This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

Need Help?

  Na czym polegają sieci funkcjonalne?

  • Inteligentne rozwiązania

  • Uproszczone

  • Ultraszerokopasmowe

  • Bezpieczne

  • Otwartość

  Najnowsze badanie[1] przeprowadzone przez firmę Gartner z udziałem 3160 dyrektorów IT z 15 branż wykazało, że cyfryzacja odpowiada średnio na 20% przychodów ich przedsiębiorstw i że około 35% procesów biznesowych tych przedsiębiorstw zostało już poddanych takiej cyfryzacji. Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw w coraz większym stopniu polega na rozwoju Internetu rzeczy (IoT) i jest kształtowana przez technologie sztucznej inteligencji (AI), Big Data oraz w chmurze, sprawiając, że percepcja komfortu obsługi w czasie rzeczywistym, adaptacyjna optymalizacja i przewidywanie operacji nabierają kluczowego znaczenia dla zwiększenia efektywności transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

  Rozwiązanie sieci funkcjonalnych Huawei wprowadza technologie Big Data i AI do sieci działających całkowicie w chmurze. Rozwiązanie jest oparte na logice biznesowej i strategiach usług bazujących na wrażeniach użytkowników końcowych, pomagając przedsiębiorstwom budować sieci cyfrowe ukierunkowane na użytkownika.

  Rozwiązanie sieci funkcjonalnych Huawei umożliwia uzależnioną od zastosowania automatyzację i inteligencję na wysokim poziomie. Obejmuje to identyfikację proaktywnych celów biznesowych, automatyczne kompleksowe konfigurowanie sieci, percepcję wrażeń użytkowników w czasie rzeczywistym, predyktywne analizy oraz proaktywną optymalizację sieci. Sieć funkcjonalna może również pełnić rolę otwartej platformy przedsiębiorstwa ukierunkowanej na specyfikę branży. Zapewnia dostęp do rozbudowanych, otwartych interfejsów API i narzędzi programowania oraz zweryfikowanych aplikacji branżowych, wspierających tworzenie rozbudowanego ekosystemu aplikacji.

  [1]: Gartner, „The 2018 CIO Agenda: Mastering the New Job of the CIO”, Andy Rowsell-Jones, Tomas Nielsen i inni (29 września 2017 r.)

  Rozwiązania

  • Rozwiązanie dla sieci kampusowej

  • Rozwiązanie sieci centrum danych

  • Rozwiązanie SD-WAN

  • Rozwiązanie Agile WAN

  Rozwiązanie dla sieci kampusowej

  Rozwiązanie CloudCampus firmy Huawei, idealne dla firmowych sieci kampusowych, wykorzystuje nową koncepcję sieci realizującej określone cele (IDN). Dzięki wprowadzeniu technologii analizy Big Data i sztucznej inteligencji do chmury oraz wdrożeniom sieci SDN rozwiązanie CloudCampus firmy Huawei ułatwia firmom tworzenie przyszłościowych sieci, które umożliwiają automatyczne świadczenie usług, predykcyjne wykrywanie usterek, nieustannie zapewniają optymalny komfort obsługi oraz inteligentnie wykrywają zagrożenia w całej sieci. Sieci zbudowane z wykorzystaniem rozwiązania CloudCampus firmy Huawei działają inteligentnie, są proste, bezpieczne i otwarte. Zapewniają optymalny komfort obsługi każdego użytkownika, w każdej aplikacji, w każdej chwili oraz ochronę przed nieznanymi i wszechobecnymi atakami. Umożliwia to przyspieszenie transformacji cyfrowej firm.

  • Rozwiązanie dla sieci kampusowej zarządzanej w chmurze

   Rozwiązanie firmy Huawei dla sieci kampusowej zarządzanej w chmurze jest przeznaczone dla małych i średnich firm, w tym mających wiele filii. Umożliwia zarządzanie w całym cyklu życia w chmurze (planowanie, wdrażanie, obsługa i utrzymanie po optymalizację) oraz poprawę efektywności obsługi i utrzymania. Przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny dostarczany w tym rozwiązania upraszczają zarządzanie siecią, a zdalna obsługa i utrzymanie znacznie obniża koszty. Dzięki zastosowaniu otwartej platformy to bogate w funkcje rozwiązanie przyspiesza wdrażanie aplikacji cyfrowych w takich branżach jak handel detaliczny, centrum handlowe/supermarket i edukacja podstawowa.

