Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Jak zbudować proaktywny system obrony sieci?

 • In-Depth Defense

  Proaktywne wykrywanie zagrożeń dzięki technologii AI

 • Wide Application

  Zintegrowane zabezpieczenia sieci

 • Quick Deployment

  Automatyczna obsługa zależna od operacji biznesowych

Przenoszenie usług świadczonych przez przedsiębiorstwa w chmurę i do Internetu przekracza fizyczne bariery pomagające zabezpieczać konwencjonalne sieci IT. Nowe zagrożenia stają się coraz bardziej skomplikowane i trudne do zrozumienia, przez co tradycyjne pasywne zabezpieczenia tracą swoją efektywność. Powoduje to wydłużenie czasu wykrywania zagrożeń oraz reagowania na nie. Rozwiązanie SDSec Huawei umożliwia bardziej inteligentne wykrywanie zagrożeń, reagowanie na nie oraz obsługę i konserwację zabezpieczeń, a także poszerza możliwości zapobiegania zagrożeniom sieci korporacyjnych i infrastruktury telekomunikacyjnej, tym samym zwiększając efektywność obsługi i utrzymania zabezpieczeń oraz zmniejszając ich koszty.

Rozwiązania

 • Rozwiązanie zabezpieczające centrum danych w chmurze

 • Rozwiązanie zabezpieczeń sieci kampusowych

 • Rozwiązanie zabezpieczeń filii

 • Rozwiązanie przeciwdziałające atakom APT i zapewniające zabezpieczenia w technologii Big Data

Rozwiązanie Huawei elastycznie, prosto i skutecznie zapewnia bezpieczeństwo granic sieci centrum danych, wirtualnych warstw i najemców. Obsługuje wirtualizację usług o pełnym poziomie bezpieczeństwa, łączenie zasobów i warstw L4-L7. Oferuje inteligentną ochronę od granic sieci do najemców, przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami oraz postawę bezpieczeństwa. Rozwiązanie zapewnia ujednolicone zarządzanie wszystkimi zasobami za pomocą polityk bezpieczeństwa, które elastycznie dopasowują zmiany usług i zmniejszają czas dostarczania usług i czas przerw.

Zapewnia ochronę chmury, przewodu i terminala dzięki współpracy sieciowej, opartemu na inteligencji IP i elastyczności na żądanie.

Bezpieczne, kompleksowe systemy połączeniowe dla filii dużych przedsiębiorstw w połączeniu z szybkim wdrażaniem ośrodków oraz funkcjami scentralizowanego zarządzania. 

Rozwiązanie przeciwdziałające atakom APT firmy Huawei jest oparte na funkcjach analitycznych Big Data i zapewnia modele wykrywania anomalii służące do wykrywania całych procesów ataku.

 • Rozwiązanie zabezpieczające centrum danych w chmurze

  Rozwiązanie Huawei elastycznie, prosto i skutecznie zapewnia bezpieczeństwo granic sieci centrum danych, wirtualnych warstw i najemców. Obsługuje wirtualizację usług o pełnym poziomie bezpieczeństwa, łączenie zasobów i warstw L4-L7. Oferuje inteligentną ochronę od granic sieci do najemców, przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami oraz postawę bezpieczeństwa. Rozwiązanie zapewnia ujednolicone zarządzanie wszystkimi zasobami za pomocą polityk bezpieczeństwa, które elastycznie dopasowują zmiany usług i zmniejszają czas dostarczania usług i czas przerw.

 • Rozwiązanie zabezpieczeń sieci kampusowych

  Zapewnia ochronę chmury, przewodu i terminala dzięki współpracy sieciowej, opartemu na inteligencji IP i elastyczności na żądanie.

 • Rozwiązanie zabezpieczeń filii

  Bezpieczne, kompleksowe systemy połączeniowe dla filii dużych przedsiębiorstw w połączeniu z szybkim wdrażaniem ośrodków oraz funkcjami scentralizowanego zarządzania. 

 • Rozwiązanie przeciwdziałające atakom APT i zapewniające zabezpieczenia w technologii Big Data

  Rozwiązanie przeciwdziałające atakom APT firmy Huawei jest oparte na funkcjach analitycznych Big Data i zapewnia modele wykrywania anomalii służące do wykrywania całych procesów ataku.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.