Strona używa tzw. cookies. Przechodząc do serwisu lub zamykając ten komunikat przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na wykorzystanie cookies. Więcej w naszej Polityce prywatności

Need Help?

Nieodwracalny trend: wysokowydajne, energooszczędne, inteligentne centra danych w chmurze

 • Doskonała wydajność

 • Obsługa technologii sztucznej inteligencji

 • Oszczędność energii

Ludzkość stopniowo zmierza ku erze inteligentnych rozwiązań, o czym świadczy błyskawiczny rozkwit nowych technologii i usług, pojawiających się co chwilę i wymagających od przedsiębiorstw modernizowania, rozbudowy i przebudowy ich infrastruktur informatycznych. Ponadto nieustannie rosnący zakres zastosowań technologii sztucznej inteligencji (AI) (np. rozpoznawania twarzy i uczenia maszynowego) wymaga bardziej zróżnicowanych zasobów obliczeniowych, takich jak procesory graficzne i bezpośrednio programowalna macierz bramek (FPGA). Nieustannie rosnąca liczba urządzeń informatycznych również wymusza konieczność ograniczania zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych w centrach danych. Budowanie wysokowydajnych, inteligentnych centrów danych w chmurze, odznaczających się oszczędnym zużyciem energii, staje się w związku z tym niezwykle istotne.

Lista rozwiązań

 • Inteligentna platforma obliczeniowa

 • Rozwiązania infrastrukturalnej pamięci masowej

 • Rozwiązanie odzyskiwania awaryjnego

 • Rozwiązanie sieci centrum danych

 • Data Center Energy

Inteligentna platforma obliczeniowa

Produkty i rozwiązania inteligentnej platformy obliczeniowej Huawei ułatwiają przejście na inteligentną infrastrukturę urządzeń brzegowych w chmurze — w tradycyjnych centrach danych i całych branżach.

 • Rozwiązania SAP HANA

  To idealny sposób na przyspieszenie procesu opracowywania aplikacji o kluczowym znaczeniu oraz konstruowania magazynów danych w szybki i efektywny sposób.

  Więcej
 • Wysokowydajne przetwarzanie danych

  Huawei oferuje rozwiązania HPC o dużej mocy obliczeniowej, dzięki zastosowaniu wysokowydajnych serwerów, pamięci masowych o dużej pojemności oraz nowatorskiego oprogramowania do zarządzania urządzeniami i klastrami.

  Więcej
 • Inteligentna sprzętowa platforma Atlas w chmurze

  Kompleksowe rozwiązanie infrastruktury AI, które łączy "urządzenia, brzegowe i chmurę" i zapewnia niezrównaną moc obliczeniową, prowadząc w kierunku przyszłości opartej na sztucznej inteligencji.

  Więcej
 • Rozwiązanie chmury hybrydowej dla Microsoft Azure Stack

  Rozwiązanie chmury hybrydowej Huawei-Microsoft Azure Stack wykorzystuje ujednolicony system, architekturę aplikacji, model usług, profil wdrażania oraz obsługę i utrzymanie.

  Więcej
Rozwiązania infrastrukturalnej pamięci masowej

Oprócz rozwiązania Storage-as-a-Service (STaaS) ułatwiającego klientom integrację istniejącej pamięci masowej w celu utworzenia chmury prywatnej udostępniającej zasoby na żądanie firma Huawei stosuje dopracowane funkcje usługowe klasy korporacyjnej w chmurze publicznej firmy Huawei lub chmurach publicznych opartych na rozwiązaniach firmy Huawei w celu szybszego przenoszenia zasobów do chmury. Dostępny jest także szereg rozwiązań pamięci masowych dla określonych branż. Zgodnie z koncepcją „Dane na życzenie”, pamięci masowe firmy Huawei mają na celu usprawnienie działania aplikacji w przedsiębiorstwie, aby zmaksymalizować wartość danych i ułatwić zrównoważony rozwój dzięki przejściu do chmury.

