Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Przegląd rozwiązania

HUAWEI CLOUD Stack, rozwiązanie hybrydowe Huawei o pełnym stosie, wykorzystuje idealną kombinację przetwarzania w chmurze i technologii Big Data, aby zapewnić pulę zasobów i usługi w chmurze z pełnym stosem. Oferuje najnowocześniejsze rozwiązania w szerokiej gamie scenariuszy migracji w chmurze, w tym podstawowych aplikacji, usług danych i innowacyjnych firm, a także wdrażanie aplikacji w środowisku chmury hybrydowej. Zaspokajając cyfrowe potrzeby klientów z różnych branż, rozwiązanie HUAWEI CLOUD Stack napędza cyfrową transformację u klientów przemysłowych.

Korzyści

Architektura rozwiązania

Rozwiązanie Huawei FusionCloud składa się z następujących: warstwy wirtualizacji FusionSphere, warstwy platformy chmurowej FusionSphere OpenStack, komponentów usługi oferujących różnorodne możliwości, jak warstwa usług chmury, warstwa ujednoliconego zarządzania ManageOne, FusionBridge łączący z chmurą publiczną w celu wdrożenia chmury hybrydowej oraz centrum danych w chmurze, które zapewnia klientom świadomość usług, business intelligence, ujednolicone zarządzanie i ujednolicone usługi.


 • FusionSphere Openstack

  FusionSphere OpenStack jest komercyjnym rozwiązaniem OpenStack Huawei z wbudowanym silnikiem wirtualizaci KVM Huawei opartym na open-source OpenStack. Zawiera ulepszenia dostosowane do przedsiębiorstwa w zakresie przetwarzania, przechowywania, zarządzania siecią, instalacji i konserwacji, bezpieczeństwa i niezawodności. Rozwiązanie jest optymalnym komercyjnym rozwiązaniem OpenStack dla prywatnej chmury korporacyjnej, przewoźnika NFV i publicznych dostawców usług w chmurze.

  ManageOne

  Rozwiązanie ManageOne zapewnia jednolitą platformę zarządzania centrum danych (DC) i obsługuje sprawne działanie i uproszczoną obsługę i utrzymanie. Rozwiązanie zapewnia niezawodną jakość usług i koordynację DC w chmurze rozproszonej. ManageOne ma następujące funkcje: - DC są fizycznie rozproszone i logicznie scentralizowane. - Centralnie zarządzanych jest wiele kontrolerów korporacyjnych, heterogeniczne platformy wirtualizacji i działania z zakresu obsługi i utrzymania. W oparciu o tryb Virtual Data Center (VDC) centrum danych może służyć do świadczenia różnych zasobów usług dla różnych działów i rozwiązań, pozwalając na oddzielenie budowy i użytkowania zasobów, przy jednoczesnym dopasowaniu trybów zarządzania przedsiębiorstwem i operatora.

  FusionBridge

  Rozwiązanie hybrydowej chmury Huawei, FusionBridge, obsługuje osiem ujednoliconych usług i udostępnia standardowe interfejsy API OpenStack. Umożliwia automatyczne połączenie z siecią w chmurze krzyżowej, zapewniając jednocześnie jednolite obrazy, widok zasobów i katalog usług. Rozwiązanie pomaga przedsiębiorstwom łatwo wdrażać usługi w chmurach, skraca czas wdrażania i ułatwia operacje między platformami oraz obsługą i utrzymaniem.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.

Share link to: