Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Jak zbudować proaktywny system obrony sieci?

 • In-Depth Defense

  Proaktywne wykrywanie zagrożeń dzięki technologii AI

 • Wide Application

  Zintegrowane zabezpieczenia sieci

 • Quick Deployment

  Automatyczna obsługa zależna od operacji biznesowych

Przenoszenie usług świadczonych przez przedsiębiorstwa w chmurę i do Internetu przekracza fizyczne bariery pomagające zabezpieczać konwencjonalne sieci IT. Nowe zagrożenia stają się coraz bardziej skomplikowane i trudne do zrozumienia, przez co tradycyjne pasywne zabezpieczenia tracą swoją efektywność. Powoduje to wydłużenie czasu wykrywania zagrożeń oraz reagowania na nie. Rozwiązanie SDSec Huawei umożliwia bardziej inteligentne wykrywanie zagrożeń, reagowanie na nie oraz obsługę i konserwację zabezpieczeń, a także poszerza możliwości zapobiegania zagrożeniom sieci korporacyjnych i infrastruktury telekomunikacyjnej, tym samym zwiększając efektywność obsługi i utrzymania zabezpieczeń oraz zmniejszając ich koszty.

Rozwiązania

 • Zabezpieczenie centrum danych w chmurze

 • Rozwiązanie zabezpieczeń sieci kampusowych

 • Rozwiązanie zabezpieczeń filii

 • Rozwiązanie przeciwdziałające atakom APT i zapewniające zabezpieczenia w technologii Big Data

Obsługuje wirtualizację usług z pełnym zabezpieczeniem, łączenie zasobów i warstwy L4-L7. Oferuje inteligentną ochronę od granic sieci po dzierżawców, przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami oraz świadomość stanu bezpieczeństwa.

Dzięki głębokiej integracji zabezpieczeń z sieciami kampusowymi, rozwiązanie to wykorzystuje technologie SDN i sztucznej inteligencji, umożliwiając szybkie wykrywanie zaawansowanych zagrożeń w całej sieci oraz automatyczne orkiestrację, optymalizację i wdrażanie zasad bezpieczeństwa. W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, rozwiązanie to skraca średni czas diagnostyki (MTTD) i średni czas naprawy (MTTR) o 90%.

Bezpieczne, kompleksowe systemy połączeniowe dla filii dużych przedsiębiorstw w połączeniu z szybkim wdrażaniem ośrodków oraz funkcjami scentralizowanego zarządzania. 

Rozwiązanie przeciwdziałające atakom APT firmy Huawei jest oparte na funkcjach analitycznych Big Data i zapewnia modele wykrywania anomalii służące do wykrywania całych procesów ataku.

 • Zabezpieczenie centrum danych w chmurze

  Obsługuje wirtualizację usług z pełnym zabezpieczeniem, łączenie zasobów i warstwy L4-L7. Oferuje inteligentną ochronę od granic sieci po dzierżawców, przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami oraz świadomość stanu bezpieczeństwa.

 • Rozwiązanie zabezpieczeń sieci kampusowych

  Dzięki głębokiej integracji zabezpieczeń z sieciami kampusowymi, rozwiązanie to wykorzystuje technologie SDN i sztucznej inteligencji, umożliwiając szybkie wykrywanie zaawansowanych zagrożeń w całej sieci oraz automatyczne orkiestrację, optymalizację i wdrażanie zasad bezpieczeństwa. W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, rozwiązanie to skraca średni czas diagnostyki (MTTD) i średni czas naprawy (MTTR) o 90%.

 • Rozwiązanie zabezpieczeń filii

  Bezpieczne, kompleksowe systemy połączeniowe dla filii dużych przedsiębiorstw w połączeniu z szybkim wdrażaniem ośrodków oraz funkcjami scentralizowanego zarządzania. 

 • Rozwiązanie przeciwdziałające atakom APT i zapewniające zabezpieczenia w technologii Big Data

  Rozwiązanie przeciwdziałające atakom APT firmy Huawei jest oparte na funkcjach analitycznych Big Data i zapewnia modele wykrywania anomalii służące do wykrywania całych procesów ataku.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.