 • Rozwiązanie STaaS

  Rozwiązanie STaaS firmy Huawei przyspiesza transformację centrum danych w chmurze dzięki funkcji zautomatyzowanego przydzielania usług pamięci masowej oraz inteligentnego zarządzania danymi.

  Więcej
 • Rozwiązanie SAP HANA integracja centrów danych w urządzeniach

  Rozwiązanie SAP HANA TDI Huawei, oparte na innowacyjnych serwerach i systemach pamięci masowej firmy Huawei, zapewnia kompleksową infrastrukturę centrum danych o dużej skali na życzenie. Spełnia przy tym wymagania dotyczące integracji centrum danych oraz operacji biznesowych.

  Więcej
 • Hiperkonwergentna infrastruktura z FusionCube
  Węzły infrastruktury hiperkonwergentnej FusionCube firmy Huawei stanowią połączenie mocy obliczeniowej, pamięci masowej, sieci oraz funkcji wirtualizacji i zarządzania, pozwalając uzyskać wysoką wydajność, niskie opóźnienia i szybkie wdrażanie.
  Więcej
Rozwiązanie odzyskiwania awaryjnego

Ponieważ ilość nowych danych rośnie, a pamięć masowa staje się coraz bardziej rozproszona, ważne dane korporacyjne i ciągłość działania przedsiębiorstwa muszą być zabezpieczone, aby użytkownicy mogli skupić się na tym, jak skrócić czas tworzenia kopii zapasowych na potrzeby masowych danych i obniżyć koszty danych.

Rozwiązania odzyskiwania awaryjnego firmy Huawei oferują kompleksowe metody ochrony przed awariami i zapewniają ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstw.

 • Rozwiązanie aktywne-aktywne

  Kompleksowe rozwiązanie dla centrów danych typu „aktywne-aktywne”, które w przypadku awarii urządzenia lub centrum danych automatycznie przełącza usługi w tryb awaryjny bez wpływu na bieżącą działalność i zapewnia RPO=0 oraz RTO≈0.

  Więcej
 • Rozwiązanie zintegrowanego zarządzania danymi
  Rozwiązanie zintegrowanego zarządzania danymi (CDM) Huawei zapewnia efektywną samoobsługę pamięci masowej w środowisku z wieloma chmurami, wdrażając ujednolicone zarządzanie odzyskiwaniem po awarii, tworzeniem kopii zapasowych i ponownym wykorzystaniem danych, w celu poprawy wartości danych.
  Więcej
 • Rozwiązania w zakresie ciągłości działalności biznesowej i przywracania po awarii

  Rozwiązania oferowane przez firmę Huawei umożliwiają wyeliminowanie pojedynczych punktów awarii, a także zapewniają pełną ochronę i ciągłość działalności biznesowej dzięki funkcjom wizualizacji zarządzania.

  Więcej
 • Rozwiązanie kopii zapasowej centrum danych

  Dostępne funkcje tworzenia kopii zapasowej typu „wszystko w jednym”, scentralizowane i przeznaczone dla maszyn wirtualnych spełniające różnorodne wymagania użytkowników w firmie.

  Więcej
Rozwiązanie sieci centrum danych

Powszechne wykorzystanie przetwarzania w chmurze, Big Data i mobilnego dostępu do Internetu przyspiesza wprowadzenie nowych usług i zwiększa ilość informacji przetwarzanych przez centrum danych. Wymaga to szybkiej odpowiedzi sieci w centrum danych.

Rozwiązanie CloudFabric sieci centrum danych w chmurze firmy Huawei wykorzystuje flagowe przełączniki sieci szkieletowej serii CloudEngine 12800, wydajne zestawy przełączników serii CloudEngine 8800/7800/6800/5800 oraz przełącznik wirtualny CloudEngine 1800V. Rozwiązanie to współpracuje z Agile Controller firmy Huawei, dzięki czemu klienci mają do dyspozycji sieci centrum danych nowej generacji, które wykorzystują technologię SDN w celu szybkiego i elastycznego projektowania rozwiązań, zautomatyzowanego wdrażania sieci oraz inteligentnej obsługi i utrzymania sieci.

 • Sieć centrum danych CloudFabric

  Rozwiązanie CloudFabric firmy jest oparte na flagowych przełącznikach szkieletowych CloudEngine 12800, bardzo wydajnych przełącznikach ToR CloudEngine 8800/7800/6800/5800 oraz przełączniku wirtualnym CloudEngine 1800V. Rozwiązanie współpracuje z Huawei Agile Controller, inteligentną platformą analizy sieci FabricInsight. Oferuje klientom sieci centrum danych nowej generacji, które umożliwiają szybkie wdrażanie sieci, inteligentną obsługę i utrzymanie sieci, połączenia ultraszerokopasmowe i tworzą otwarty ekosystem.

  Więcej
 • AI Fabric - inteligentna i bezstratna sieć centrum danych

  Huawei wprowadziło na rynek rozwiązanie AI Fabric ulraszybkiej sieci Ethernet, pierwsze w branży rozwiązanie AI DCN oparte na sieci Ethernet. Rozwiązanie składa się z przełączników centrum danych z serii CloudEngine. Wykorzystuje unikalny inteligentny algorytm przełączania bezstratnego iLossLess™, aby zapewnić klientom optymalną wydajność sieci. Obsługuje także elastyczną rozbudowę sieci i automatyczne udostępnianie usług i był wykorzystywany w takich dziedzinach, jak duże centra superkomputerowe, instytuty badawcze i internetowa sztuczna inteligencja.

  Więcej
 • Rozwiązanie do połączeń wzajemnych centrum danych w chmurze

  Rozwiązanie DCI firmy Huawei umożliwia integrację obecnych i przyszłych sieci w chmurze, usprawnia migrację danych z dużą szybkością między centrami danych, eliminuje wąskie gardła związane z przepustowością, zwiększa wykorzystanie przepustowości między centrami danych i obniża o połowę zużycie energii w pomieszczeniach informatycznych. 

  Dzięki technologii połączeń wzajemnych o dużej szybkości 400G, zintegrowanej karcie liniowej routera 4T i kontroli całej sieci opartej na Agile Controller umożliwia efektywne świadczenie usług w chmurze w firmach oraz szybkie zwiększanie przepustowości sieci. Umożliwia szybkie świadczenie usług oraz monitorowanie i dostosowywanie ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym.

  Więcej
 • Rozwiązanie zabezpieczające centrum danych w chmurze

  Rozwiązanie Huawei elastycznie, prosto i skutecznie zapewnia bezpieczeństwo granic sieci centrum danych, wirtualnych warstw i najemców. Obsługuje wirtualizację usług o pełnym poziomie bezpieczeństwa, łączenie zasobów i warstw L4-L7. Oferuje inteligentną ochronę od granic sieci do najemców, przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami oraz postawę bezpieczeństwa. Rozwiązanie zapewnia ujednolicone zarządzanie wszystkimi zasobami za pomocą polityk bezpieczeństwa, które elastycznie dopasowują zmiany usług i zmniejszają czas dostarczania usług i czas przerw.

  Więcej
Rozwiązanie inteligentnych obiektów centrów danych firmy Huawei

Tradycyjne obiekty centrum danych są duże, a ich budowa czasochłonna. Nie ma sposobu na zdalne monitorowanie — koszty obsługi są wysokie, efektywność chłodzenia — niska, a dodatkowo zużywają bardzo duże ilości energii.

Nagrodzone rozwiązana obiektu centrum danych obejmują wewnętrzne modułowe centrum danych, zewnętrzne kontenerowe centra danych, zasilacze awaryjne (UPS), precyzyjne systemy klimatyzacji oraz wszechstronny system zarządzania infrastrukturą. Rozwiązania są oparte na inteligentnych technologiach, które można szybko wdrożyć i łatwo przekształcić w celu uzyskania prostszych, bardziej efektywnych obiektów centrum danych. A ponadto są one energooszczędne.


