Strona używa tzw. cookies. Przechodząc do serwisu lub zamykając ten komunikat przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na wykorzystanie cookies. Więcej w naszej Polityce prywatności

Need Help?

  Dlaczego Huawei?

  • Zaawansowane technologie

   Opatentowany przez firmę Huawei algorytm planowania przeciążenia umożliwia inteligentną obsługę i utrzymanie oraz skraca czas uczenia się mechanizmów sztucznej inteligencji o 40%.

  • Dojrzałe zastosowanie komercyjne

   Rozwiązanie CloudFabric firmy Huawei wdrożono w ponad 2800 centrach danych w ponad 120 krajach.

  • Otwarte architektury

   Firma Huawei współpracuje z 20 największymi partnerami w zakresie wzajemnej komunikacji urządzeń. Dzięki temu mikroukłady, urządzenia i kontrolery z ekosystemu mają otwartą architekturę i współpracują ze sobą.

  Sieć centrum danych w chmurze realizująca określone cele biznesowe

  Powszechne wykorzystanie przetwarzania w chmurze, Big Data i mobilnego dostępu do Internetu przyspiesza wprowadzenie nowych usług i zwiększa ilość informacji przetwarzanych przez centrum danych. Wymaga to szybkiej odpowiedzi sieci w centrum danych.

  Rozwiązanie sieci centrum danych w chmurze — CloudFabric firmy Huawei — oferuje klientom sieci centrum danych nowej generacji, które wykorzystują szybkie wdrażanie sieci, inteligentną obsługę i utrzymanie sieci, połączenia ultraszerokopasmowe i tworzą otwarty ekosystem. Ponadto rozwiązanie to obejmuje modele sieci szkieletowych dla różnych scenariuszy branżowych i obsługuje elastyczne dostosowywanie na życzenie dzięki samoobsłudze umożliwiające szybkie projektowanie branżowych rozwiązań sieci centrum danych w chmurze. Obecnie rozwiązanie to działa w ponad 2800 centrach danych na całym świecie.

  Rozwiązania

  • Sieć centrum danych CloudFabric

  • AI Fabric Intelligent and Lossless Data Center Network

  • Rozwiązanie do połączeń wzajemnych centrum danych w chmurze

  • Rozwiązanie zabezpieczające centrum danych w chmurze

  Sieć centrum danych CloudFabric

  Rozwiązanie CloudFabric firmy jest oparte na flagowych przełącznikach szkieletowych CloudEngine 12800, bardzo wydajnych przełącznikach ToR CloudEngine 8800/7800/6800/5800 oraz przełączniku wirtualnym CloudEngine 1800V. Rozwiązanie współpracuje z Huawei Agile Controller, inteligentną platformą analizy sieci FabricInsight. Oferuje klientom sieci centrum danych nowej generacji, które umożliwiają szybkie wdrażanie sieci, inteligentną obsługę i utrzymanie sieci, połączenia ultraszerokopasmowe i tworzą otwarty ekosystem.

  AI Fabric Intelligent and Lossless Data Center Network
  Huawei launched AI Fabric Ultra-High-Speed Ethernet solution, the industry’s first Ethernet-based AI DCN solution. The solution is composed of CloudEngine series data center switches. It uses innovative technologies, such as precise congestion flow identification, dynamic congestion waterline setting, and fast backpressure mechanism, to provide customers with the optimal network performance. It also supports flexible network expansion and automatic service provisioning, and has been used in fields such as large supercomputing centers, research institutes, and Internet AI.
  Rozwiązanie do połączeń wzajemnych centrum danych w chmurze

  Rozwiązanie DCI firmy Huawei umożliwia integrację obecnych i przyszłych sieci w chmurze, usprawnia migrację danych z dużą szybkością między centrami danych, eliminuje wąskie gardła związane z przepustowością, zwiększa wykorzystanie przepustowości między centrami danych i obniża o połowę zużycie energii w pomieszczeniach informatycznych. 

  Dzięki technologii połączeń wzajemnych o dużej szybkości 400G, zintegrowanej karcie liniowej routera 4T i kontroli całej sieci opartej na Agile Controller umożliwia efektywne świadczenie usług w chmurze w firmach oraz szybkie zwiększanie przepustowości sieci. Umożliwia szybkie świadczenie usług oraz monitorowanie i dostosowywanie ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym.

  Rozwiązanie zabezpieczające centrum danych w chmurze

  Rozwiązanie Huawei elastycznie, prosto i skutecznie zapewnia bezpieczeństwo granic sieci centrum danych, wirtualnych warstw i najemców. Obsługuje wirtualizację usług o pełnym poziomie bezpieczeństwa, łączenie zasobów i warstw L4-L7. Oferuje inteligentną ochronę od granic sieci do najemców, przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami oraz postawę bezpieczeństwa. Rozwiązanie zapewnia ujednolicone zarządzanie wszystkimi zasobami za pomocą polityk bezpieczeństwa, które elastycznie dopasowują zmiany usług i zmniejszają czas dostarczania usług i czas przerw.