   Ucz się więcej
  • Rozwiązanie kampusowej sieci zwinnej firmy Huawei

   Rozwiązanie w zakresie kampusowej sieci agile firmy Huawei zostało idealnie dostosowane do potrzeb średnich i dużych przedsiębiorstw. Bazuje na innowacjach IDN firmy Huawei i integruje technologie dużych zbiorów danych, AI i SDN z sieciami. Dzięki tym zaletom klienci mogą budować wysokiej jakości sieci przewodowe i bezprzewodowe z atrakcyjnymi funkcjami, takimi jak zautomatyzowane świadczenie usług, inteligentne doświadczanie i powszechna ochrona bezpieczeństwa. Rozwiązanie jest dostosowane do potrzeb rządów, instytucji szkolnictwa wyższego, dużych przedsiębiorstw i innych sektorów.

   Ucz się więcej
  • Rozwiązanie All-Scenario WLAN

   Rozwiązanie WLAN All-Scenario firmy Huawei doskonale dostosowuje się do różnych scenariuszy, takich jak równoczesny dostęp do dużej liczby terminali, gęsto rozmieszczone pokoje, łączność bezprzewodowa w biurze, Wi-Fi i IoT oraz zewnętrzny zasięg o dużej gęstości. Rozwiązanie zapewnia schematy sieciowe specyficzne dla scenariuszy oraz pełną gamę modeli produktów i jest zgodne ze standardami Wi-Fi 5 i Wi-Fi 6. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania klienci korzystający z różnych branż, takich jak edukacja, biznes, przedsiębiorstwa, opieka zdrowotna i stadion, osiągają niespotykany dotąd poziom bezkompromisowego korzystania z sieci WLAN.

   Ucz się więcej
  • Rozwiązanie AgilePOL

   Rozwiązanie Agile POL firmy Huawei integruje różne systemy (w tym dotyczące danych, połączeń głosowych, wideo i dostępu do sieci Wi-Fi) w jednej sieci światłowodowej i ma szereg zalet w porównaniu do innych rozwiązań w branży.

   Ucz się więcej
  • Rozwiązanie zabezpieczeń sieci kampusowych
   Zapewnia ochronę chmury, przewodu i terminala dzięki współpracy sieciowej, opartemu na inteligencji IP i elastyczności na żądanie.
   Ucz się więcej
  Rozwiązanie sieci centrum danych

  Powszechne wykorzystanie przetwarzania w chmurze, Big Data i mobilnego dostępu do Internetu przyspiesza wprowadzenie nowych usług i zwiększa ilość informacji przetwarzanych przez centrum danych. Wymaga to szybkiej odpowiedzi sieci w centrum danych.

  Rozwiązanie CloudFabric sieci centrum danych w chmurze firmy Huawei wykorzystuje flagowe przełączniki sieci szkieletowej serii CloudEngine 12800, wydajne zestawy przełączników serii CloudEngine 8800/7800/6800/5800 oraz przełącznik wirtualny CloudEngine 1800V. Rozwiązanie to współpracuje z Agile Controller firmy Huawei, dzięki czemu klienci mają do dyspozycji sieci centrum danych nowej generacji, które wykorzystują technologię SDN w celu szybkiego i elastycznego projektowania rozwiązań, zautomatyzowanego wdrażania sieci oraz inteligentnej obsługi i utrzymania sieci.

  • Sieć centrum danych CloudFabric

   Rozwiązanie CloudFabric firmy jest oparte na flagowych przełącznikach szkieletowych CloudEngine 12800, bardzo wydajnych przełącznikach ToR CloudEngine 8800/7800/6800/5800 oraz przełączniku wirtualnym CloudEngine 1800V. Rozwiązanie współpracuje z Huawei Agile Controller, inteligentną platformą analizy sieci FabricInsight. Oferuje klientom sieci centrum danych nowej generacji, które umożliwiają szybkie wdrażanie sieci, inteligentną obsługę i utrzymanie sieci, połączenia ultraszerokopasmowe i tworzą otwarty ekosystem.

