanie w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem audio i wideo, transmisję on-line na żywo, nagrywanie zajęć z obrazem o pełnym kącie oraz odtwarzanie na żądanie wysokiej jakości materiałów dydaktycznych. Promuje to dzielenie się wysokiej jakości zasobami edukacyjnymi, wzbogaca tryb nauczania i zapewnia równe szanse edukacji.

 • Platforma do nauki online

  Platforma do nauki online to mechanizm udostępniania wysokiej jakości zasobów edukacyjnych. Zapewnia wygodne i skuteczne mechanizmy wysokiej jakości służące do dzielenia się zawartością między nauczycielami i uczniami w danym kraju lub regionie oraz budowy społeczności sieciowej wśród szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców.

 • Wirtualna klasa online (LVC)

  Wirtualna klasa online (LVC) umożliwia połączenie nauczycieli i uczniów korzystających z różnych komputerów i przebywających w różnych klasach (a nawet w domach) z tą samą klasą online — umożliwiając immersyjny, pełny proces nauczania. Pozwala to na istotne obniżenie kosztów podróży i oszczędność czasu w przedsiębiorstwach i szkołach, znacznie poprawiając wygodę nauczania i wykorzystanie zasobów.

 • Inteligentna klasa

  Inteligentna klasa płynnie łączy nagrywanie i zdalne interaktywne nauczanie. Może współpracować w czasie rzeczywistym ze zdalnymi salami audiowizualnymi oraz kompleksowo i wielowymiarowo rejestrować aktywność w klasie. Realizowane w czasie rzeczywistym transmisje na żywo są dostępne w dowolnym miejscu i czasie na wielu urządzeniach przy zapewnieniu wysokiej jakości odtwarzania i udostępniania zasobów. Dzięki temu materiały edukacyjne są powszechnie dostępne, a mechanizmy nauczania — znacznie wzbogacone.

 • Wirtualne studio

  Wirtualne studio jest uniwersalnym systemem do produkcji materiałów przeznaczonym do kampusu wirtualnego. Potrzebujesz jedynie 15–20 metrów kwadratowych, by zrealizować kampanie reklamowe i materiały rozrywkowe, w tym nagrać kurs i przeprowadzić zdalne szkolenie w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej

 • Kompleksowe rozwiązania

  Zapewnia wszechstronny dostęp z platformy do klasy zajęciowej, komputerów i urządzeń przenośnych, co umożliwia dostęp do edukacji w dowolnym miejscu i czasie. Jest to metoda promocji rejestracji i udostępniania wysokiej jakości zasobów edukacyjnych dostępnych dla wszystkich.

 • Ekstremalna interakcja z wideo HD

  Nauczyciele i uczniowie z dostępem do różnych terminali mogą korzystać z audio i wideo w jakości HD oraz interakcji z danymi za pomocą ujednoliconego interfejsu. Ponadto możliwe jest automatyczne śledzenie i rejestrowanie działań nauczycieli i uczniów – zapewnia to zdalnym uczniom immersyjne doświadczenie edukacyjne.

 • Ujednolicone utrzymanie

  Ujednolicona platforma edukacyjna, integracja zdalnego nauczania, nauczanie online, wirtualna klasa i inne funkcje składają się na ujednoliconą i wygodną platformę zarządzania zasobami i ich utrzymania.

Share link to: