This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>

Need Help?

  Najnowsze i najlepsze

  Nieodwracalny trend: wysokowydajne, inteligentne centra danych w chmurze, oszczędne pod kątem zużycia energii

  • Doskonała wydajność

  • Obsługa technologii sztucznej inteligencji

  • Oszczędność energii

  Ludzkość stopniowo zmierza ku erze inteligentnych rozwiązań, o czym świadczy błyskawiczny rozkwit nowych technologii i usług, pojawiających się co chwilę i wymagających od przedsiębiorstw modernizowania, rozbudowy i przebudowy ich infrastruktur informatycznych. Ponadto nieustannie rosnący zakres zastosowań technologii sztucznej inteligencji (AI) (np. rozpoznawania twarzy i uczenia maszynowego) wymaga bardziej zróżnicowanych zasobów obliczeniowych, takich jak procesory graficzne i bezpośrednio programowalna macierz bramek (FPGA). Nieustannie rosnąca liczba urządzeń informatycznych również wymusza konieczność ograniczania zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych w centrach danych. Budowanie wysokowydajnych, inteligentnych centrów danych w chmurze, odznaczających się oszczędnym zużyciem energii, staje się w związku z tym niezwykle istotne.

  Lista rozwiązań

  • Server

  • Rozwiązania infrastrukturalnej pamięci masowej

  • Disaster Recovery

  • Rozwiązanie sieci centrum danych

  • Data Center Energy

  Server Solution

  Through customer-oriented innovations, Huawei offers reliable and high-performance server products and solutions to help customers build simple and efficient computing platforms. High-Performance Computing (HPC) is critical to scientific research, governmental affairs, industry, and national defense. It is often the sole or major solution for costly or complex theoretical models and experiments.

  Rozwiązania infrastrukturalnej pamięci masowej

  Oprócz rozwiązania Storage-as-a-Service (STaaS) ułatwiającego klientom integrację istniejącej pamięci masowej w celu utworzenia chmury prywatnej udostępniającej zasoby na żądanie firma Huawei stosuje dopracowane funkcje usługowe klasy korporacyjnej w chmurze publicznej firmy Huawei lub chmurach publicznych opartych na rozwiązaniach firmy Huawei w celu szybszego przenoszenia zasobów do chmury. Dostępny jest także szereg rozwiązań pamięci masowych dla określonych branż. Zgodnie z koncepcją „Dane na życzenie”, pamięci masowe firmy Huawei mają na celu usprawnienie działania aplikacji w przedsiębiorstwie, aby zmaksymalizować wartość danych i ułatwić zrównoważony rozwój dzięki przejściu do chmury.

  Disaster Recovery Solution

  As the amount of new data grows and storage becomes increasingly dispersed, important Enterprise business data and continuity needs to be secure so users can be focused on how to shorten the backup time for mass data and lower their data costs.

  Huawei’s Business Continuity and Disaster Recovery solutions offer end-to-end methods to protect against disaster and ensure that the enterprises continue to function.

  Rozwiązanie sieci centrum danych

  Powszechne wykorzystanie przetwarzania w chmurze, Big Data i mobilnego dostępu do Internetu przyspiesza wprowadzenie nowych usług i zwiększa ilość informacji przetwarzanych przez centrum danych. Wymaga to szybkiej odpowiedzi sieci w centrum danych.

  Rozwiązanie CloudFabric sieci centrum danych w chmurze firmy Huawei wykorzystuje flagowe przełączniki sieci szkieletowej serii CloudEngine 12800, wydajne zestawy przełączników serii CloudEngine 8800/7800/6800/5800 oraz przełącznik wirtualny CloudEngine 1800V. Rozwiązanie to współpracuje z Agile Controller firmy Huawei, dzięki czemu klienci mają do dyspozycji sieci centrum danych nowej generacji, które wykorzystują technologię SDN w celu szybkiego i elastycznego projektowania rozwiązań, zautomatyzowanego wdrażania sieci oraz inteligentnej obsługi i utrzymania sieci.

  • Sieć centrum danych CloudFabric

   Rozwiązanie CloudFabric firmy jest oparte na flagowych przełącznikach szkieletowych CloudEngine 12800, bardzo wydajnych przełącznikach ToR CloudEngine 8800/7800/6800/5800 oraz przełączniku wirtualnym CloudEngine 1800V. Rozwiązanie współpracuje z Huawei Agile Controller, inteligentną platformą analizy sieci FabricInsight. Oferuje klientom sieci centrum danych nowej generacji, które umożliwiają szybkie wdrażanie sieci, inteligentną obsługę i utrzymanie sieci, połączenia ultraszerokopasmowe i tworzą otwarty ekosystem.

