Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Opis rozwiązania

FusionCompute wirtualizuje zasoby sprzętowe, wdrażając hiperwizor na serwerach fizycznych, umożliwiając jednemu fizycznemu serwerowi działanie jako wiele serwerów wirtualnych. Konsolidując istniejące obciążenia na mniejszej liczbie serwerów za pomocą FusionCompute, możesz używać bezczynnych serwerów do wdrażania nowych aplikacji i rozwiązań, zwiększając wykorzystanie serwera. Ponadto zwirtualizowana infrastruktura zapewnia wysoką dostępność i odporność. Pozwala na szybkie, zautomatyzowane przywracanie obciążeń w przypadku awarii, dzięki czemu rozwązanie jest bardziej dostosowane do zmian.

Korzyści

Architektura rozwiązania


 • FusionCompute:

  Obejmuje zarządzanie zasobami wirtualnymi (VRM) i agenta węzła obliczeniowego (CNA); wirtualizuje serwery, pamięć masową i sieci oraz tworzy elastyczne pule zasobów do automatycznego planowania i zarządzania zasobami.

  FusionCompute Pro:

  Oferuje tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych po awarii z warstwy aplikacji do maszyn wirtualnych i macierzy dyskowych. Oferują replikację danych w macierzach pamięci masowej i na hostach oraz rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania po awarii na poziomie plików.

  eBackup (oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych):

  Współpracuje z FusionCompute w celu tworzenia kopii zapasowych określonych maszyn wirtualnych, woluminów i macierzy dyskowych zgodnie z ustalonymi zasadami, zapewniając bezpieczeństwo danych o znaczeniu krytycznym.

  UltraVR (oprogramowanie do zarządzania DR):

  Obsługuje zdalną replikację, aktywne/rezerwowe DR, metropolitalne aktywne-aktywne DR i geograficznie nadmiarowe DR, chroniąc ciągłość biznesową w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.