   Ucz się więcej
  • AI Fabric Intelligent and Lossless Data Center Network
   Huawei launched AI Fabric Ultra-High-Speed Ethernet solution, the industry’s first Ethernet-based AI DCN solution. The solution is composed of CloudEngine series data center switches. It uses innovative technologies, such as precise congestion flow identification, dynamic congestion waterline setting, and fast backpressure mechanism, to provide customers with the optimal network performance. It also supports flexible network expansion and automatic service provisioning, and has been used in fields such as large supercomputing centers, research institutes, and Internet AI.
   Ucz się więcej
  • Rozwiązanie do połączeń wzajemnych centrum danych w chmurze

   Rozwiązanie DCI firmy Huawei umożliwia integrację obecnych i przyszłych sieci w chmurze, usprawnia migrację danych z dużą szybkością między centrami danych, eliminuje wąskie gardła związane z przepustowością, zwiększa wykorzystanie przepustowości między centrami danych i obniża o połowę zużycie energii w pomieszczeniach informatycznych. 

   Dzięki technologii połączeń wzajemnych o dużej szybkości 400G, zintegrowanej karcie liniowej routera 4T i kontroli całej sieci opartej na Agile Controller umożliwia efektywne świadczenie usług w chmurze w firmach oraz szybkie zwiększanie przepustowości sieci. Umożliwia szybkie świadczenie usług oraz monitorowanie i dostosowywanie ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym.

   Ucz się więcej
  • Rozwiązanie zabezpieczające centrum danych w chmurze

   Rozwiązanie Huawei elastycznie, prosto i skutecznie zapewnia bezpieczeństwo granic sieci centrum danych, wirtualnych warstw i najemców. Obsługuje wirtualizację usług o pełnym poziomie bezpieczeństwa, łączenie zasobów i warstw L4-L7. Oferuje inteligentną ochronę od granic sieci do najemców, przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami oraz postawę bezpieczeństwa. Rozwiązanie zapewnia ujednolicone zarządzanie wszystkimi zasobami za pomocą polityk bezpieczeństwa, które elastycznie dopasowują zmiany usług i zmniejszają czas dostarczania usług i czas przerw.

   Ucz się więcej
  Rozwiązanie SD-WAN

  Rozwiązanie programowej sieci WAN (SD-WAN) firmy Huawei rozwiązuje problemy dotyczące sieci firmowych, takie jak wysokie koszty, niski komfort pracy, wolne wdrażanie oraz utrudniona obsługa i utrzymanie. Jest to możliwe dzięki zapewnieniu wzajemnego połączenia na życzenie między filiami, filiami a centralą oraz między filiami a chmurą. Zapewnia doskonały komfort dzięki opartemu na aplikacji inteligentnemu sterowaniu i przyspieszaniu ruchu sieciowego, szeregu otwartych uniwersalnych bram komputerowych (uCPE) oraz opartej na chmurze wizualizowanej obsłudze i utrzymaniu.

  • All-Scenario Interconnection

   Wdrażając vCPE o wysokiej wydajności przekierowania w chmurze, Huawei pomaga przedsiębiorstwom w istniejących sieciach WAN łączyć się z chmurą szybko i na żądanie.

   Ucz się więcej
  • Rozwiązanie do optymalizacji jakości pracy w aplikacjach

   Dzięki możliwości dokładnej identyfikacji znanych i niestandardowych aplikacji to rozwiązanie wykorzystuje inteligentne zarządzanie ruchem w oparciu o aplikację do jego obsługi i przyspieszania.  Rozróżnia usługi sieciowe i zasady ruchu dla różnych aplikacji, umożliwiając pracę z najważniejszymi aplikacjami bez utraty danych.

   Ucz się więcej
  • Wdrażanie usług VAS na życzenie

   Rozwiązanie zapewnia otwarte urządzenia uCPE oparte na architekturze x86 lub ARM i obsługuje wdrażanie na żądanie najpopularniejszych usług VAS (takich jak vWOC i vFW), umożliwiając szybkie świadczenia firmom usług VAS oraz tworzenie branżowego ekosystemu korzystnego dla wszystkich użytkowników.