   Ucz się więcej
  • AI Fabric Intelligent and Lossless Data Center Network
   Huawei launched AI Fabric Ultra-High-Speed Ethernet solution, the industry’s first Ethernet-based AI DCN solution. The solution is composed of CloudEngine series data center switches. It uses innovative technologies, such as precise congestion flow identification, dynamic congestion waterline setting, and fast backpressure mechanism, to provide customers with the optimal network performance. It also supports flexible network expansion and automatic service provisioning, and has been used in fields such as large supercomputing centers, research institutes, and Internet AI.
   Ucz się więcej
  • Rozwiązanie do połączeń wzajemnych centrum danych w chmurze

   Rozwiązanie DCI firmy Huawei umożliwia integrację obecnych i przyszłych sieci w chmurze, usprawnia migrację danych z dużą szybkością między centrami danych, eliminuje wąskie gardła związane z przepustowością, zwiększa wykorzystanie przepustowości między centrami danych i obniża o połowę zużycie energii w pomieszczeniach informatycznych. 

   Dzięki technologii połączeń wzajemnych o dużej szybkości 400G, zintegrowanej karcie liniowej routera 4T i kontroli całej sieci opartej na Agile Controller umożliwia efektywne świadczenie usług w chmurze w firmach oraz szybkie zwiększanie przepustowości sieci. Umożliwia szybkie świadczenie usług oraz monitorowanie i dostosowywanie ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym.

   Ucz się więcej
  • Rozwiązanie zabezpieczające centrum danych w chmurze

   Rozwiązanie Huawei elastycznie, prosto i skutecznie zapewnia bezpieczeństwo granic sieci centrum danych, wirtualnych warstw i najemców. Obsługuje wirtualizację usług o pełnym poziomie bezpieczeństwa, łączenie zasobów i warstw L4-L7. Oferuje inteligentną ochronę od granic sieci do najemców, przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami oraz postawę bezpieczeństwa. Rozwiązanie zapewnia ujednolicone zarządzanie wszystkimi zasobami za pomocą polityk bezpieczeństwa, które elastycznie dopasowują zmiany usług i zmniejszają czas dostarczania usług i czas przerw.

   Ucz się więcej
  Rozwiązanie inteligentnych obiektów centrów danych firmy Huawei

  Tradycyjne obiekty centrum danych są duże, a ich budowa jest czasochłonna. Nie ma sposobu na zdalne monitorowanie — koszty obsługi i utrzymania są wysokie, efektywność chłodzenia — niska, a dodatkowo powoduje zużywanie bardzo dużych ilości energii.

  Nagrodzone rozwiązana obiektu centrum danych obejmują wewnętrzne modułowe centrum danych, zewnętrzne kontenerowe centra danych, zasilacze awaryjne (UPS), precyzyjne systemy klimatyzacji oraz wszechstronny system zarządzania infrastrukturą. Rozwiązania są oparte na inteligentnych technologiach, które można szybko wdrożyć i łatwo przekształcić w celu uzyskania prostszych, bardziej efektywnych i niezawodnych obiektów centrum danych. A ponadto są one energooszczędne.


  • Server

   Server Solution

   Through customer-oriented innovations, Huawei offers reliable and high-performance server products and solutions to help customers build simple and efficient computing platforms. High-Performance Computing (HPC) is critical to scientific research, governmental affairs, industry, and national defense. It is often the sole or major solution for costly or complex theoretical models and experiments.

  • Rozwiązania infrastrukturalnej pamięci masowej

   Rozwiązania infrastrukturalnej pamięci masowej

   Oprócz rozwiązania Storage-as-a-Service (STaaS) ułatwiającego klientom integrację istniejącej pamięci masowej w celu utworzenia chmury prywatnej udostępniającej zasoby na żądanie firma Huawei stosuje dopracowane funkcje usługowe klasy korporacyjnej w chmurze publicznej firmy Huawei lub chmurach publicznych opartych na rozwiązaniach firmy Huawei w celu szybszego przenoszenia zasobów do chmury. Dostępny jest także szereg rozwiązań pamięci masowych dla określonych branż. Zgodnie z koncepcją „Dane na życzenie”, pamięci masowe firmy Huawei mają na celu usprawnienie działania aplikacji w przedsiębiorstwie, aby zmaksymalizować wartość danych i ułatwić zrównoważony rozwój dzięki przejściu do chmury.

  • Disaster Recovery

   Disaster Recovery Solution

   As the amount of new data grows and storage becomes increasingly dispersed, important Enterprise business data and continuity needs to be secure so users can be focused on how to shorten the backup time for mass data and lower their data costs.

   Huawei’s Business Continuity and Disaster Recovery solutions offer end-to-end methods to protect against disaster and ensure that the enterprises continue to function.

  • Rozwiązanie sieci centrum danych

   Rozwiązanie sieci centrum danych

   Powszechne wykorzystanie przetwarzania w chmurze, Big Data i mobilnego dostępu do Internetu przyspiesza wprowadzenie nowych usług i zwiększa ilość informacji przetwarzanych przez centrum danych. Wymaga to szybkiej odpowiedzi sieci w centrum danych.