 • Inteligentna platforma obliczeniowa

  Inteligentna platforma obliczeniowa

  Produkty i rozwiązania inteligentnej platformy obliczeniowej Huawei ułatwiają przejście na inteligentną infrastrukturę urządzeń brzegowych w chmurze — w tradycyjnych centrach danych i całych branżach.

  • Rozwiązania SAP HANA

   To idealny sposób na przyspieszenie procesu opracowywania aplikacji o kluczowym znaczeniu oraz konstruowania magazynów danych w szybki i efektywny sposób.

   Więcej
  • Wysokowydajne przetwarzanie danych

   Huawei oferuje rozwiązania HPC o dużej mocy obliczeniowej, dzięki zastosowaniu wysokowydajnych serwerów, pamięci masowych o dużej pojemności oraz nowatorskiego oprogramowania do zarządzania urządzeniami i klastrami.

   Więcej
  • Inteligentna sprzętowa platforma Atlas w chmurze

   Kompleksowe rozwiązanie infrastruktury AI, które łączy "urządzenia, brzegowe i chmurę" i zapewnia niezrównaną moc obliczeniową, prowadząc w kierunku przyszłości opartej na sztucznej inteligencji.

   Więcej
  • Rozwiązanie chmury hybrydowej dla Microsoft Azure Stack

   Rozwiązanie chmury hybrydowej Huawei-Microsoft Azure Stack wykorzystuje ujednolicony system, architekturę aplikacji, model usług, profil wdrażania oraz obsługę i utrzymanie.

   Więcej
 • Rozwiązania infrastrukturalnej pamięci masowej

  Rozwiązania infrastrukturalnej pamięci masowej

  Oprócz rozwiązania Storage-as-a-Service (STaaS) ułatwiającego klientom integrację istniejącej pamięci masowej w celu utworzenia chmury prywatnej udostępniającej zasoby na żądanie firma Huawei stosuje dopracowane funkcje usługowe klasy korporacyjnej w chmurze publicznej firmy Huawei lub chmurach publicznych opartych na rozwiązaniach firmy Huawei w celu szybszego przenoszenia zasobów do chmury. Dostępny jest także szereg rozwiązań pamięci masowych dla określonych branż. Zgodnie z koncepcją „Dane na życzenie”, pamięci masowe firmy Huawei mają na celu usprawnienie działania aplikacji w przedsiębiorstwie, aby zmaksymalizować wartość danych i ułatwić zrównoważony rozwój dzięki przejściu do chmury.

  • Rozwiązanie STaaS

   Rozwiązanie STaaS firmy Huawei przyspiesza transformację centrum danych w chmurze dzięki funkcji zautomatyzowanego przydzielania usług pamięci masowej oraz inteligentnego zarządzania danymi.

   Więcej
  • Rozwiązanie SAP HANA integracja centrów danych w urządzeniach

   Rozwiązanie SAP HANA TDI Huawei, oparte na innowacyjnych serwerach i systemach pamięci masowej firmy Huawei, zapewnia kompleksową infrastrukturę centrum danych o dużej skali na życzenie. Spełnia przy tym wymagania dotyczące integracji centrum danych oraz operacji biznesowych.

   Więcej
  • Hiperkonwergentna infrastruktura z FusionCube
   Węzły infrastruktury hiperkonwergentnej FusionCube firmy Huawei stanowią połączenie mocy obliczeniowej, pamięci masowej, sieci oraz funkcji wirtualizacji i zarządzania, pozwalając uzyskać wysoką wydajność, niskie opóźnienia i szybkie wdrażanie.
   Więcej
 • Rozwiązanie odzyskiwania awaryjnego

  Rozwiązanie odzyskiwania awaryjnego

  Ponieważ ilość nowych danych rośnie, a pamięć masowa staje się coraz bardziej rozproszona, ważne dane korporacyjne i ciągłość działania przedsiębiorstwa muszą być zabezpieczone, aby użytkownicy mogli skupić się na tym, jak skrócić czas tworzenia kopii zapasowych na potrzeby masowych danych i obniżyć koszty danych.