   Ucz się więcej
  • Inteligentna obsługa i utrzymanie

   Rozwiązanie zapewnia elastyczne świadczenie bezobsługowe i działanie urządzeń w trybie plug-and-play. Umożliwia także wizualizację stanu w całej sieci i udostępnia rozbudowane informacje statystyczne dotyczące lokalizacji, połączenia i aplikacji, co ułatwia diagnozowanie usterek i zmniejsza koszty operacyjne.

   Ucz się więcej
  • Rozwiązanie zabezpieczeń filii

   Bezpieczne, kompleksowe systemy połączeniowe dla filii dużych przedsiębiorstw w połączeniu z szybkim wdrażaniem ośrodków oraz funkcjami scentralizowanego zarządzania. 

   Ucz się więcej
  Rozwiązanie Agile WAN

  Rozwiązanie Agile WAN firmy Huawei wykorzystuje technologie, takie jak SDN i połączenie technologii IP z technologią światłowodową umożliwiające firmom transformację cyfrową.

  • Rozwiązanie dla korporacyjnych sieci transportowych

   Sieci transportowe są fundamentem innowacyjnych aplikacji informatycznych. Firma Huawei, będąca liderem w dziedzinie sieci transportowych, dostarcza szybkich, inteligentnych i niezawodnych rozwiązań transportowych o wysokiej przepustowości, nieulegających przeciążeniom, opartych na technologii WDM/OTN, MSTP i systemach mikrofalowych.

   Firma Huawei dokłada wszelkich starań, aby dostarczać klientom na całym świecie rozwiązania najwyższej klasy w zakresie sieci transportowych. Zgodnie z danymi firmy doradczej Ovum, na przestrzeni ostatnich czterech kwartałów firma Huawei była jednym z liderów rynku globalnej branży transmisji optycznej, WDM/OTN oraz sieci 100 Gb/s. Jak donosi firma doradcza Dell'Oro, przez ostatnie cztery kwartały firma Huawei zajmowała również pierwsze miejsce wśród dostawców systemów mikrofalowych z całego świata.

   Ucz się więcej
  • Rozwiązanie IP realizujące wytyczone cele biznesowe

   Dzięki wiodącym w branży chipsetom rdzeniowym opracowanym przez firmę Huawei, zaawansowanej architekturze SDN i dojrzałej, wszechstronnej platformie oprogramowania do routingu, routery serwisowe wysokiej klasy serii NE stanowią podstawę trwałej ewolucji sieci WAN z inteligentnym routingiem dla różnych branż.

   Duża przepustowość, wysoka niezawodność, łatwa obsługa i utrzymanie oraz niskie zużycie energii powodują, że routery agile tego typu ułatwiają firmom tworzenie otwartych i inteligentnych sieci o wysokiej przepustowości umożliwiających świadczenie różnego typu usług o zróżnicowanym poziome jakości.

   Ucz się więcej
  • Rozwiązanie dla sieci kampusowej

   Rozwiązanie dla sieci kampusowej

   Rozwiązanie CloudCampus firmy Huawei, idealne dla firmowych sieci kampusowych, wykorzystuje nową koncepcję sieci realizującej określone cele (IDN). Dzięki wprowadzeniu technologii analizy Big Data i sztucznej inteligencji do chmury oraz wdrożeniom sieci SDN rozwiązanie CloudCampus firmy Huawei ułatwia firmom tworzenie przyszłościowych sieci, które umożliwiają automatyczne świadczenie usług, predykcyjne wykrywanie usterek, nieustannie zapewniają optymalny komfort obsługi oraz inteligentnie wykrywają zagrożenia w całej sieci. Sieci zbudowane z wykorzystaniem rozwiązania CloudCampus firmy Huawei działają inteligentnie, są proste, bezpieczne i otwarte. Zapewniają optymalny komfort obsługi każdego użytkownika, w każdej aplikacji, w każdej chwili oraz ochronę przed nieznanymi i wszechobecnymi atakami. Umożliwia to przyspieszenie transformacji cyfrowej firm.