   Rozwiązanie CloudFabric sieci centrum danych w chmurze firmy Huawei wykorzystuje flagowe przełączniki sieci szkieletowej serii CloudEngine 12800, wydajne zestawy przełączników serii CloudEngine 8800/7800/6800/5800 oraz przełącznik wirtualny CloudEngine 1800V. Rozwiązanie to współpracuje z Agile Controller firmy Huawei, dzięki czemu klienci mają do dyspozycji sieci centrum danych nowej generacji, które wykorzystują technologię SDN w celu szybkiego i elastycznego projektowania rozwiązań, zautomatyzowanego wdrażania sieci oraz inteligentnej obsługi i utrzymania sieci.

   • Sieć centrum danych CloudFabric

    Rozwiązanie CloudFabric firmy jest oparte na flagowych przełącznikach szkieletowych CloudEngine 12800, bardzo wydajnych przełącznikach ToR CloudEngine 8800/7800/6800/5800 oraz przełączniku wirtualnym CloudEngine 1800V. Rozwiązanie współpracuje z Huawei Agile Controller, inteligentną platformą analizy sieci FabricInsight. Oferuje klientom sieci centrum danych nowej generacji, które umożliwiają szybkie wdrażanie sieci, inteligentną obsługę i utrzymanie sieci, połączenia ultraszerokopasmowe i tworzą otwarty ekosystem.

    Ucz się więcej
   • AI Fabric Intelligent and Lossless Data Center Network
    Huawei launched AI Fabric Ultra-High-Speed Ethernet solution, the industry’s first Ethernet-based AI DCN solution. The solution is composed of CloudEngine series data center switches. It uses innovative technologies, such as precise congestion flow identification, dynamic congestion waterline setting, and fast backpressure mechanism, to provide customers with the optimal network performance. It also supports flexible network expansion and automatic service provisioning, and has been used in fields such as large supercomputing centers, research institutes, and Internet AI.
    Ucz się więcej
   • Rozwiązanie do połączeń wzajemnych centrum danych w chmurze

    Rozwiązanie DCI firmy Huawei umożliwia integrację obecnych i przyszłych sieci w chmurze, usprawnia migrację danych z dużą szybkością między centrami danych, eliminuje wąskie gardła związane z przepustowością, zwiększa wykorzystanie przepustowości między centrami danych i obniża o połowę zużycie energii w pomieszczeniach informatycznych. 

    Dzięki technologii połączeń wzajemnych o dużej szybkości 400G, zintegrowanej karcie liniowej routera 4T i kontroli całej sieci opartej na Agile Controller umożliwia efektywne świadczenie usług w chmurze w firmach oraz szybkie zwiększanie przepustowości sieci. Umożliwia szybkie świadczenie usług oraz monitorowanie i dostosowywanie ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym.

    Ucz się więcej
   • Rozwiązanie zabezpieczające centrum danych w chmurze

    Rozwiązanie Huawei elastycznie, prosto i skutecznie zapewnia bezpieczeństwo granic sieci centrum danych, wirtualnych warstw i najemców. Obsługuje wirtualizację usług o pełnym poziomie bezpieczeństwa, łączenie zasobów i warstw L4-L7. Oferuje inteligentną ochronę od granic sieci do najemców, przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami oraz postawę bezpieczeństwa. Rozwiązanie zapewnia ujednolicone zarządzanie wszystkimi zasobami za pomocą polityk bezpieczeństwa, które elastycznie dopasowują zmiany usług i zmniejszają czas dostarczania usług i czas przerw.

    Ucz się więcej
  • Data Center Energy

   Rozwiązanie inteligentnych obiektów centrów danych firmy Huawei

   Tradycyjne obiekty centrum danych są duże, a ich budowa jest czasochłonna. Nie ma sposobu na zdalne monitorowanie — koszty obsługi i utrzymania są wysokie, efektywność chłodzenia — niska, a dodatkowo powoduje zużywanie bardzo dużych ilości energii.

   Nagrodzone rozwiązana obiektu centrum danych obejmują wewnętrzne modułowe centrum danych, zewnętrzne kontenerowe centra danych, zasilacze awaryjne (UPS), precyzyjne systemy klimatyzacji oraz wszechstronny system zarządzania infrastrukturą. Rozwiązania są oparte na inteligentnych technologiach, które można szybko wdrożyć i łatwo przekształcić w celu uzyskania prostszych, bardziej efektywnych i niezawodnych obiektów centrum danych. A ponadto są one energooszczędne.


  Zastosowania

  • 0101

   Are you a bank IT O&M manager looking to simplify service deployment, shorten provisioning time, and increase efficiency?

   Huawei’s Financial Cloud Solution features rapid application deployment, elastic scalability, high reliability, and low costs, helping banks adapt to rapid service changes and provide diversified services by transforming the traditional IT architecture.

  Dla partnerów

  Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
  Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.

  WORLDWIDE