  • Sieć centrum danych CloudFabric

   Sieć centrum danych CloudFabric

   Rozwiązanie CloudFabric firmy jest oparte na flagowych przełącznikach szkieletowych CloudEngine 12800, bardzo wydajnych przełącznikach ToR CloudEngine 8800/7800/6800/5800 oraz przełączniku wirtualnym CloudEngine 1800V. Rozwiązanie współpracuje z Huawei Agile Controller, inteligentną platformą analizy sieci FabricInsight. Oferuje klientom sieci centrum danych nowej generacji, które umożliwiają szybkie wdrażanie sieci, inteligentną obsługę i utrzymanie sieci, połączenia ultraszerokopasmowe i tworzą otwarty ekosystem.

  • AI Fabric Intelligent and Lossless Data Center Network

   AI Fabric Intelligent and Lossless Data Center Network
   Huawei launched AI Fabric Ultra-High-Speed Ethernet solution, the industry’s first Ethernet-based AI DCN solution. The solution is composed of CloudEngine series data center switches. It uses innovative technologies, such as precise congestion flow identification, dynamic congestion waterline setting, and fast backpressure mechanism, to provide customers with the optimal network performance. It also supports flexible network expansion and automatic service provisioning, and has been used in fields such as large supercomputing centers, research institutes, and Internet AI.
  • Rozwiązanie do połączeń wzajemnych centrum danych w chmurze

   Rozwiązanie do połączeń wzajemnych centrum danych w chmurze

   Rozwiązanie DCI firmy Huawei umożliwia integrację obecnych i przyszłych sieci w chmurze, usprawnia migrację danych z dużą szybkością między centrami danych, eliminuje wąskie gardła związane z przepustowością, zwiększa wykorzystanie przepustowości między centrami danych i obniża o połowę zużycie energii w pomieszczeniach informatycznych. 

   Dzięki technologii połączeń wzajemnych o dużej szybkości 400G, zintegrowanej karcie liniowej routera 4T i kontroli całej sieci opartej na Agile Controller umożliwia efektywne świadczenie usług w chmurze w firmach oraz szybkie zwiększanie przepustowości sieci. Umożliwia szybkie świadczenie usług oraz monitorowanie i dostosowywanie ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym.

  • Rozwiązanie zabezpieczające centrum danych w chmurze

   Rozwiązanie zabezpieczające centrum danych w chmurze

   Rozwiązanie Huawei elastycznie, prosto i skutecznie zapewnia bezpieczeństwo granic sieci centrum danych, wirtualnych warstw i najemców. Obsługuje wirtualizację usług o pełnym poziomie bezpieczeństwa, łączenie zasobów i warstw L4-L7. Oferuje inteligentną ochronę od granic sieci do najemców, przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami oraz postawę bezpieczeństwa. Rozwiązanie zapewnia ujednolicone zarządzanie wszystkimi zasobami za pomocą polityk bezpieczeństwa, które elastycznie dopasowują zmiany usług i zmniejszają czas dostarczania usług i czas przerw.

  Aplikacje przepływu danych

  • 0103

   Jako inżynier odpowiedzialny za obsługę filmowej witryny, mogę odtwarzać do 30 000 filmów dziennie i udostępniać je w 5 minut.

   Dzięki rozwiązaniu CloudFabric Huawei i Agile Controller zawartość witryny wideo można udostępnić 10 centrom danych na całym świecie, a także automatycznie udostępnić i zarządzać 50 milionami filmów. Znacznie ułatwia to organizowanie premier, oglądanie popularnych programów i poprawia komfort obsługi.

  • 0203

   AI Fabric Intelligent and Lossless Data Center Network Solution

   Huawei launched AI Fabric Ultra-High-Speed Ethernet solution, the industry’s first Ethernet-based AI DCN solution. The solution is composed of CloudEngine series data center switches. It uses innovative technologies, such as precise congestion flow identification, dynamic congestion waterline setting, and fast backpressure mechanism, to provide customers with the optimal network performance. It also supports flexible network expansion and automatic service provisioning, and has been used in fields such as large supercomputing centers, research institutes, and Internet AI.
  • 0303

   Czy jesteś inżynierem ds. obsługi i utrzymania w banku, który musi monitorować 30 milionów procesów przepływu danych 500 aplikacji w 15 centrach danych na całym świecie?

   Korzystając z platformy Huawei FabricInsight do inteligentnej obsługi i utrzymania, inżynierowie mogą monitorować sieci z perspektywy aplikacji, aktywnie identyfikować trzy unikatowe typy problemów, wykrywać usterki przed ich wystąpieniem i lokalizować je w ciągu kilku minut.

  Dla partnerów

  Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
  Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.

  WORLDWIDE