   • Rozwiązanie dla sieci kampusowej zarządzanej w chmurze

    Rozwiązanie firmy Huawei dla sieci kampusowej zarządzanej w chmurze jest przeznaczone dla małych i średnich firm, w tym mających wiele filii. Umożliwia zarządzanie w całym cyklu życia w chmurze (planowanie, wdrażanie, obsługa i utrzymanie po optymalizację) oraz poprawę efektywności obsługi i utrzymania. Przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny dostarczany w tym rozwiązania upraszczają zarządzanie siecią, a zdalna obsługa i utrzymanie znacznie obniża koszty. Dzięki zastosowaniu otwartej platformy to bogate w funkcje rozwiązanie przyspiesza wdrażanie aplikacji cyfrowych w takich branżach jak handel detaliczny, centrum handlowe/supermarket i edukacja podstawowa.

    Ucz się więcej
   • Rozwiązanie kampusowej sieci zwinnej firmy Huawei

    Rozwiązanie w zakresie kampusowej sieci agile firmy Huawei zostało idealnie dostosowane do potrzeb średnich i dużych przedsiębiorstw. Bazuje na innowacjach IDN firmy Huawei i integruje technologie dużych zbiorów danych, AI i SDN z sieciami. Dzięki tym zaletom klienci mogą budować wysokiej jakości sieci przewodowe i bezprzewodowe z atrakcyjnymi funkcjami, takimi jak zautomatyzowane świadczenie usług, inteligentne doświadczanie i powszechna ochrona bezpieczeństwa. Rozwiązanie jest dostosowane do potrzeb rządów, instytucji szkolnictwa wyższego, dużych przedsiębiorstw i innych sektorów.

    Ucz się więcej
   • Rozwiązanie All-Scenario WLAN

    Rozwiązanie WLAN All-Scenario firmy Huawei doskonale dostosowuje się do różnych scenariuszy, takich jak równoczesny dostęp do dużej liczby terminali, gęsto rozmieszczone pokoje, łączność bezprzewodowa w biurze, Wi-Fi i IoT oraz zewnętrzny zasięg o dużej gęstości. Rozwiązanie zapewnia schematy sieciowe specyficzne dla scenariuszy oraz pełną gamę modeli produktów i jest zgodne ze standardami Wi-Fi 5 i Wi-Fi 6. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania klienci korzystający z różnych branż, takich jak edukacja, biznes, przedsiębiorstwa, opieka zdrowotna i stadion, osiągają niespotykany dotąd poziom bezkompromisowego korzystania z sieci WLAN.

    Ucz się więcej
   • Rozwiązanie AgilePOL

    Rozwiązanie Agile POL firmy Huawei integruje różne systemy (w tym dotyczące danych, połączeń głosowych, wideo i dostępu do sieci Wi-Fi) w jednej sieci światłowodowej i ma szereg zalet w porównaniu do innych rozwiązań w branży.

    Ucz się więcej
   • Rozwiązanie zabezpieczeń sieci kampusowych
    Zapewnia ochronę chmury, przewodu i terminala dzięki współpracy sieciowej, opartemu na inteligencji IP i elastyczności na żądanie.
    Ucz się więcej
  • Rozwiązanie sieci centrum danych

   Rozwiązanie sieci centrum danych

   Powszechne wykorzystanie przetwarzania w chmurze, Big Data i mobilnego dostępu do Internetu przyspiesza wprowadzenie nowych usług i zwiększa ilość informacji przetwarzanych przez centrum danych. Wymaga to szybkiej odpowiedzi sieci w centrum danych.

   Rozwiązanie CloudFabric sieci centrum danych w chmurze firmy Huawei wykorzystuje flagowe przełączniki sieci szkieletowej serii CloudEngine 12800, wydajne zestawy przełączników serii CloudEngine 8800/7800/6800/5800 oraz przełącznik wirtualny CloudEngine 1800V. Rozwiązanie to współpracuje z Agile Controller firmy Huawei, dzięki czemu klienci mają do dyspozycji sieci centrum danych nowej generacji, które wykorzystują technologię SDN w celu szybkiego i elastycznego projektowania rozwiązań, zautomatyzowanego wdrażania sieci oraz inteligentnej obsługi i utrzymania sieci.

