Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Jak zbudować proaktywny system obrony sieci?

 • In-Depth Defense

  Proaktywne wykrywanie zagrożeń dzięki technologii AI

 • Wide Application

  Zintegrowane zabezpieczenia sieci

 • Quick Deployment

  Automatyczna obsługa zależna od operacji biznesowych

Przenoszenie usług świadczonych przez przedsiębiorstwa w chmurę i do Internetu przekracza fizyczne bariery pomagające zabezpieczać konwencjonalne sieci IT. Nowe zagrożenia stają się coraz bardziej skomplikowane i trudne do zrozumienia, przez co tradycyjne pasywne zabezpieczenia tracą swoją efektywność. Powoduje to wydłużenie czasu wykrywania zagrożeń oraz reagowania na nie. Rozwiązanie SDSec Huawei umożliwia bardziej inteligentne wykrywanie zagrożeń, reagowanie na nie oraz obsługę i konserwację zabezpieczeń, a także poszerza możliwości zapobiegania zagrożeniom sieci korporacyjnych i infrastruktury telekomunikacyjnej, tym samym zwiększając efektywność obsługi i utrzymania zabezpieczeń oraz zmniejszając ich koszty.

Rozwiązania

 • Zabezpieczenie centrum danych w chmurze

 • Rozwiązanie zabezpieczeń sieci kampusowej

 • Rozwiązanie zabezpieczeń oddziałów

 • Rozwiązanie zabezpieczeń anty-APT i Big Data

Obsługuje wirtualizację usług z pełnym zabezpieczeniem, łączenie zasobów i warstwy L4-L7. Oferuje inteligentną ochronę od granic sieci po dzierżawców, przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami oraz świadomość stanu bezpieczeństwa.

Dzięki głębokiej integracji zabezpieczeń z sieciami kampusowymi, technologie SDN i sztucznej inteligencji są wykorzystywane do szybkiego wykrywania zaawansowanych zagrożeń w całej sieci oraz automatycznej orkiestracji, optymalizacji i wdrażania zasad bezpieczeństwa. W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, MTTD i MTTR są zredukowane o 90%.

Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa, bezpieczne kopie zapasowe w tunelu i silne uwierzytelnianie urządzeń użytkownika, z uproszczoną obsługą O&M, zapewniają bezpieczeństwo sieci oddziałów.
Oparte na systemie big data, rozwiązanie to zbiera informacje z całej sieci, przeprowadza wielowymiarowe oceny i dokładnie identyfikuje ataki APT, skutecznie zapobiegając atakom na złamanie podstawowych zasobów informacyjnych
 • Zabezpieczenie centrum danych w chmurze

  Obsługuje wirtualizację usług z pełnym zabezpieczeniem, łączenie zasobów i warstwy L4-L7. Oferuje inteligentną ochronę od granic sieci po dzierżawców, przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami oraz świadomość stanu bezpieczeństwa.

 • Rozwiązanie zabezpieczeń sieci kampusowej

  Dzięki głębokiej integracji zabezpieczeń z sieciami kampusowymi, technologie SDN i sztucznej inteligencji są wykorzystywane do szybkiego wykrywania zaawansowanych zagrożeń w całej sieci oraz automatycznej orkiestracji, optymalizacji i wdrażania zasad bezpieczeństwa. W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, MTTD i MTTR są zredukowane o 90%.

 • Rozwiązanie zabezpieczeń oddziałów

  Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa, bezpieczne kopie zapasowe w tunelu i silne uwierzytelnianie urządzeń użytkownika, z uproszczoną obsługą O&M, zapewniają bezpieczeństwo sieci oddziałów.
 • Rozwiązanie zabezpieczeń anty-APT i Big Data

  Oparte na systemie big data, rozwiązanie to zbiera informacje z całej sieci, przeprowadza wielowymiarowe oceny i dokładnie identyfikuje ataki APT, skutecznie zapobiegając atakom na złamanie podstawowych zasobów informacyjnych

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.