Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Przegląd rozwiązania

Pakiet rozwiązań wirtualizacyjnych Huawei obejmuje produkty do wirtualizacji serwerów, oprogramowanie do zarządzania chmurą, oprogramowanie do odzyskiwania danych po awarii i tworzenia kopii zapasowych oraz oprogramowanie System Operation Insight (SOI). Dzięki niemu zwirtualizujesz zasoby sprzętowe, co pozwoli na centralne zarządzanie nimi. Zapewnia również podstawowe funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii, zarządzanie heterogenicznymi pulami zasobów, lekkie operacje, usługi w chmurze, wizualizację infrastruktury, zarządzanie wydajnością i inne narzędzia.

Korzyści

Architektura rozwiązania


 • FusionManager

  Służy jako oprogramowanie do zarządzania chmurą, które oferuje katalogi usług, automatyczne przydzielanie zasobów, scentralizowane monitorowanie oraz obsługę i utrzymanie, lekkie operacje i zarządzanie heterogenicznymi pulami zasobów od różnych dostawców.

  FusionCompute

  Wirtualizuje zasoby serwera, pamięci masowej i sieci, zapewniając elastyczne pule zasobów do automatycznego planowania i zarządzania zasobami. Składa się z rozwiązania Compute Node Agent (CNA), silnika wirtualizacji i systemu Virtual Resource Management (VRM), oprogramowania do planowania i zarządzania zasobami.

  eBackup/UltraVR

  Oferuje tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie po awarii z warstwy aplikacji do maszyn wirtualnych i macierzy dyskowych. Oferują replikację danych w macierzach pamięci i na hostach oraz rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii na poziomie plików.

  Wgląd w działanie systemu (System Operation Insight, SOI)

  Zapewnia wysoką wydajność analizy wizualizacji. SOI wizualizuje wydajność infrastruktury, analizując wskaźniki stanu urządzenia, ryzyka i wydajności. Implementuje również inteligentne zarządzanie wydajnością za pomocą dynamicznej analizy progów, analizy zgodności pojemności i prognoz. Potrafi przewidywać przyszłe trendy oprócz prezentacji danych historycznych.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.