   • Sieć centrum danych CloudFabric

    Rozwiązanie CloudFabric firmy jest oparte na flagowych przełącznikach szkieletowych CloudEngine 12800, bardzo wydajnych przełącznikach ToR CloudEngine 8800/7800/6800/5800 oraz przełączniku wirtualnym CloudEngine 1800V. Rozwiązanie współpracuje z Huawei Agile Controller, inteligentną platformą analizy sieci FabricInsight. Oferuje klientom sieci centrum danych nowej generacji, które umożliwiają szybkie wdrażanie sieci, inteligentną obsługę i utrzymanie sieci, połączenia ultraszerokopasmowe i tworzą otwarty ekosystem.

    Ucz się więcej
   • AI Fabric Intelligent and Lossless Data Center Network
    Huawei launched AI Fabric Ultra-High-Speed Ethernet solution, the industry’s first Ethernet-based AI DCN solution. The solution is composed of CloudEngine series data center switches. It uses innovative technologies, such as precise congestion flow identification, dynamic congestion waterline setting, and fast backpressure mechanism, to provide customers with the optimal network performance. It also supports flexible network expansion and automatic service provisioning, and has been used in fields such as large supercomputing centers, research institutes, and Internet AI.
    Ucz się więcej
   • Rozwiązanie do połączeń wzajemnych centrum danych w chmurze

    Rozwiązanie DCI firmy Huawei umożliwia integrację obecnych i przyszłych sieci w chmurze, usprawnia migrację danych z dużą szybkością między centrami danych, eliminuje wąskie gardła związane z przepustowością, zwiększa wykorzystanie przepustowości między centrami danych i obniża o połowę zużycie energii w pomieszczeniach informatycznych. 

    Dzięki technologii połączeń wzajemnych o dużej szybkości 400G, zintegrowanej karcie liniowej routera 4T i kontroli całej sieci opartej na Agile Controller umożliwia efektywne świadczenie usług w chmurze w firmach oraz szybkie zwiększanie przepustowości sieci. Umożliwia szybkie świadczenie usług oraz monitorowanie i dostosowywanie ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym.

    Ucz się więcej
   • Rozwiązanie zabezpieczające centrum danych w chmurze

    Rozwiązanie Huawei elastycznie, prosto i skutecznie zapewnia bezpieczeństwo granic sieci centrum danych, wirtualnych warstw i najemców. Obsługuje wirtualizację usług o pełnym poziomie bezpieczeństwa, łączenie zasobów i warstw L4-L7. Oferuje inteligentną ochronę od granic sieci do najemców, przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami oraz postawę bezpieczeństwa. Rozwiązanie zapewnia ujednolicone zarządzanie wszystkimi zasobami za pomocą polityk bezpieczeństwa, które elastycznie dopasowują zmiany usług i zmniejszają czas dostarczania usług i czas przerw.

    Ucz się więcej
  • Rozwiązanie SD-WAN

   Rozwiązanie SD-WAN

   Rozwiązanie programowej sieci WAN (SD-WAN) firmy Huawei rozwiązuje problemy dotyczące sieci firmowych, takie jak wysokie koszty, niski komfort pracy, wolne wdrażanie oraz utrudniona obsługa i utrzymanie. Jest to możliwe dzięki zapewnieniu wzajemnego połączenia na życzenie między filiami, filiami a centralą oraz między filiami a chmurą. Zapewnia doskonały komfort dzięki opartemu na aplikacji inteligentnemu sterowaniu i przyspieszaniu ruchu sieciowego, szeregu otwartych uniwersalnych bram komputerowych (uCPE) oraz opartej na chmurze wizualizowanej obsłudze i utrzymaniu.

   • All-Scenario Interconnection

    Wdrażając vCPE o wysokiej wydajności przekierowania w chmurze, Huawei pomaga przedsiębiorstwom w istniejących sieciach WAN łączyć się z chmurą szybko i na żądanie.

    Ucz się więcej
   • Rozwiązanie do optymalizacji jakości pracy w aplikacjach

    Dzięki możliwości dokładnej identyfikacji znanych i niestandardowych aplikacji to rozwiązanie wykorzystuje inteligentne zarządzanie ruchem w oparciu o aplikację do jego obsługi i przyspieszania.  Rozróżnia usługi sieciowe i zasady ruchu dla różnych aplikacji, umożliwiając pracę z najważniejszymi aplikacjami bez utraty danych.