  Rozwiązania odzyskiwania awaryjnego firmy Huawei oferują kompleksowe metody ochrony przed awariami i zapewniają ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstw.

  • Rozwiązanie aktywne-aktywne

   Kompleksowe rozwiązanie dla centrów danych typu „aktywne-aktywne”, które w przypadku awarii urządzenia lub centrum danych automatycznie przełącza usługi w tryb awaryjny bez wpływu na bieżącą działalność i zapewnia RPO=0 oraz RTO≈0.

   Więcej
  • Rozwiązanie zintegrowanego zarządzania danymi
   Rozwiązanie zintegrowanego zarządzania danymi (CDM) Huawei zapewnia efektywną samoobsługę pamięci masowej w środowisku z wieloma chmurami, wdrażając ujednolicone zarządzanie odzyskiwaniem po awarii, tworzeniem kopii zapasowych i ponownym wykorzystaniem danych, w celu poprawy wartości danych.
   Więcej
  • Rozwiązania w zakresie ciągłości działalności biznesowej i przywracania po awarii

   Rozwiązania oferowane przez firmę Huawei umożliwiają wyeliminowanie pojedynczych punktów awarii, a także zapewniają pełną ochronę i ciągłość działalności biznesowej dzięki funkcjom wizualizacji zarządzania.

   Więcej
  • Rozwiązanie kopii zapasowej centrum danych

   Dostępne funkcje tworzenia kopii zapasowej typu „wszystko w jednym”, scentralizowane i przeznaczone dla maszyn wirtualnych spełniające różnorodne wymagania użytkowników w firmie.

   Więcej
 • Rozwiązanie sieci centrum danych

  Rozwiązanie sieci centrum danych

  Powszechne wykorzystanie przetwarzania w chmurze, Big Data i mobilnego dostępu do Internetu przyspiesza wprowadzenie nowych usług i zwiększa ilość informacji przetwarzanych przez centrum danych. Wymaga to szybkiej odpowiedzi sieci w centrum danych.

  Rozwiązanie CloudFabric sieci centrum danych w chmurze firmy Huawei wykorzystuje flagowe przełączniki sieci szkieletowej serii CloudEngine 12800, wydajne zestawy przełączników serii CloudEngine 8800/7800/6800/5800 oraz przełącznik wirtualny CloudEngine 1800V. Rozwiązanie to współpracuje z Agile Controller firmy Huawei, dzięki czemu klienci mają do dyspozycji sieci centrum danych nowej generacji, które wykorzystują technologię SDN w celu szybkiego i elastycznego projektowania rozwiązań, zautomatyzowanego wdrażania sieci oraz inteligentnej obsługi i utrzymania sieci.

  • Sieć centrum danych CloudFabric

   Rozwiązanie CloudFabric firmy jest oparte na flagowych przełącznikach szkieletowych CloudEngine 12800, bardzo wydajnych przełącznikach ToR CloudEngine 8800/7800/6800/5800 oraz przełączniku wirtualnym CloudEngine 1800V. Rozwiązanie współpracuje z Huawei Agile Controller, inteligentną platformą analizy sieci FabricInsight. Oferuje klientom sieci centrum danych nowej generacji, które umożliwiają szybkie wdrażanie sieci, inteligentną obsługę i utrzymanie sieci, połączenia ultraszerokopasmowe i tworzą otwarty ekosystem.

