Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Jak zbudować proaktywny system obrony sieci?

  • In-Depth Defense

    Proaktywne wykrywanie zagrożeń dzięki technologii AI

  • Wide Application

    Zintegrowane zabezpieczenia sieci

  • Quick Deployment

    Automatyczna obsługa zależna od operacji biznesowych

Przenoszenie usług świadczonych przez przedsiębiorstwa w chmurę i do Internetu przekracza fizyczne bariery pomagające zabezpieczać konwencjonalne sieci IT. Nowe zagrożenia stają się coraz bardziej skomplikowane i trudne do zrozumienia, przez co tradycyjne pasywne zabezpieczenia tracą swoją efektywność. Powoduje to wydłużenie czasu wykrywania zagrożeń oraz reagowania na nie. Rozwiązanie SDSec Huawei umożliwia bardziej inteligentne wykrywanie zagrożeń, reagowanie na nie oraz obsługę i konserwację zabezpieczeń, a także poszerza możliwości zapobiegania zagrożeniom sieci korporacyjnych i infrastruktury telekomunikacyjnej, tym samym zwiększając efektywność obsługi i utrzymania zabezpieczeń oraz zmniejszając ich koszty.

Rozwiązania

Rozwiązanie przeciwdziałające atakom APT i zapewniające zabezpieczenia w technologii Big Data

Rozwiązanie przeciwdziałające atakom APT firmy Huawei jest oparte na funkcjach analitycznych Big Data i zapewnia modele wykrywania anomalii służące do wykrywania całych procesów ataku.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.