Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Wyjdź poza SD-WAN z CloudWAN

Rozwiązanie Huawei CloudWAN przewyższa poprzednie, zapewniając wydajność trzy razy większą od średniej w branży. Rozwiązanie wykorzystuje zoptymalizowaną architekturę, akcelerację sprzętową, algorytmy oraz NetEngine AR6000 — wiodącą w branży serię routerów SD-WAN Huawei — w celu osiągnięcia ulepszonego połączenia między oddziałami. Dzięki CloudWAN sieci WAN mogą się dostosować do zmieniających się potrzeb biznesowych i poradzić sobie z szybkim wzrostem natężenia ruchu związanego z nowymi technologiami, takimi jak chmura, AI i 5G. Zbuduj wydajne sieci SD-WAN, które oferują optymalne doświadczenie, elastyczne sieci i uproszczoną obsługę.

Huawei jest liderem w branży SD-WAN i był pierwszym dostawcą SD-WAN, który przeszedł testy Europejskiego Centrum Testowania Zaawansowanych Sieci (EANTC). Zaklasyfikowany jako wyzwanie w zakresie infrastruktury WAN przez Gartnera, Huawei kontynuuje innowacje w dziedzinie SD-WAN dzięki współpracy z wieloma dostawcami sieci i przedsiębiorstwami. Rozwiązanie Huawei CloudWAN jest już w powszechnym użyciu komercyjnym i wykorzystuje HUAWEI CLOUD do świadczenia firmom usług połączeń sieciowych na żądanie.

Zalety

Architektura rozwiązania

Rozwiązanie CloudWAN obejmuje routery z serii NetEngine AR6000, rozproszony komponent sterujący, iMaster NCE, zewnętrzny orkiestrator i inne systemy aplikacji.

 • iMaster NCE: automatycznie aranżuje topologie i zasady, monitoruje wydajność i stan oraz udostępnia interfejsy północne API RESTful do łączenia się z zewnętrznymi koordynatorami i innymi systemami.

  Rozproszony komponent sterujący: rozprowadza na żądanie informacje o trasach i tunelach VPN między CPE, zgodnie z zasadami topologii VPN zdefiniowanymi przez użytkownika.

  Router serii NetEngine AR6000 : działa głównie jako wyjściowy CPE w oddziale przedsiębiorstwa lub w centrum danych.

Zastosowania

 • Elastyczne sieci

 • Doświadczenia aplikacji

 • Uproszczona obsługa

 • Otwartość i Multi-Cloud

 • Ochrona oddziałów

 • Elastyczne sieci

  sd wan application scenarios 01
  Elastyczne sieci

  Uzyskaj pełną elastyczność sieci i skaluj swoją sieć w miarę rozwoju firmy. Rozwiązanie CloudWAN oferuje ponad 20 modeli sieciowych, w tym siatki, hierarchię, dostęp IaaS/SaaS i tradycyjne MPLS, a także tryby po stronie sieci LAN, takie jak bezpośrednie połączenie, dual-homing i częściowy pierścień.

 • Doświadczenia aplikacji

  sd wan application scenarios 02
  Doświadczenia aplikacji

  Dokładnie i inteligentnie identyfikuj złożone usługi i SaaS w uzupełnieniu do aplikacji zdefiniowanych przez użytkownika poprzez identyfikację pierwszego pakietu (FPI) i świadomość usług (SA). Z inteligentnym wyborem ścieżki (iPath), optymalizuj ścieżki zgodnie z umowami SLA i priorytetami, aby zapewnić optymalne doświadczenie kluczowych aplikacji i osiągnąć wykorzystanie pasma do 90%.

 • Uproszczona obsługa

  sd wan application scenarios 03
  Uproszczona obsługa

  Wykorzystaj obsługę zero-touch i funkcje plug-and-play, aby zautomatyzować wdrażanie sieci WAN w ciągu kilku minut za pośrednictwem poczty e-mail, dysku USB, centrum rejestracji lub DHCP. Dzięki wizualizowanemu statusowi sieci i wszechstronnym statystykom serwisu, łącza i aplikacji rozwiązanie CloudWAN ułatwia diagnostykę błędów i zmniejsza koszty OPEX o 80%. Uzyskaj pełną automatyzację procesów E2E - zautomatyzuj koordynację topologii sieci i jej wdrożenie, wybór trasy, QoS i konfigurację polityki usług bezpieczeństwa z ponad 20 modelami sieci i scenariuszami połączeń.

 • Otwartość i Multi-Cloud

  sd wan application scenarios 04
  Otwartość i Multi-Cloud

  Zintegruj swoje zasoby za pomocą otwartych interfejsów API dla podstawowej sieci, konfiguracji polityki nakładek, obsługi i konserwacji, monitorowania oraz innych scenariuszy połączeń. Dzięki rozwiązaniu CloudWAN można ujednolicić działanie wielu systemów, skonsolidować portal klienta i centralnie zarządzać usługami. Ponadto rozwiązanie CloudWAN współpracuje z HUAWEI CLOUD i chmurami firm trzecich, obsługuje jednoprzebiegowy dostęp do chmury i zapewnia optymalne połączenie IaaS/SaaS.

 • Ochrona oddziałów

  Ochrona oddziałów
  Chroń swoje oddziały dzięki zintegrowanym funkcjom bezpieczeństwa, bezpiecznej kopii zapasowej tunelu i silnemu uwierzytelnianiu urządzeń użytkownika, jednocześnie upraszczając zarządzanie.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.