   Więcej
  • AI Fabric - inteligentna i bezstratna sieć centrum danych

   Huawei wprowadziło na rynek rozwiązanie AI Fabric ulraszybkiej sieci Ethernet, pierwsze w branży rozwiązanie AI DCN oparte na sieci Ethernet. Rozwiązanie składa się z przełączników centrum danych z serii CloudEngine. Wykorzystuje unikalny inteligentny algorytm przełączania bezstratnego iLossLess™, aby zapewnić klientom optymalną wydajność sieci. Obsługuje także elastyczną rozbudowę sieci i automatyczne udostępnianie usług i był wykorzystywany w takich dziedzinach, jak duże centra superkomputerowe, instytuty badawcze i internetowa sztuczna inteligencja.

   Więcej
  • Rozwiązanie do połączeń wzajemnych centrum danych w chmurze

   Rozwiązanie DCI firmy Huawei umożliwia integrację obecnych i przyszłych sieci w chmurze, usprawnia migrację danych z dużą szybkością między centrami danych, eliminuje wąskie gardła związane z przepustowością, zwiększa wykorzystanie przepustowości między centrami danych i obniża o połowę zużycie energii w pomieszczeniach informatycznych. 

   Dzięki technologii połączeń wzajemnych o dużej szybkości 400G, zintegrowanej karcie liniowej routera 4T i kontroli całej sieci opartej na Agile Controller umożliwia efektywne świadczenie usług w chmurze w firmach oraz szybkie zwiększanie przepustowości sieci. Umożliwia szybkie świadczenie usług oraz monitorowanie i dostosowywanie ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym.

   Więcej
  • Rozwiązanie zabezpieczające centrum danych w chmurze

   Rozwiązanie Huawei elastycznie, prosto i skutecznie zapewnia bezpieczeństwo granic sieci centrum danych, wirtualnych warstw i najemców. Obsługuje wirtualizację usług o pełnym poziomie bezpieczeństwa, łączenie zasobów i warstw L4-L7. Oferuje inteligentną ochronę od granic sieci do najemców, przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami oraz postawę bezpieczeństwa. Rozwiązanie zapewnia ujednolicone zarządzanie wszystkimi zasobami za pomocą polityk bezpieczeństwa, które elastycznie dopasowują zmiany usług i zmniejszają czas dostarczania usług i czas przerw.

   Więcej
 • Data Center Energy

  Rozwiązanie inteligentnych obiektów centrów danych firmy Huawei

  Tradycyjne obiekty centrum danych są duże, a ich budowa czasochłonna. Nie ma sposobu na zdalne monitorowanie — koszty obsługi są wysokie, efektywność chłodzenia — niska, a dodatkowo zużywają bardzo duże ilości energii.

  Nagrodzone rozwiązana obiektu centrum danych obejmują wewnętrzne modułowe centrum danych, zewnętrzne kontenerowe centra danych, zasilacze awaryjne (UPS), precyzyjne systemy klimatyzacji oraz wszechstronny system zarządzania infrastrukturą. Rozwiązania są oparte na inteligentnych technologiach, które można szybko wdrożyć i łatwo przekształcić w celu uzyskania prostszych, bardziej efektywnych obiektów centrum danych. A ponadto są one energooszczędne.


Zastosowania

 • 0101

  Czy jesteś menedżerem obsługi IT w banku, który chce uprościć wdrażanie usług, skrócić czas udostępniania i zwiększyć wydajność?

  Rozwiązanie chmury finansowej Huawei oferuje szybkie wdrażanie aplikacji, elastyczną skalowalność, wysoką niezawodność i niskie koszty, pomagając bankom dostosować się do szybkich zmian usług i zapewnia zróżnicowane usługi, zmieniając tradycyjną architekturę IT.

Dla partnerów

Jeśli jesteś już partnerem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej materiałów marketingowych.
Kliknij tutaj,  aby odwiedzić strefę partnerską w celu sprawdzenia statusu zapytania, zarządzania zamówieniami, uzyskania wsparcia lub dodatkowych informacji o partnerach Huawei.

WORLDWIDE