    Ucz się więcej
   • Wdrażanie usług VAS na życzenie

    Rozwiązanie zapewnia otwarte urządzenia uCPE oparte na architekturze x86 lub ARM i obsługuje wdrażanie na żądanie najpopularniejszych usług VAS (takich jak vWOC i vFW), umożliwiając szybkie świadczenia firmom usług VAS oraz tworzenie branżowego ekosystemu korzystnego dla wszystkich użytkowników.

    Ucz się więcej
   • Inteligentna obsługa i utrzymanie

    Rozwiązanie zapewnia elastyczne świadczenie bezobsługowe i działanie urządzeń w trybie plug-and-play. Umożliwia także wizualizację stanu w całej sieci i udostępnia rozbudowane informacje statystyczne dotyczące lokalizacji, połączenia i aplikacji, co ułatwia diagnozowanie usterek i zmniejsza koszty operacyjne.

    Ucz się więcej
   • Rozwiązanie zabezpieczeń filii

    Bezpieczne, kompleksowe systemy połączeniowe dla filii dużych przedsiębiorstw w połączeniu z szybkim wdrażaniem ośrodków oraz funkcjami scentralizowanego zarządzania. 

    Ucz się więcej
  • Rozwiązanie Agile WAN

   Rozwiązanie Agile WAN

   Rozwiązanie Agile WAN firmy Huawei wykorzystuje technologie, takie jak SDN i połączenie technologii IP z technologią światłowodową umożliwiające firmom transformację cyfrową.

   • Rozwiązanie dla korporacyjnych sieci transportowych

    Sieci transportowe są fundamentem innowacyjnych aplikacji informatycznych. Firma Huawei, będąca liderem w dziedzinie sieci transportowych, dostarcza szybkich, inteligentnych i niezawodnych rozwiązań transportowych o wysokiej przepustowości, nieulegających przeciążeniom, opartych na technologii WDM/OTN, MSTP i systemach mikrofalowych.

    Firma Huawei dokłada wszelkich starań, aby dostarczać klientom na całym świecie rozwiązania najwyższej klasy w zakresie sieci transportowych. Zgodnie z danymi firmy doradczej Ovum, na przestrzeni ostatnich czterech kwartałów firma Huawei była jednym z liderów rynku globalnej branży transmisji optycznej, WDM/OTN oraz sieci 100 Gb/s. Jak donosi firma doradcza Dell'Oro, przez ostatnie cztery kwartały firma Huawei zajmowała również pierwsze miejsce wśród dostawców systemów mikrofalowych z całego świata.

    Ucz się więcej
   • Rozwiązanie IP realizujące wytyczone cele biznesowe

    Dzięki wiodącym w branży chipsetom rdzeniowym opracowanym przez firmę Huawei, zaawansowanej architekturze SDN i dojrzałej, wszechstronnej platformie oprogramowania do routingu, routery serwisowe wysokiej klasy serii NE stanowią podstawę trwałej ewolucji sieci WAN z inteligentnym routingiem dla różnych branż.

    Duża przepustowość, wysoka niezawodność, łatwa obsługa i utrzymanie oraz niskie zużycie energii powodują, że routery agile tego typu ułatwiają firmom tworzenie otwartych i inteligentnych sieci o wysokiej przepustowości umożliwiających świadczenie różnego typu usług o zróżnicowanym poziome jakości.

    Ucz się więcej

  Zastosowania

  • 0103

   Czy musisz uczyć 3,6 miliona uczniów z 20 000 szkół i odpowiadać na ich pytania w czasie rzeczywistym?

   Umożliwia udostępnianie różnorodnych zasobów edukacyjnych online, dzięki czemu studenci nawet z najbardziej oddalonych regionów mogą korzystać z zaawansowanych materiałów. Pozwala to na stworzenie sprawiedliwego, cyfrowego systemu edukacyjnego.

  • 0303

   As a nutritionist, I can provide online nutrition consultancy services for up to 400,000 patients in 150 hospitals.

   Based on Huawei’s customized solution and intelligent network, Shanghai Aihui Health Technology Co., Ltd. centralized deployment and management, assisting hospital services such as catering and healthcare management.

  Dla partnerów

  Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
  Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.

  WORLDWIDE