Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Opis

Prowadzenie sieci kampusów jest kosztowne i stanowi duże obciążenie dla instytucji szkolnictwa wyższego. Dlatego pilną potrzebą jest stworzenie operacyjnej sieci kampusów dla szkolnictwa wyższego. Sieć kampusowa dla szkolnictwa wyższego musi obsługiwać funkcje operacyjne, takie jak zarządzanie polityką użytkownika i rozliczanie, aby zapewnić długoterminowy zrównoważony rozwój. Rozwiązanie firmy Huawei dotyczące uwierzytelniania i rozliczeń dla szkolnictwa wyższego jest dostosowywane wspólnie przez firmę Huawei i głównych dostawców systemów uwierzytelniania i rozliczeń. To rozwiązanie umożliwia instytucjom szkolnictwa wyższego prowadzenie sieci kampusów w sposób zrównoważony i wyrafinowane zarządzanie użytkownikami online.

Srun, z siedzibą w Hangzhou w Chinach, jest jednym z wiodących światowych dostawców systemów uwierzytelniania i rozliczeń, z największą liczbą zaawansowanych użytkowników korporacyjnych. Obecnie ponad 2500 przedsiębiorstw na całym świecie korzysta z rozwiązań Srun do uwierzytelniania użytkowników, zarządzania i rozliczeń. Srun angażuje się w opracowywanie innowacyjnych produktów do zarządzania użytkownikami, uwierzytelniania i rozliczeń, zapewniając jednocześnie profesjonalne usługi i globalne wsparcie. Pomaga klientom utrzymać stabilne działanie systemów przy jednoczesnej maksymalizacji wartości produktów.


Raport z testu nt. współdziałania urządzeń WLAN Huawei i serwera SRUN4K
Raport z testu nt. współdziałania serwera uwierzytelniania i rozliczania Srun AAA oraz przełączników sieci kampusowej Huawei